Medijska pedagogija – Nastavnički filmovi

Udruženje za Kulturnu i Medijsku Dekontaminaciju/eFM radio realizovao je niz radionica za prosvjetne radnike u BiH u okviru obrazovnih programa koje  TPO Fondacija sprovodi u okviru projekta “Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE”. Program sadrži niz aktivnosti koje se odvijaju u bh. školama, a u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, s ciljem smanjenja i prevencije vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja u školama.
Medijska pedagogija pomaže da se razumije kako mediji nisu neutralni i da mogu stvarati hegemonijsku sliku svijeta, ali i zagovarati određene ideologije, ali isto tako mogu služiti promociji dobra, empatije, izgradnji mira i poštivanju ljudskih prava.
Kroz različite vidove obuke, seminara i takmičenja nastavnici/e i učenici/e se osposobljavaju ne samo da pripreme zanimljive medijske sadržaje koji se mogu koristiti kao atraktivni pedagoški alati u nastavi i vannastavnim aktivnostima, već i da kreiraju novu medijsku kulturu u prostoru škole i lokalne zajednice – kulturu odgovornosti i angažiranog građanstva.

Ovi kratki filmovi su nastali na radionicama iz oblasti medijske pedagogije koje je organizirala TPO Fondacija u okviru  projekta IKDE (“Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju”) .
Pomenute radionice imaju za cilj da se nastavnici i  nastavnice upoznaju sa osnovama filmske i video naracije, savladaju osnovne tehnike korištenja audio i video tehnologija  potrebnih za snimanje kratkih filmova i video radova, filmskih žanrova poput kratkog dokumentarnog filma i kratkog video  rada, tzv. ”social spota”, da se upoznaju sa open source programima namijenjenim za montažu kao i osnovama elemenata  montaže i kadriranja. Ideja vodilja ovih radionica je ne samo upoznavanje nastavnika i nastavnica sa dostupnom video i  audio tehnologijom u službi obrazovanja, već ujedno i kreiranje uvjeta i izvora informacija koji će kasnije tokom, ali i  mimo realizacije ovog projekta ostati u službi pedagoškog rada sa trenutačnim i budućim učenicima i učenicima.
Ove radionice predstavljaju uvertiru u trogodišnji projekt čiji je cilj prevencija i smanjenje nasilja u školama kao i  jedan vid promišljanja o ovome duboko ukorijenjenome problemu u cjelokupnom društvu. Filmovi proizašli iz ovih radionica  koristit će se i tokom međunarodne kampanje ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.


Linkovi za svaki film posebno:

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

U završnici kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i povodom Međunarodnog dana ljudskih prava TPO Fondacija u saradnji sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu organizira završnu manifestaciju pod motom ”PROBUDI, POKRENI PROMIJENI” koja će se održati 11.12.2017. sa početkom u 11 sati u svečanoj sali Jevrejske općine (na adresi Hamdije Kreševljakovića 59).

U programu će biti  predstavljene obrazovne publikacije TPO Fondacije “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja: jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom” urednice Melike Šahinović i Amile Kahrović-Posavljak, kao i baseline studije “Vršnjačko i rodno zasnovno nasilje u osnovnim školama” urednice Melike Šahinović i Alme Jeftić. Riječ je o publikacijama nastalim u okviru trogodišnjeg projekta “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školama” kojeg TPO Fondacija realizira uz podršku ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Srednjo-bosanskog kantona a u partnerstvu sa trideset osnovnih bosanskohercegovačkih škola. Na promociji će se obratiti stručna savjetnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Hercegovačko-neretvanskog kantona gđa. Emina Jusufbegović, stručna savjetnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo gđa. Melisa Mizdrak i ispred partnerskih osnovnih škola Srednjo-bosanskog kantona pedagoginja i psihologinja gda. Snježana Petraš.

Na promociji će također biti upriličena i izložba najboljih strip radova osnovnih i srednjih škola iz cijele BiH. Na izložbi će biti predstavljeno  25 radova od preko stotinu pristiglih na objavljeni konkurs pod nazivom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI. Četri najbolja rada u dvije različite kategorije će biti nagrađeni vrijednim nagradama.

Pozivamo vas da nam se pridružite i svojim prisustvom podržite preko dvije hiljade učenika i učenica kao i preko 170 nastavnika i nastavnica iz preko 40 osnovnih i srednjih bh. škola koji su aktivno obilježili ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

”PROBUDI SVOJU LJUDSKOST – POKRENI – PROMIJENI’

U završnici kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i povodom Međunarodnog dana ljudskih prava TPO Fondacija u saradnji sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu organizira završnu manifestaciju pod motom ”PROBUDI SVOJU LJUDSKOST – POKRENI – PROMIJENI” koja će se održati 09.12.2016. sa početkom u 14 sati na adresi Hamdije Kreševljakovića 59.

 

U programu će biti  predstavljena zbirka pripovijetki ”Sve što (ne) želimo znati” autora Elme Softić-Kaunitz i Pavla Kaunitza i izložba radova osnovnih i srednjih škola iz BiH. Na promociji će govoriti autori zbirke, recenzent Adnadin Jašarević, te autor crteža Jakov Čaušević.

 

Kako ističe Jašarević u svojoj recenziji: ”Dobra književnost mora biti angažirana… I u ovoj zbirci priča autori ukazuju na određe društvene probleme, prevashodno nasilju u porodici, školi, huliganstvu u gradu, ulično i na stadionima, mentalno nasilje, segregaciju bilo koje vrste.”

 

Na izložbi će biti predstavljeno 25 radova od pristiglih 60 na objavljeni konkurs, a pet najboljih će biti nagrađeno vrijednim nagradama.

 

Pozivamo vas da nam se pridružite i svojim glasom podržite kampanju ”Probudi, pokreni, promijeni”, jer nasilje se tiče svih nas.

Translate »