#ZaSvakoDijete

Tokom juna, uz podršku UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida, World Vision BiH je u Izbjegličkom centru Salakovac uspostavio Kutak za djecu. Predstavnice UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Švedske ambasade posjetile su Salakovac, kako bi se na licu mjesta upoznale sa prilikama u kojima se nalaze djeca i porodice koje su tu smještene, te da vide kako funkcioniše Kutak za djecu.

U Salakovcu se trenutno nalazi oko 200 migranata, od kojih je 56 djece mlađe od 16 godina. Prema procjeni međunarodnih organizacija u BiH, više od 400 djece izbjeglica i migranata boravi u BiH, provodeći svoje djetinjstvo u hostelima, šatorima, izbjegličkim centrima i ulicama, gdje su izloženi različitim rizicima.

Djevojčica Asma (11), iz Afganistana, sjeća se da je išla u školu, i da je mnogo voljela nastavu. Trenutno boravi sa roditeljima i bratom u izbjegličkom centaru Salakovac. Darvin (9) voli ručne rukotvorine, voli da crta, da se druži i igra, a njegova najdraža boja je žuta.

Tokom posjete se predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan osvrnula na ranjivost i otpornost djece koju je upoznala u Salakovcu. “Ova djeca su pobjegla od strašnih situacija, prošla su jako težak put, ali uprkos svemu tome ih vidimo kako se Kutku za djecu smiju, raduju, igraju i ponovo su djeca. Ovo je mali pokušaj da im vratimo njihovo djetinstvo, ali to nikad neće biti dovoljno”, izjavila je Narayan tokom posjete.

Direktorica Švedskog Odjela za saradnju Marie Bergström rekla je “Sretni smo što UNICEF, kroz finansijsku podršku Švedske, osigurala Kutak za djecu migrante. Nakon svih poteškoća i nesigurnosti kojima su bili izloženi nakon napuštanja svojih domova, bar ovdje imaju kutak u kome se mogu igrati, crtati i osjećati se sigurno.”

Cilj uspostavljanja Kutka za djecu je da pomogne djeci koja su preživjela traumu, pružajući im sigurnost i brigu koja im je prijeko potrebna. Kroz organizovane prilike za igru, druženje i učenje, ova djeca će imati priliku da izraze svoje nade i strahove. Na taj način, djeca mogu obnoviti svoju emocionalnu otpornost, omogućavajući im da se bolje suoče sa svojim iskustvima i obnove osećaj normalnosti i strukture.

UNICEF BIH nagrađuje istaknute pojedince za doprinos unapređenju kvaliteta predškolskih programa

UNICEF BiH otvorio je Konkurs “Naše priče za najbolje vrtiće” za pojedince, pojedinke i/ili grupe zaposlene u predškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji su dali istaknut doprinos inkluzivnosti i kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima za njihov doprinos unapređenju kvaliteta predškolskh programa sa posebnim fokusom na inkluzivnost, ishranu i kreativnost. Prijave mogu doći od samih profesionalaca, njihovih kolega, uprave predškolskih ustanova ili roditelja djece.

livno-predskolsko 039
“Komentari roditelja i javnosti će takođe biti uzeti u obzir kod ocjenjivanja prijava i odluke o najboljima. Cilj je da najbolje prakse doprinesu poboljšanju kvaliteta i u drugim vrtićima, kao i da inspirišu što veći broj kvalitetnih prijava”, kažu organizatori Konkursa.Nagrade i priznanja će biti dodijeljene u sljedećim kategorijama: ‘Vrtići za sve’ – za održivi i kreativni načini za finansiranje predškolskih programa kako bi se unaprijedio pristup vrtićima za što veći broj djece; ‘Vrtići za ponos:’ – za poboljšani kvalitet, inovativnost i inkluzivnost predškolskih programa i ‘Jedi zdravo – rasti zdravo – za kreativni načini za poboljšanje kvaliteta ishrane u vrtićima i promociju zdravih stilova života među djecom.

Istaknuti stručnjaci predškolskog odgoja i obrazovanja ocijeniće prispjele prijave a nagrade i priznanja će biti uručene krajem 2016 godine.

Prijava treba da sadrži: kratki opis (do 300 riječi) aktivnosti ili programa koji je rezultat rada prijavljenih kandidata, kratku biografiju kandidata (do 100 riječi), osnovne podatke o autoru prijave i kontakt podaci za više informacija te 5-10 fotografija koji ilustruju aktivnost sa djecom, uz odgovarajuću dozvolu za njihovu objavu.

UNICEF će prijave obraditi i kontaktirati kandidate i prijave prije objave. Konkurs-natječaj je otvoren do 1. oktobra/listopada a prispjele prijave će biti promovisane tokom cijelog trajanja natječaja u saradnji sa UNICEF-ovim medijskim partnerima i kroz društvene mreže.

Aplikaciju možete dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Priče iz vrtića“. Rok za dostavu prijava je 1.10.2016. godine!

Translate »