Saopštenje povodom izostanka uzbune zbog zagađenog zraka u brojnim gradovima Federacije BiH

Zbog zagađenja lebdećim česticama, uzbunu je moguće proglasiti samo u Kantonu Sarajevo, gdje je prag za proglašavanje uzbune neprimjereno visok. U ostalim gradovima Federacije BiH uopšte ne postoji mogućnost proglašavanja uzbune za ovu vrstu zagađenja zraka za šta je najveći krivac Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Tuzla i Lukavac su u decembru 2015. godine bili zagađeniji i od Pekinga! Srednja mjesečna vrijednost lebdećih čestica PM2,5 u Tuzli je tada iznosila 220 μg/m3, u Lukavcu 171 μg/m3, a u Pekingu 162 μg/m3. Kritična granica zagađenja zbog koje je tog mjeseca u Pekingu oglašavana uzbuna u Tuzli je u decembru dostignuta deset, a u Lukavcu sedam puta.

U Tuzli i Lukavcu te zime niti bilo kada poslije nije bilo uzbune zbog kritičnog zagađenja zraka lebdećim česticama.

Federalno ministarstvo turizma i okoliša FBIH je 2012. godine izdalo “Pravilnik o načinu vršenja monitoring zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka” (Sl FBiH, 1/12) , gdje je napravljena strašna greška propuštanjem da se definiraju pragovi upozorenja i prag uzbune za lebdeće čestice PM10 i PM2,5, što je onda zgodno poslužilo kantonalnim ministarstvima odgovornim za zagađene gradove da ili potpuno ignoriraju zagađenje, upirući prstom u federalni pravilnik (Tuzlanski kanton), ili da ustanove vlastite pragove, na potpuno neprimjeren način (Kanton Sarajevo).

Zadnjih godina, kroz brojne krizne situacije, svima je postalo jasno da ti pragovi moraju biti adekvatnije definirani, ali ne i samom federalnom ministarstvu.

U martu 2017. desila se izuzetno pozitivna i na trenutak ohrabrujuća Tematska sjednica Predstavničkog doma FBiH na temu “Problem zagađenosti zraka u Federaciji BiH”. Parlament je federalnom ministarstvu okoliša poslao niz konkretnih i lako izvodljivih zahtjeva čije ispunjavanje bi znatno unaprijedilo pravni i institucionalni okvir zaštite kvaliteta zraka u FBiH.

Između ostalog, traženo je od Ministarstva okoliša i turizma FBIH na čelu sa ministricom Editom Đapo hitno uvođenje pragova uzbune za lebdeće čestice PM10 i PM2,5 u cijeloj Federaciji BiH, što bi onda obavezalo sve kantonalne i gradske vlade na akciju tokom epizoda kritičnog zagađenja.

Na zahtjev parlamenta FBiH da se uvedu pragovi uzbune za lebdeće čestice PM2,5 i PM10, Ministrica Đapo je odgovorila da “propisivanje graničnih vrijednosti zahtijeva širu analizu stanja”. Nakon skoro tri pune godine “šire analize stanja” nema ni na vidiku.

I na skoro sve ostale tada upućene zahtjeve parlamenta, odgovor ministrice je bio, ukratko, da do kraja mandata ništa neće uraditi da na bilo koji način pomogne rješavanje problema zagađenog zraka u našim gradovima.

Udruženje “Eko akcija”

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »