Obilježavanje 70 godina UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

Dodjela priznanja “Naše priče za najbolje vrtiće”, nagrade za novinarski doprinos promociji i zaštiti  prava djeteta u BiH, kao i predstavljanje nacrta sadržaja Smjernica za kreatore medijskih sadržaja u najboljem interesu djeteta su dio aktivnosti na obilježavanju 70 godina UNICEF-a.

Ceremonija dodjele priznanja i nagrada u okviru projekta “Naše priče za najbolje vrtiće” će se održati 12. decembra u 11:30 u zgradi UN-a u Sarajevu, a isti dan, od 16 sati biće upriličena i svečana dodjela nagrada za najbolje novinarske radove u okviru konkursa za „Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH“.

Projekat „Smjernica za zaštitu najboljeg interesa djeteta u medijima“ ujedinio je 21 koautora u zajedničkoj misiji kreiranja smjernica za kreatore medijskih sadržaja. Koautori smjernica su univerzitetski profesori, novinari, zagovarači prava djeteta i aktivisti koji, svako iz svog domena znanja i prakse žele da doprinesu stvaranju bolje uređenog medijskog prostora i poštovanju dječjih prava.

UNICEF je nastao 11. 12. 1946 odlukom Generalne skupštine UN-a i ove godine se navršava 70 godina djelovanja i pružanja životno važne pomoći i dugoročne podrške djeci u najkritičnijim područjima pogođenim konfliktima, krizama, siromaštvom. U Bosni i Hercegovini cilj programa za period 2015 -2019 je pružiti podršku državi za ubrzanje univerzalne realizacije prava djeteta, sa posebnim fokusom na najugroženiju i isključenu djecu i porodice: djecu s poteškoćama, djecu manjina, posebno Roma i djecu u osiromašenim zajednicama. Planirano je da se ovo ostvari kroz smanjenje nejednakosti i nepravičnosti i jačanje socijalne kohezije u društvu. Ključni prioriteti uključuju monitoring prava djeteta, socijalnu zaštitu, obrazovanje u ranom djetinjstvu, pravdu za djecu i rani rast i razvoj djece, uključujući djecu s poteškoćama i romsku djecu.

# # #

O UNICEF-u

UNICEF se zalaže za prava i dobrobit svakog djeteta, u svemu što radi. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo pretvorili obećanja u stvarnost, posebno se fokusirajući da dođemo onih kojima je to najpotrebnije, za dobrobit sve djece, posvuda.

Obilježavanje 70 godina UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

Dodjela priznanja “Naše priče za najbolje vrtiće”, nagrade za novinarski doprinos promociji i zaštiti  prava djeteta u BiH, kao i predstavljanje nacrta sadržaja Smjernica za kreatore medijskih sadržaja u najboljem interesu djeteta su dio aktivnosti na obilježavanju 70 godina UNICEF-a.

Ceremonija dodjele priznanja i nagrada u okviru projekta “Naše priče za najbolje vrtiće” će se održati 12. decembra u 11:30 u zgradi UN-a u Sarajevu, a isti dan, od 16 sati biće upriličena i svečana dodjela nagrada za najbolje novinarske radove u okviru konkursa za „Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH“.

Projekat „Smjernica za zaštitu najboljeg interesa djeteta u medijima“ ujedinio je 21 koautora u zajedničkoj misiji kreiranja smjernica za kreatore medijskih sadržaja. Koautori smjernica su univerzitetski profesori, novinari, zagovarači prava djeteta i aktivisti koji, svako iz svog domena znanja i prakse žele da doprinesu stvaranju bolje uređenog medijskog prostora i poštovanju dječjih prava.

UNICEF je nastao 11. 12. 1946 odlukom Generalne skupštine UN-a i ove godine se navršava 70 godina djelovanja i pružanja životno važne pomoći i dugoročne podrške djeci u najkritičnijim područjima pogođenim konfliktima, krizama, siromaštvom. U Bosni i Hercegovini cilj programa za period 2015 -2019 je pružiti podršku državi za ubrzanje univerzalne realizacije prava djeteta, sa posebnim fokusom na najugroženiju i isključenu djecu i porodice: djecu s poteškoćama, djecu manjina, posebno Roma i djecu u osiromašenim zajednicama. Planirano je da se ovo ostvari kroz smanjenje nejednakosti i nepravičnosti i jačanje socijalne kohezije u društvu. Ključni prioriteti uključuju monitoring prava djeteta, socijalnu zaštitu, obrazovanje u ranom djetinjstvu, pravdu za djecu i rani rast i razvoj djece, uključujući djecu s poteškoćama i romsku djecu.

# # #

O UNICEF-u

UNICEF se zalaže za prava i dobrobit svakog djeteta, u svemu što radi. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo pretvorili obećanja u stvarnost, posebno se fokusirajući da dođemo onih kojima je to najpotrebnije, za dobrobit sve djece, posvuda.

UNICEF BIH nagrađuje istaknute pojedince za doprinos unapređenju kvaliteta predškolskih programa

UNICEF BiH otvorio je Konkurs “Naše priče za najbolje vrtiće” za pojedince, pojedinke i/ili grupe zaposlene u predškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji su dali istaknut doprinos inkluzivnosti i kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima za njihov doprinos unapređenju kvaliteta predškolskh programa sa posebnim fokusom na inkluzivnost, ishranu i kreativnost. Prijave mogu doći od samih profesionalaca, njihovih kolega, uprave predškolskih ustanova ili roditelja djece.

livno-predskolsko 039
“Komentari roditelja i javnosti će takođe biti uzeti u obzir kod ocjenjivanja prijava i odluke o najboljima. Cilj je da najbolje prakse doprinesu poboljšanju kvaliteta i u drugim vrtićima, kao i da inspirišu što veći broj kvalitetnih prijava”, kažu organizatori Konkursa.Nagrade i priznanja će biti dodijeljene u sljedećim kategorijama: ‘Vrtići za sve’ – za održivi i kreativni načini za finansiranje predškolskih programa kako bi se unaprijedio pristup vrtićima za što veći broj djece; ‘Vrtići za ponos:’ – za poboljšani kvalitet, inovativnost i inkluzivnost predškolskih programa i ‘Jedi zdravo – rasti zdravo – za kreativni načini za poboljšanje kvaliteta ishrane u vrtićima i promociju zdravih stilova života među djecom.

Istaknuti stručnjaci predškolskog odgoja i obrazovanja ocijeniće prispjele prijave a nagrade i priznanja će biti uručene krajem 2016 godine.

Prijava treba da sadrži: kratki opis (do 300 riječi) aktivnosti ili programa koji je rezultat rada prijavljenih kandidata, kratku biografiju kandidata (do 100 riječi), osnovne podatke o autoru prijave i kontakt podaci za više informacija te 5-10 fotografija koji ilustruju aktivnost sa djecom, uz odgovarajuću dozvolu za njihovu objavu.

UNICEF će prijave obraditi i kontaktirati kandidate i prijave prije objave. Konkurs-natječaj je otvoren do 1. oktobra/listopada a prispjele prijave će biti promovisane tokom cijelog trajanja natječaja u saradnji sa UNICEF-ovim medijskim partnerima i kroz društvene mreže.

Aplikaciju možete dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Priče iz vrtića“. Rok za dostavu prijava je 1.10.2016. godine!

Translate »