Usklađivanje energetskih politika sa EU

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE), kojeg implementira njemački GIZ, organizuje 5. i 6. februara 2019. godine

u Sarajevu radionicu na temu izrade integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP).

05.02.2019. u 13:30 h u Hotel Europe

Radionica će okupit 40 predstavnika i predstavnica bh. radne grupe za izradu integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP) u Bosni i Hercegovini za period 2021.-2030. Članovi radne grupe su predstavnici nadležnih ministarstava na državnom i entitetskom nivou, predstavnici Brčko Distrikta, javnih komunalnih preduzeća, fondova za zaštitu okoliša/životne sredine FBiH i RS, trgovinskih i privrednih komora na svim upravnim nivoima i odabranih institucija relevantnih u sektoru energije i klime. Događaju će prisustvovati i predstavnici GIZ projekata Poticanje obnovljivih izvora energije i Savjetovanje u vezi sa energetskom efikasnošću, UNDP BiH, USAID projekta EIA i organizacije SIDA.

Koordinator radionice je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

NEKP se izrađuje po preporuci Evropske komisije. BiH je kao ugovorna strana u Energetskoj zajednici obavezna da izradi ovaj plan u skladu s preporukama Ministarskog vijeća Energetske zajednice. Države članice EU su nedavno započele proces izrade NEKP-a, a regija jugoistočne Evrope teži da ih sustigne što je prije moguće. Rok za dostavu nacrta planova je 2020. godina.

Na skupu će biti održane prezentacije i diskusije na temu NEKP-a, trenutne politike, institucionalnog pejzaža i strukture sudionika u BiH, te će se donijeti zaključci o daljnjim koracima potrebnim za napredovanje ovog procesa. Cilj je osigurati zajedničko poimanje procesa pripreme NEKP-a, utvrditi zahtjeve u vezi sa eventualnom uspostavom nacionalnog mehanizma za koordinaciju i usmjeravanje ovog procesa, te usaglasiti aktivnosti u 2019. godini neophodnih za postizanje ciljeva za izradu plana.

NEKP će Bosni i Hercegovini omogućiti da integriše energetske i klimatske ciljeve, politike i mjere i izvrši usklađivanje energetskih politika s politikama EU. Nakon izrade i implementacije NEKP će smanjiti administrativna opterećenja i osigurati veću koherentnost i dugoročniju predvidljivost investicija.

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime njemačke vlade.

 

GIZ ORF-EE također na istu temu podržava implemetaciju i radionica na Kosovu i u Makedoniji (BJR) i proces izrade NEKP-a u cijeloj regiji i to u saradnji s Energetskom zajednicom i GIZ-ovim projektom Razvoj kapaciteta za izradu klimatskih politika u zemljama JIE, Istočne Evrope, Južnog Kavkaza i Srednje Azije – Faza III.

Ovo je ključni podvig za BiH i regiju, s obzirom na to da je NEKP relativno nov instrument koji integriše više drugih sektorskih planova u cilju efikasnog i efektivnog donošenja politika i realizacije inovativnih rješenja.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »