UNICEF BIH nagrađuje istaknute pojedince za doprinos unapređenju kvaliteta predškolskih programa

UNICEF BiH otvorio je Konkurs “Naše priče za najbolje vrtiće” za pojedince, pojedinke i/ili grupe zaposlene u predškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji su dali istaknut doprinos inkluzivnosti i kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima za njihov doprinos unapređenju kvaliteta predškolskh programa sa posebnim fokusom na inkluzivnost, ishranu i kreativnost. Prijave mogu doći od samih profesionalaca, njihovih kolega, uprave predškolskih ustanova ili roditelja djece.

livno-predskolsko 039
“Komentari roditelja i javnosti će takođe biti uzeti u obzir kod ocjenjivanja prijava i odluke o najboljima. Cilj je da najbolje prakse doprinesu poboljšanju kvaliteta i u drugim vrtićima, kao i da inspirišu što veći broj kvalitetnih prijava”, kažu organizatori Konkursa.Nagrade i priznanja će biti dodijeljene u sljedećim kategorijama: ‘Vrtići za sve’ – za održivi i kreativni načini za finansiranje predškolskih programa kako bi se unaprijedio pristup vrtićima za što veći broj djece; ‘Vrtići za ponos:’ – za poboljšani kvalitet, inovativnost i inkluzivnost predškolskih programa i ‘Jedi zdravo – rasti zdravo – za kreativni načini za poboljšanje kvaliteta ishrane u vrtićima i promociju zdravih stilova života među djecom.

Istaknuti stručnjaci predškolskog odgoja i obrazovanja ocijeniće prispjele prijave a nagrade i priznanja će biti uručene krajem 2016 godine.

Prijava treba da sadrži: kratki opis (do 300 riječi) aktivnosti ili programa koji je rezultat rada prijavljenih kandidata, kratku biografiju kandidata (do 100 riječi), osnovne podatke o autoru prijave i kontakt podaci za više informacija te 5-10 fotografija koji ilustruju aktivnost sa djecom, uz odgovarajuću dozvolu za njihovu objavu.

UNICEF će prijave obraditi i kontaktirati kandidate i prijave prije objave. Konkurs-natječaj je otvoren do 1. oktobra/listopada a prispjele prijave će biti promovisane tokom cijelog trajanja natječaja u saradnji sa UNICEF-ovim medijskim partnerima i kroz društvene mreže.

Aplikaciju možete dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Priče iz vrtića“. Rok za dostavu prijava je 1.10.2016. godine!

Translate »