Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

U završnici kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i povodom Međunarodnog dana ljudskih prava TPO Fondacija u saradnji sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu organizira završnu manifestaciju pod motom ”PROBUDI, POKRENI PROMIJENI” koja će se održati 11.12.2017. sa početkom u 11 sati u svečanoj sali Jevrejske općine (na adresi Hamdije Kreševljakovića 59).

U programu će biti  predstavljene obrazovne publikacije TPO Fondacije “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja: jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom” urednice Melike Šahinović i Amile Kahrović-Posavljak, kao i baseline studije “Vršnjačko i rodno zasnovno nasilje u osnovnim školama” urednice Melike Šahinović i Alme Jeftić. Riječ je o publikacijama nastalim u okviru trogodišnjeg projekta “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školama” kojeg TPO Fondacija realizira uz podršku ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Srednjo-bosanskog kantona a u partnerstvu sa trideset osnovnih bosanskohercegovačkih škola. Na promociji će se obratiti stručna savjetnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Hercegovačko-neretvanskog kantona gđa. Emina Jusufbegović, stručna savjetnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo gđa. Melisa Mizdrak i ispred partnerskih osnovnih škola Srednjo-bosanskog kantona pedagoginja i psihologinja gda. Snježana Petraš.

Na promociji će također biti upriličena i izložba najboljih strip radova osnovnih i srednjih škola iz cijele BiH. Na izložbi će biti predstavljeno  25 radova od preko stotinu pristiglih na objavljeni konkurs pod nazivom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI. Četri najbolja rada u dvije različite kategorije će biti nagrađeni vrijednim nagradama.

Pozivamo vas da nam se pridružite i svojim prisustvom podržite preko dvije hiljade učenika i učenica kao i preko 170 nastavnika i nastavnica iz preko 40 osnovnih i srednjih bh. škola koji su aktivno obilježili ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

KONKURS ZA NAJBOLJI VIDEO NA TEMU: Aktivizam i mladi

Koristi vlastitu kreativnost, promišljaj o stanju našeg društva, osmisli priču
i napravite video. Prenesi poruku koja svijet mijenja!

TPO Fondacija Sarajevo u okviru projekta “Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju” raspisuje konkurs i poziva sve zainteresovane učenike/ce bh. škola u dobi između 12 i 17 godina da se uz mentorstvo njihovih nastavnika/ca prijave na konkurs za najbolji video na temu:
Aktivizam i mladi – PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI!
Koliko često svjedočite situacijama koje biste željeli promijeniti? Šta vam se sviđa ili ne sviđa u vašoj okolini? Šta za vas predstavlja aktivizam s ciljem poticanja pozitivnih promjena? Da li ste od onih koji/e voli/e bilježiti važne momente video zapisima? Kako probuditi vlastitu ljudskost, pokrenuti se i promijeniti nešto u nama i oko nas?
Napravite video zapis i pošaljete poruku koja svijet mijenja!
O konkursu:
• Konkurs je otvoren do 25. maja 2017.
• Konkurs je otvoren za sve učenike/ce bh. škola uzrasta od 12 do 17 godina uz mentorstvo njihovih nastavnika/ca.
• Svaki učesnik/ca konkursa može poslati po jedan video
• Maksimalno trajanje je 3 – 5 minuta sa špicama (najavne i odjavne)
• Minimalna rezolucija HD (1280×720)
• U procesu izrade prijavljenog videa može učestvovati više sudionika/ca, obavezno navesti: reditelj/ica, scenario, gluma i produkcija u najavnim i odjavnim špicama.

• U odjavnoj špici obavezno navesti: Ovaj video je pripremljen za Konkurs TPO Fondacije, za najbolji video Aktivizam i mladi: Probudi, pokreni, promijeni!
• Videa autora/ica koji prođu užu selekciju kao i pobjednička videa će biti objavljena na web stranici TPO Fondacije www.tpo.ba preko naseg YouTube kanala.
• Novčane nagrade za najbolja videa učenika/ca: 3. mjesto 200KM, 2. mjesto 300KM i 1. mjesto 500KM.
• Nastavnici/e za mentorstvo pobjedničkih videa će također biti novčano nagrađeni/e.

Molimo Vas da pravilno i u potpunosti ispunite PRIJAVNI OBRAZAC i pažljivo pročitate PRAVILA KONKURSA.

Koristiti online alate za upload (WeTransfer, Filemail, Dropbox) za slanje putem linka na e-mail adresu: probudipokrenipromijeni@gmail.com,
ili
DVD za slanje putem pošte na adresu:
TPO Fondacija Sarajevo
(Konkurs najbolji video, Aktivizam i mladi: Probudi, pokreni, promijeni!)
Vilsonovo šetalište 10
71 000 Sarajevo, BiH

Translate »