Dokumentarni film “Čovjek – Zakon”

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon” nastao je kao dio istraživanja o pravima osoba sa intelektualnim poteškoćama. 2009. godine Ombudsmani za ljudska prava su u svom istraživanju utvrdili da je stanje u Zavodima za brigu o osobama sa poteškoćama u razvoju jako loše. Također prilagođavanje sistema socijalne zaštite je jedan od osnovnih uslova na putu BiH ka EU. Istraživanje kao i film producirano je uz pomoć Internews-a BiH.

Translate »