CKMD: Istraživačko novinarstvo u borbi protiv mita i korupcije

Rad s mladima

Projekat „Istraživačko novinarstvo u borbi protiv mita i korupcije“ realizovan je u periodu od jula do decembra 2015. godine.

Projekat je uključivao rad sa mladima iz pet gradova u Bosni i Hercegovini.

Gradovi u kojima je projekat realizovan su: Brčko, Banja Luka, Tuzla, Cazin i Mostar.

Istraživanje problema

U svakom gradu realizovan je dvodnevni trening za mlade koji je uključivao obuku iz osnova novinarstva, istraživačkog novinarstva, radio novinarstva i tehnički dio odnosno obuku o korištenju opreme, a potom i proces snimanja i produkcije radio emisija.

Pored navedenog, učesnici su u sklopu teoretskog dijela radili na istraživanju problema mita i korupcije u svojim lokalnim zajednicama te su upravo na istražene teme producirali radio emisije.

Radio emisije

U projektu je učestvovalo više od 70 mladih osoba, većinom studenata, iz Brčkog, Banjaluke, Tuzle, Cazina i Mostara.

Osim obuke za mlade projekat je omogućio i da se šira javnost upozna sa problemima mita i korupcije u Bosni i Hercegovini kroz jednosatne radio emisije posebno producirane za najaktuelnije teme koje pogađaju prvenstveno mlade, a potom i sve građane u našoj zemlji.

Radionica: Radio novinarstvo – Banja Luka, 16-17. 09. 2015.

Treća radionica o istraživačkom radijskom novinarstvu održana je u Banjaluci 16. i 17. septembra 2015. godine. Radionice se sprovode u suradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u sklopu projekta „Antikorupcijska mreža u BiH (ACCOUNT)“, koji sprovodi udruženje „Centar za razvoj medija i analize – CRMA“.

Deset učesnika prošlo je edukaciju o osnovama novinarstva i radijskog novinarstva. Prvi dan, 16. septembra, održane su radionice na temu osnova novinarstva i radijskog novinarstva, argumentacije i kritičkog mišljenja, te prepoznavanje problema.

Drugi dan radionice, mladi su imali dužnost da predstave probleme koje oni imaju u svojim lokalnim zajednicama, a koji su od javnog interesa i tiču se veće grupe ljudi u njihovoj sredini. Od svih iznesenih problema, učenici su odabrali tri problema koja se tiču njih kao pojedinaca, kao i njihovih vršanjaka, te
su također ti problemi uzročnici korupcije ili su direktno, sami po sebi korupcija.

Teme koji su mladi odabrali da istražuju su: Plaćanje dodatne odštete u srednjim školama (pored odštete koja se plaća kao obvezna na početku školske godine); Srednjoškolske ekskurzije i pravo na izbor putovanja (kao korupciju mladi vide dogovore između škola i turističkih agencija s kojima njihove škole već godinama surađuju, kao i nedostatak informacija o tome tko bira destinaciju putovanja, jesu li uzete u obzir ankete koje se provode s učenicima škole); Plaćanje školskih izleta, kojih prema planu i programu mladi ne moraju obaviti, ali su dužni platiti putovanje.

Treneri na ovoj radionici bili su Denis Hadžić i Boris Čović.

Radionica: Radio novinarstvo – Mostar, 23-24. 07. 2015.

Prva radionica o istraživačkom radijskom novinarstvu održana je u Mostaru 23. i 24. jula 2015. godine. Radionice se sprovode u suradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u sklopu projekta „Antikorupcijska mreža u BiH (ACCOUNT)“ koji sprovodi udruženje „Centar za razvoj medija i analize – CRMA“.

Učesnici radionice bili su mladi ljudi zainteresirani za novinarstvo, studenti i srednjoškolci koji studiraju ili se bave novinarstvom i istraživanjima. Njih deset prošlo je edukaciju o osnovama radijskog novinarstva i istraživačkog novinarstva, prepoznavanja problema u svojim lokalnim zajednicama, argumentaciji i fact checking-u.

Cilj radionice bio je motivirati mlade ljude da rade vlastite istraživačke priče o problemima bliskim njima, a bitnima za njihovu lokalnu zajednicu. Produkt će biti prilog, odnosno istraživačka priča koja će nastati u narednome periodu u komunikaciji s učesnicima radionice.

Neke od tema koje su predlagali učesnici su: korupcija na fakultetu i u srednjoj školi, netransparentnost u radu lokalnih javnih institucija, javni prevoz, neadekvatni programi centra za socijalni rad.

Treneri na ovoj radionici bili su: Denis Hadžić i Boris Čović uz nadzor i mentorstvo Zorana Ćatića.

Radionica: Radio novinarstvo – Tuzla, 22-23. 08. 2015.

Druga radionica o istraživačkom radijskom novinarstvu održana je u Tuzli 22. i 23. augusta 2015. godine. Radionice se sprovode u suradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u sklopu projekta „Antikorupcijska mreža u BiH (ACCOUNT)“ koji sprovodi udruženje „Centar za razvoj medija i analize – CRMA“.

Deset učesnika u Tuzli prošlo je edukaciju o osnovama novinarstva i radijskog novinarstva.

Cilj radionice bio je motivirati mlade novinare da se bave temama korupcije, da istu prepoznaju i istražuju, te da snime vlastite priče o korupciji iz svojih lokalnih sredina.

Tema koju će istraživati mladi iz Tuzle je korupcija na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, na kojem studenti plaćaju određene svote novca bez potvrda o plaćanju, računa, ili obrazložive svrhe u koju se novac troši.

Završetak emisije očekuje se do 15.10.2015. godine.

Treneri na ovoj radionici bili su Denić Hadžid i Boris Čović.

Translate »