Nabavka zimske odjeće i obuće za djecu izbjeglice i migrante i njihove porodice

UNICEF je opredijeljen za podršku vlastima u BiH, posebno u Unsko-sanskom kantonu, u odgovoru na povećani priliv izbjeglica i migranta.

“Obzirom na okrutne zimske vremenske prilike, niske temperature, kišu i snijeg u Unsko-sanskom kantonu, drago nam je da možemo pružiti podršku za najmanje 1000 djece u vidu zimske odjeće, čizmica, deka i drugih zimskih stvari. Istovremenno, apsolutni prioritet je da izbjeglice i migranti, posebno porodice sa djecom i djeca bez pratnje dobiju siguran smještaj prilagođen zimskim uslovima. Svaka dodatna izloženost okrutnim zimskim uslovima bi drastično ugrozila njihovo zdravlje i dobrobit.”– rekao je Alwin Nijholt, Zamjenik Predstavnice UNICEF-a u BiH.

Donacija uključuje dekice za bebe, više od 2000 pari zimskih čizama i čarapa i oko 1000 setova zimskih jakni, kapa, šalova i rukavica za djecu. U bliskoj saradnji sa Službom za strance, IOM-om i Društvom Crvenog krsta/križa BiH, UNICEF će osigurati dostavu i distribuciju ovih stavki za djecu izbjeglice i migrante na više lokacija u Bosni i Hercegovini.

 

UNICEF: Polovina tinejdžera u svijetu doživljava vršnjačko nasilje u školi i oko nje

Prema podacima iz novog izvještaja koga je danas objavio UNICEF, polovina učenika dobi od 13 do 15 godina širom svijeta– otprilike 150 milliona – ima iskustvo sa vršnjačkim nasiljem u i oko škole.

Svakodnevna lekcija: #ZaustavimoNasilje u školama kaže da vršnjačko nasilje – mjereno prema broju djece koja su prijavila da su zlostavljana u posljednjih mjesec dana ili su bila uključena u fizički sukob tokom prošle godine – sveprisutan je dio obrazovanja mladih širom svijeta. To utiče na njihovo učenje i blagostanje i u bogatim i siromašnim zemljama.

“Obrazovanje je ključ za izgradnju miroljubivih društava, a ipak, za milione djece širom svijeta, sama škola nije sigurna”, izjavila je Izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore. “Svaki dan, učenici se susreću sa brojnim opasnostima, uključujući borbe, pritisak da se pridruže bandi, zlostavljanja – i lično i online, nasilno discipliniranje, seksualno uznemiravanje i oružano nasilje. Kratkoročno, to utiče na njihovo učenje, a dugoročno to može dovesti do depresije, anksioznosti pa čak i samoubistva. Nasilje je nezaboravna lekcija koju nijedno dijete ne treba da nauči”.

Izvještaj prikazuje razne načine kojima se učenici suočavaju sa nasiljem u učionici i oko nje. Prema najnovijim dostupnim podacima UNICEF-a:

  • Globalno, malo više od 1 na 3 učenika dobi od 13 do 15 godina iskusi zlostavljanje, a otprilike isti udio učestvuje u fizičkim borbama.
  • Tri od 10 studenata u 39 industrijalizovanih zemalja priznaju da se nasilnički ponašaju prema vršnjacima.
  • Tokom 2017. godine bilo je 396 dokumentovanih ili verifikovanih napada na škole u Demokratskoj Republici Kongo, 26 u školama u Južnom Sudanu, 67 napada u Sirijskoj Arapskoj Republici i 20 napada u Jemenu.
  • Gotovo 720 miliona djece školske dobi živi u zemljama gdje fizičko kažnjavanje u školi nije potpuno zabranjeno.
  • Dok su djevojčice i dječaci podjednako izloženi riziku od nasilničkog ponašanja, djevojčice imaju veću vjerovatnoću da će postati žrtve psiholoških oblika nasilničkog ponašanja, a dječaci su više izloženi riziku od fizičkog nasilja i prijetnji.

Izvještaj navodi kako nasilje koje uključuje oružje u školama, kao što su noževi i pištolji, i dalje rezultira smrtnim slučajevima. Takođe navodi da u svijetu, koji je sve više digitalizovan, zlostavljači šire nasilne, štetne i ponižavajuće sadržaje dodirom tastera.

Izvještaj dostupno za preuzimanje ovdje.  

Svakodnevna lekcija: #ZaustavimoNasilje u školama izdata je kao dio globalne kampanje UNICEF-a #ZaustavimoNasilje. Takođe je dio kolektivnih nastojanja da se osvijetli i podstakne akcija na #ZaustavimoNasilje u školama I oko njih od strane organizacija uključujući UNICEF, Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (DFID), UNESCO-a, ostalih članova globalnog partnerstva za suzbijanje nasilja nad djecom i UNGEI-a.

U sklopu kampanje, UNICEF drži brojne #STOPNasilju razgovore mladih ljudi širom svijeta tokom narednih mjeseci. Serija diskusija pod vodstvom studenata će mladima pružiti platformu za razmjenu iskustava o nasilju i mogućnost da se izjasne o tome šta im je potrebno da se osjećaju sigurno u školi i okolini, te će pružiti skup preporuka svjetskim liderima. U julu je veleposlanica UNICEF-a Lilly Singh pokrenula prvi razgovor mladih u Južnoj Africi sa grupom učenika dobi od 13 do 19 godina.

Da bi se okončalo nasilje u školama, UNICEF i partneri pozivaju na hitnu akciju u sljedećim područjima:

  • Implementirati politike i zakone kako bi se zaštitili učenici od nasilja u školama
  • Jačanje mjera prevencije i reagovanja u školama
  • Pozivanje zajednica i pojedinaca da se pridruže studentima kada govore o nasilju i raditi na promjeni kulture učionica i zajednica
  • Izraditi učinkovitije i ciljanije investicije u dokazanim rješenjima koja pomažu učenicima i školama da budu sigurni
  • Prikupljanje boljih, razvrstanijih podataka o nasilju nad djecom u školama i oko njih i dijeljenje onoga što funkcioniše

UNICEF podstiče mlade ljude širom svijeta da podignu svoj glasu u cilju #ZaustavimoNasilje u školama i oko njih i da nam kažu kako oni rade zajedno i koja rješenja oni koriste za #ZaustavimoNasilje u školama i oko njih jednom i za sve. Saznaj više na https://uni.cf/end-violence.

 

Za svako dijete, jednake šanse

Djeci sa poteškoćama u BiH se treba osigurati da u potpunosti ostvare svoje mogućnosti

,,Svako dijete s poteškoćama ima pravo na inkluziju bez poteškoća“ naglasila je u svom uvodnom izlaganju Ana Kotur, pravnica i aktivistica za ljudska prava tokom današnjeg događaja. „Za svako dijete, jednake šanse“ naziv je zajedničkog događaja koji su organizovali UNICEF i Delegacija Evropske Unije u BiH, u saradnji sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom „Lotos” Tuzla i World Vision International u Bosni i Hercegovini. Učesnicima su predstavljene ključne poruke Analize stanja djece sa poteškoćama koju je uradio UNICEF u okviru projekta koji je sufinansirala Evropska unija. Nakon što su saslušali životne priče djece s poteškoćama u razvoju, učesnici su diskutovali i usaglasili korake, kako bi djeca s poteškoćama u razvoju ostvarila svoj puni potencijal.

Fokus radionice je stavljen na potrebu obezbjeđivanja pristupa kvalitetnim inkluzivnim uslugama za svu djecu. To uključuje razvoj i intervencije u ranom djetinjstvu, inkluzivno obrazovanje i usluge socijalne zaštite. Prioritet je i osigurati bolju zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Analiza je pokazala da su upravo to oblasti u kojima se djeca sa poteškoćama u razvoju i dalje suočavaju sa preprekama i različitim oblicima diskriminacije. Svi učesnici, uključujući djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje, predstavnici vladinih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija usaglasili su se oko konkretnih koraka, kako bi svako dijete s poteškoćama moglo dobiti pravu šansu u životu.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac  je istakla posvećenost postizanju najviših standarda u primjeni prava za svako dijete. „Uloga Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice nije samo izvještavanje za međunarodne institucije, već i kontinuirano praćenje stanja dječijih prava u Bosni i Hercegovini i zalaganje za dalji napredak“, naglasila je ministrica Borovac.

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan govorila je o značaju socijalne inkluzije za cjelokupno društvo. „Socijalna inkluzija – osigurati da sva djeca imaju jednak pristup školama, zdravstvenim uslugama, socijalnoj zaštiti itd. – sve to ima koristi i za djecu sa i bez poteškoća u razvoju. Kroz socijalnu inkluziju djeca uče da budu saosjećajnija i otvorenija za mišljenja o razlikama. Moramo uključiti sve – djecu, roditelje, civilno društvo, vladine aktere, donosioce odluka, kako bi se ostvarila prava svakog djeteta u BiH “, rekla je predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

,,Jedan od ključnih pravaca djelovanja treba biti potpuno inkluzivno obrazovanje. Na praktičnom primjeru to znači da se djeca koja imaju razvojne poteškoće ne odvajaju u posebne škole, već da obrazovanje stiču sa vršnjacima. Ta praksa je dobra kako za djecu s poteškoćama, tako i za onu koja nemaju poteškoće, jer ih uči kako da budu saosjećajniji, otvoreniji i u prilici da vide da se i druga djeca trude, uče i stiču znanja. Moramo raditi sa svima – s djecom, roditeljima, učiteljima, direktorima, donosiocima odluka i zakonskih akata, različitim nivoima vlasti i svima ostalima, ako želimo iskreno promijeniti stav prema djeci s poteškoćama u razvoju jer postoji i dalje doza stigme i diskriminacije prema ovakvoj djeci i u BiH, ali i u mojoj zemlji”, kazala je predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

Šef Kooperacija Delegacije EU u BiH Melvin Asin naglasio je posvećenost EU u poboljšanju položaja djece sa različitim sposobnostima u BiH. „Uvjeren sam da će zaključci i preporuke iz Analize stanja djece s poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini, koju je polučio ovaj projekat, biti korak dalje u ostvarivanju prava djece sa različitim sposobnostima u BiH. U cijeloj zemlji treba uvesti sistemsko rješenje za osiguranje jednakog pristupa zdravstvenim uslugama i obrazovanju djeci sa različitim sposobnostima. Također, vitalno je i za dijete i za njegove roditelje da blagovremeno dobiju odgovarajuću vrstu pomoći – naša je dužnost da im pomognemo“, rekao je Asin.

,,Djeci sa poteškoćama u razvoju je potrebna sveobuhvatna i fleksibilna podrška s ciljem ravnopravnog učestvovanja u društvu sa drugom djecom. U Bosni i Hercegovini, na nivou regulatornog okvira, ostvaren je značajan napredak, ali se djeca sa poteškoćama i dalje svakodnevno suočavaju sa značajnim preprekama u pristupu raspoloživim i kvalitetnim uslugama”, izjavio je Suvad Zahirović, direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

„Obezbjeđivanje da se čuju glasovi djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja i zagovornika, treba da poveća razumijevanje i poštovanje prepreka sa kojima se suočavaju, da smanji stigmu i predrasude i doprinese poboljšanju kvaliteta života ove ranjive grupe. Uključivanje i jaka saradnja svih relevantnih faktora kako bi se svoj djeci u Bosni i Hercegovini, posebno najranjivijima, pružile fer šanse, adekvatna zaštita, priznanje i ohrabrenje da učestvuju na osnovu svojih neprocenjivih sposobnosti treba da bude zajednička misija svake osobe u Bosni i Hercegovini” izjavila je Dragana Bulić, direktorica za eksterno pozicioniranje u World Visionu zapadnog Balkana.

Bosna i Hercegovina je u aprilu 2017. godine dobila od UN-ovog Komiteta za prava osoba sa invaliditetom set preporuka baziran na Izvještaju podnesenom 2016. godine. Najnovije analize stanja, koje su proveli UNICEF i World Vision International, su dodatno potvrdile alarmantnu situaciju u kojoj se nalaze djeca sa poteškoćama u BiH, uz konstantne izazove. Oba entiteta u BiH imaju usvojene Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom. Uprkos tome što je napravljen pomak, djeca sa poteškoćama i njihove porodice i dalje se suočavaju sa diskriminacijom, često su im uskraćena prava i još uvijek se suočavaju sa ograničenim pristupom osnovnim pravima i uslugama, uključujući neinkluzivno obrazovanje. UNICEF implementira projekat koji uključuje više zemalja, a finansira ga EU, sa ciljem da se zaštite djeca od nasilja i da se poboljša socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u Zapadnom Balkanu. U saradnji sa Evropskim forumom osoba sa invaliditetom (EDF), Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla, kao i organizacijama osoba sa invaliditetom i Asocijacijama roditelja, planirano je da se razvije Akcioni plan zagovaranja za prava djece sa poteškoćama na nivou BiH.

Translate »