Indeks prekinutog djetinjstva: BiH 39. u svijetu

0

Na ovogodišnjem Indeksu prekinutog djetinjstva, Bosna i Hercegovina (BiH) zauzima 39. mjesto od ukupno 175 država svijeta. U odnosu na prošlu godinu, pala je za četiri mjesta. Srbija se nalazi sedam mjesta iza, na 46. poziciji i u odnosu na 2017. pala je za pet mjesta. Crna Gora je takođe lošije rangirana u 2018. godini i nalazi se na 53. mjestu, čak sedam mjesta iza prošlogodišnje pozicije. Najlošije pozicionirana zemlja regiona je Albanija, koja se nalazi na 77. mjestu, dok Slovenija drugi put zaredom dijeli prvo mjesto, ove godine sa Singapurom.

Indeks prekinutog djetinjstva Save the Children objavljuje uoči obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, 1. juna, upozoravajući da je više od pola ukupne populacije djece svijeta, preko 1,2 milijarde – ugroženo konfliktima, široko rasprostranjenim siromaštvom i diskriminacijom djevojčica. Izvještaj ispituje kako ova tri ključna faktora uskraćuju djetinjstvo djeci širom svijeta.

Drugu godinu zaredom, Indeks prekinutog djetinjstva rangira 175 zemalja svijeta po tome gdje je djetinjstvo najmanje, a gdje najviše ugroženo usljed faktora kao što su loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječiji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje.

„Veoma je zabrinjavajuće da su tri zemlje iz našeg regiona nazadovale na Indeksu prekinutog djetinjstva, jer nam to ukazuje na pogoršan položaj djece i neadekvatno ispunjavanje dječijih prava u ovim zemljama. Naročito je alarmantno da Bosna i Hercegovina već drugu godinu za redom uopće niti nema podatke o djeci izvan školskog sistema, dok se broj djece izvan obrazovanja u Crnoj Gori udvostručio. Iz prakse znamo da se djeca pripadnici romske manjine, te djeca s poteškoćama u razvoju, najčešće susreću s preprekama u ostvarivanju pristupa školovanju, i smatramo da je ovo jedan od prioriteta koji je potrebno hitno rješavati“, ističe direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Helle Thorning-Schmidt, izvršna direktorica Save the Children International, ističe da, iako se u određenim dijelovima svijeta bilježi napredak, on se ne dešava dovoljno brzo. Ono što je alarmantno je i da se povećava jaz između bogatih i siromašnih. „Vlade mogu i moraju uraditi više kako bi svakom djetetu, bez izuzetka, dali najbolji mogući početak života. Činjenica da zemlje sa sličnim nivoom prihoda imaju imaju vrlo različite rezultate za djecu pokazuje da odgovarajuće politike, budžetiranje i politička posvećenost mogu napraviti ključne razlike.“

U izvještaju se navodi da je djetinjstvo najviše ugroženo u zapadnim i centralnim afričkim zemljama – najlošije rangiran je Niger, zatim slijede, Mali, Centralnoafrička Republika, Čad i Južni Sudan.

 

Izvještaj, kao i više informacija dostupni su na endofchildhood.org

 

Kroz reformu obrazovanja do svrhovitog učenja

0

Jesmo li spremni da kao pojedinci i kao društvo odgovorimo na izazove koje budućnost sa sobom nosi? Da li postojeći školski sistemi djecu i mlade adekvatno pripremaju za ekonomiju zasnovanu na znanju? Koliko su naši školarci osposobljeni da znanja naučena u školi primijene u stvarnom životu?

U septembru 2016. godine organizacija Save the Children je započela s realizacijom projekta Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini / Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH) kojeg podržava Agencija za međunarodni razvoj SAD-a (USAID).

ENABLE-BiH namjerava osigurati da učenici/ce u BiH ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju te postanu nosioci ekonomskog razvoja u budućnosti postavljajući temelj za unapređenje ishoda učenja u području matematike, prirodnih nauka, tehnike i informatike te u kroskurikularnom i međupredmetnom području u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i kvalitetno inicijalno obrazovanje nastavnika/ca na univerzitetima u BiH te povezivanje inicijalnog obrazovanja nastavnika/ca sa svim budućim koracima njihovog profesionalnog razvoja.

Identificiranje dvije ključne komponente, STEM (Science, Technology, Engeeniring and Mathematics – prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika) i PPDM (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje budućih nastavnika/ca), na koje se oslanja projekat ENABLE-BiH rezultat su naglašene potrebe za promjenom pristupa u učenju i podučavanju učenika/ca u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju u BiH, prevazilaženju ograničenja nastave temeljene na predavanju, pamćenju i reprodukciji te pomaku ka savremenijim i inovativnijim pristupima u odgoju i obrazovanju.

Ključ za ekonomiju zasnovanu na znanju nalazi se u STEM kompetencijama.

Prema riječima profesora Saše Mrdovića sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, jednog od članova užeg stručnog tima koji je učestvovao u razvijanju Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije, cilj STEM-a je u integraciji znanja.

„Nekada davno učenjaci su se bavili proučavanjem i sticanjem znanja koje nije pripadalo nekoj disciplini već je bilo spoznaja o svijetu oko njih. Na sličan način je i podučavanje bilo jedno. Kako je količina ljudskog znanja rasla pojavila se potreba za sistematizacijom, što je neminovno vodilo do podjele na discipline. Ova sistematizacija i podjela su bile korisne i neophodne, ali se negdje u procesu izgubio integrativni faktor. Stvorili su se odvojeni predmeti koji se izučavaju odvojeno, predaju ih različiti nastavnici i učenici stiču utisak da su znanja koja dobijaju na predmetima odvojena jedna od drugih. Nauka koja se na sličan način odvojila je došla do trenutka kad je napredak gotovo jedino moguć kroz interdisciplinarnost. Otvorena pitanja iz jedne oblasti su možda već riješena u drugoj. Ideje se crpe iz drugih disciplina. Rezultati primjenjuju univerzalno. Nauka opet postaje objedinjena potraga za opštim znanjem. Došlo je vrijeme da se taj pristup vrati i u škole.“

 Nacrtom Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije (ONPP), predložene su poveznice između definiranih ishoda učenja školskih predmeta iz STEM oblasti na kraju 3., 6. i 9. razreda osnovnog obrazovanja i na kraju četvrtog razreda opšteg srednjeg obrazovanja, a pratećim dokumentima – Operativnim smjernicama za implementaciju ONPP-a za STEM kompetencije i Priručnikom za obuku nastavnika i nastavnica u primjeni ONPP-a za STEM kompetencije – nastojalo se ukazati na efikasnije načine kreiranja nastavnih planova i programa i pružiti neophodne smjernice i alate nastavnicima/ama kako za planiranje i realizaciju nastavnog procesa, tako i za praćenje i procjenjivanje učeničkih postignuća.

Pomak od očekivanja da učenici/ce tek memorišu nepovezane činjenice ka višim razinama mišljenja i očekivanju da razumiju, primijene, analiziraju, objedine naučene koncepte, kao i da kreiraju nove, u najkraćim crtama je karakteristika Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja (ZJNPP) koja je za svih šest STEM disciplina sačinjena od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Polazna osnova za razvoj nacrta STEM dokumenata bile su upravo ZJNPP definirane na ishodima učenja za sve školske predmete koji se tiču STEM-a i koje učenici/ce u BiH uče od prvog razreda osnovne škole do kraja četvrtog razreda gimnazije – moja okolina, priroda, priroda i društvo, informatika, tehnička kultura, biologija, geografija, hemija, fizika i matematika.

 Kako bi se jasnije ukazalo na direktnu vezu između obrazovanja i narastajuće STEM industrije koja za nastanak, opstanak i razvoj u BiH treba sposobne profesionalceone koji posjeduju STEM kompetencije – ovako povezani ishodi učenja unutar jednog i između više školskih predmeta direktno su dovedeni u vezu i sa odabranim sektorima ekonomije zasnovane na znanju u BiH gdje se očekuje da stečene STEM kompetencije budu primijenjene na način da doprinesu ekonomskom razvoju zemlje.

Članica uže stručne grupe, koja je učestvovala u razvijanju Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije u oblasti fizike, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, gđa Lamija Tanović ističe: „Ovakav način podučavanja fizike uz poveznice sa drugim STEM disciplinama važan je radi boljeg razumijevanja fenomena i sadržaja određenih oblasti ekonomije koje naša zemlja želi da razvija pošto ekonomski razvoj u budućnosti treba bazirati na znanju. To specifično znanje treba da generacijama školaraca, koji se sada obrazuju u našim školama i onima koji će se ubuduće obrazovati u njima, obezbijedi inovirani obrazovni pristup dio kojeg je i STEM. Samo tako će se u našoj zemlji obrazovati kvalitetni kadrovi neophodni za razvoj ekonomije bazirane na znanju (KBE- Knowledge Based Economy).“

STEM i PPDM dokumenti razvijeni su kroz saradnju profesora/ica sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Zenici i Tuzli, eksperata/ica iz Sjedinjenih Američkih Država – 21st Century Partnership for STEM Education, predstavnika/ca svih ključnih institucija u BiH – Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, svih 12 entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja u BiH, kao i Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, sedam pedagoških zavoda/zavoda za školstvo te predstavnika/ca organizacija civilnog društva, organizacija za međunarodnu saradnju i škola u BiH (OSCE, FOD BiH, CIVITAS, COI Step by Step).

Tokom juna-avgusta 2018., projektom ENABLE-BiH predviđena je intenzivna obuka obrazovnih profesionalca – budućih STEM master trenera / mentora koji će biti osposobljeni da primjenjuju STEM pristup u učionici te da obučavaju i podržavaju druge obrazovne profesionalce u primjeni STEM obrazovanja u model područjima / školama u partnerstvu sa Save the Children-om i nadležnim ministarstvima u ciljnim područjima BiH.

Save the Children kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja u BiH, tako što pruža podršku Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u razvijanju dokumenata ZJNPP. Kroz partnerski pristup podržava nadležna ministarstva obrazovanja i pedagoške zavode u BiH u primjeni ZJNPP te u iniciranju revizije nastavnih planova i programa i usklađivanju sa definiranim ishodima učenja. Putem sveobuhvatnog programa obuke i mentorisanja podržava obrazovne profesionalce u primjeni ZJNPP u učionicama (sa fokusom na bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, matematiku i prirodne nauke).

Otvoren prvi kutak za roditelje u BiH

0

Prvi kutak za roditelje, od planiranih 28, otvoren je  u Zenici u osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Ovi kutci predstavljaju jedan od modela unapređivanja saradnje škole i porodice i mjesto gdje će roditelji dobijati sve potrebne informacije vezane za rad škole, stručnu literaturu i podršku u jačanju roditeljskih vještina.

„Kutak za roditelje je jedan novi model unapređivanja saradnje škole i porodica, prvenstveno porodica djece iz osjetljivih grupa, kao i svih ostalih. Nadamo se da ćemo na ovaj način privući veći broj roditelja u školu i smanjiti napuštanje školovanja,“ izjavila je ovom prilikom Amila Herceg Hodzić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Zeničko-Dobojskog Kantona

Organizacija Save the Children za kutke je, u sklopu svoj programa jačanja porodica, obezbijedila namještaj i stručnu literaturu za roditelje, a škole zajedno sa roditeljima su slobodne unaprijediti i urediti prostor u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama. Kutci se otvaraju u sklopu realizacije projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ koji se već treću godinu provodi u BiH i u Srbiji. Projekat se fokusira na pitanja isključivanja, diskriminacije i otežanog pristupa osnovnim servisima kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita za romsku djecu i njihove porodice.

„Očekujemo da će otvaranje kutka uticati na smanjen broj izostanaka djece iz škole, na veću uključenost roditelja u život i rad škole, a samim tim i na izgradnju socijalne kohezije između škole i zajednice. Pored toga, otvaranje kutaka za roditelje je direktno usmjereno i na podizanje svijesti roditelja o negativnim posljedicama isključivanja romske djece i porodica, kao i značaju jednakog pristupa kvalitetnom školovanju za svako dijete bez izuzetka, naročito za djevojčice,“ istakla je tok9om otvaranja kutka direktorica organizacije Save the Children, Andrea Žeravčić.

Program jačanja porodica u cilju sprečavanja ranog napuštanja obrazovanja organizacija Save the Children provodi od 2017. godine, kao dio šireg projekta sprečavanja napuštanja školovanja, u pet kantona u BiH – Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Tuzlanskom, Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i u tri područja u Srbiji, a do sada je programom obuhvaćeno 3372 roditelja.

Projektom Save the Children-a je do sada pružena direktna podrška djeci iz osjetljivih grupa kroz užine, prevoz i školski pribor i do sada je obuhvaćeno 1657 djece u 60 škola u obje zemlje.

Osim direktne materijalne podrške projekat podržava djecu i kroz uključivanje njihovih roditelja i porodica putem edukacije specijalno osmišljene da unaprijede roditeljske kompetencije. Ova edukacija treba da pomognu roditeljima da pruže odgovarajuću podršku svojoj djeci tokom školovanja.

Konferencija „Jesmo li spremni za budućnost?“

0

Dokle se stiglo u procesu unapređenja kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini (BiH)? Šta znači nastava zasnovana na definiranim ishodima učenja? Zašto je važno da implementacija definiranih ishoda učenja bude prioritizirana od strane cjelokupne obrazovne vlasti u BiH, ključnih institucija, donatora i profesionalaca u praksi? Da li su djeca u BiH spremna na život i rad u 21. vijeku?

O ovim i drugim važnim pitanjima iz sektora predškolskog i osnovnog obrazovanja u BiH ovog petka, 15. decembra, razgovaraće predstavnici nadležnih ministarstava i drugih obrazovnih institucija iz BiH, na konferenciji pod nazivom „Jesmo li spremni za budućnost?“

Konferenciju organizuje Save the Children u saradnji sa partnerskim obrazovnim institucijama/vlastima:

  • Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport / Pedagoškim zavodom Zeničko-dobojskog kantona,
  • Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta / Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona,
  • Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
  • Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport / Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona,
  • Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije / Pedagoškim zavodom Mostar / Zavodom za školstvo Mostar.

Otpornost na katastrofe gradi se znanjem

0

Šta djeca misle kako smanjiti rizik od prirodnih i drugih nesreća u obrazovnim ustanovama? Sve škole moraju imati osnovnu opremu za reagovanje u vanrednim situacijama. U svim učionicama i na svim zidovima trebaju biti planovi za evakuaciju. Potrebno je osigurati dodatnu literaturu za nastavnike, kao i redovne obuke iz oblasti zaštite i spašavanja. Nastavnici trebaju formirati učeničke sekcije koje se bave temama zaštite i spašavanja. Potrebne su redovne vježbe i edukacije za učenike, kako bi poznavali rizike i pravilno postupali u vanrednim situacijama. Takođe, neophodna je i psihološka pomoć učenicima u vanrednim situacijama.

Zaključci su ovo učenica i učenika osnovnih škola nakon održane konferencije pod nazivom „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“, a koju je Save the Children organizovao u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, na kojoj se razgovaralo o ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja govoriće se na konferenciji

Djeca dolaze iz osnovnih škola „Safvet-beg Bašagić“ i „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja iz Gradačca i „Osma osnovna škola Brka“ i „Deseta osnovna škola Brka“ iz Brčko Distrikta, a koje su obuhvaćene programom smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća koji u protekle tri godine Save the Children provodi na lokalnom nivou u opštinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i u Distriktu Brčko. Aktivnostima jačanja kapaciteta za postupanje u vanrednim situacijama obuhvaćene su navedene opštinske administracije te osam škola i dva vrtića, a u radionicama i praktičnim vježbama učestvovalo je blizu 4500 djece. Takođe, 684 odrasle osobe prošle su obuku za unapređenje pripravnosti na katastrofe. Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i relevantnim institucijama na svim nivoima u BiH.

„Projekat je bio višedimenzionalan i bavio se izgradnjom kapaciteta lokalnih institucija, uključujući škole i vrtiće, sa ciljem unapređenja pripravnosti za prirodne i druge nesreće, olakšavanje procesa procjene rizika od nesreća i izrade akcionih planova za nivo opština, školskih i predškolskih ustanova, te povećanja svijesti u zajednici, naročito kod djece,“ izjavila je direktorica Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

„Ministarstvo sigurnosti nastoji da zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama uvede kroz postojeće nastavne planove i programe što će omogućiti da djeca dobiju ulazne informacije kada su u pitanju prirodne i druge nesreće, kako postupati i kako se zaštiti. Dobili smo pozitivna mišljenja i saglasnosti svih ministarstava da se razvijene Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama prihvataju i da će se promjeniti u nastavnim planovima i programima,“naglasio je šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja Idriz Brković.

Nikada ne znamo kada će nas zadesiti neka prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim djelovanjem. Situacija u oblasti zaštite i spašavanja se danas postepeno mijenja nabolje, a svi učesnici konferencije slažu se da je kontinuitet od ključne važnosti.

 

#OtporniNaKatastrofe

Svi smo #MiDjeca

0

Da li smo kao društvo dovoljno tolerantni da na jednak način tretiramo svakoga? Jesu li svi građani ravnopravni u ostvarivanju svojih prava?

Za mnogu djecu u našoj zemlji, odlazak u školu je nedosanjani san, a suočavanje s predrasudama – svakodnevna realnost.

Djeca s poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji su i dalje diskriminirani, isključeni iz zajednice, nevidljivi u odlukama nadležnih i okruženi predrasudama. Iako je inkluzija garantovana međunarodnim konvencijama i zakonskim odredbama u našoj zemlji, njeno sprovođenje u praksi još uvijek je nedovoljno.

Inkluzija ne smije biti iluzija, ona je moguća i društveno korisna. Za njeno sprovođenje nije potrebno mnogo – često je dovoljno krenuti od sebe i svojih predrasuda.

Organizacija Save the Children u Bosni i Hercegovini sprovodi kampanju „Svi smo mi djeca“ #MiDjeca čiji je cilj podići svijest javnosti o značaju uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u školovanje i društvo.

Porukom „Svi smo mi djeca“ želi se prevazići dominirajući „model milosrđa“ koji je uz predrasude najčešći pristup u ophođenju sa djecom s poteškoćama u bh. društvu. Model milosrđa još više produbljuje jaz između manjine i većine, a zamijeniti ga treba model ljudskih prava koji potcrtava kvalitetno i dostojanstveno uključivanje u zajednicu, sa fokusom na mogućnosti i potencijale.

Tim povodom Save the Children predstavlja infografiku „Svi smo mi djeca“ koja kroz ilustrirane primjere oslikava suštinu inkluzije i približava je najširoj publici. U nastajanju infografike sudjelovale su osobe s invaliditetom, djeca s poteškoćama u razvoju i članovi njihovih porodica.

Kroz izjave u prvom licu, djeca s poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji obraćaju se javnosti, dajući putokaze i primjere na koji način mogu i žele biti dostojanstveno uključeni u društvo.

Poštujući načela pristupačnosti za osobe s različitim poteškoćama, infografika je objavljena u nekoliko varijanti. Objavljena je verzija za slabovidne osobe i osobe s disleksijom, a u narednim danima pojavit će se u formi videa, kao i na Brajevom pismu.

Infografika je prilagođena korištenju na društvenim mrežama, stoga Save the Children poziva sve građane da je objave na svojim profilima uz hashtag #MiDjeca, te tako daju svoj doprinos razbijanju predrasuda i podrže pravo svakog djeteta na školovanje.

 

„Svako dijete koje se rodi ima iste potrebe – da raste, da se druži, bude voljeno. Moje dijete samo ima drugačije limite“ – Mehmed, otac djeteta s disleksijom

„Mnogi roditelji ne izlaze sa svojom djecom jer ih je strah reakcija javnosti. Dosta roditelja se povlači zbog okoline. A onda ih pitaju, a što ti ne izvodiš svoje dijete“ – Marija, majka djeteta s psihomotornim teškoćama

„Moje dijete neke stvari radi drugačije“ – Kasim, otac djeteta s kombinovanim smetnjama.

 

Inkluzija nije iluzija.
Inkluzija je proces uključivanja osoba s različitim sposobnostima u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu, ukjučujući i obrazovanje.
Inkluzija je ljudsko pravo i obaveza. Garantovana je međunarodnim konvencijama i zakonskim odredbama u našoj zemlji.
Inkluzija je moguća i društveno korisna. Uključivanje djece s poteškoćama u razvoju / invaliditetom u obrazovne i druge procese je dvosmjerna ulica – što više dajete, više dobivate nazad.

„Svako dijete koje je prošlo kroz moju kuću i družilo se s mojim sinom postalo je bolji čovjek! – Anita, majka djeteta iz autističkog spektra

 

O.K. je

Tretirati nas kao osobe

Da idemo u školu

Pozvati nas da se igramo skupa
Imati strpljenja i saslušati nas

Pitati trebamo li pomoć

 

 

Nije O.K.

Nazivati nas bolesnim ili „posebnim“

Smiještati nas u odvojene ustanove

Pretpostavljati šta možemo ili ne
Praviti se da ne postojimo

Sažalijevati nas

 

 

Djeca nemaju poteškoća prihvatiti različitosti.

Odrasli prave razlike. Oni su često poteškoća za djecu s invaliditetom.

Dijete je dijete, a ne poteškoća koju ima.
Svi smo #MiDjeca

Save the Children

Okrugli sto na temu „Zabrana tjelesnog kažnjavanja djece”

0

Kazna, kao mehanizam “korekcije” neprihvatljivih, neprilagođenih i neželjenih ponašanja, prisutna je i društveno prihvatljiva u većini sistema kroz koje je društvo organizovano (npr. školstvo, pravosuđe), no mehanizam tjelesnog kažnjavanja kojeg značajan broj pojedinaca i društava još uvijek smatra prihvatljivim načinom “korekcije” ponašanja djeteta predmetom je rasprava koje su rezultirale eksplicitnim zabranama u brojnim državama svijeta, u zadnjih nekoliko desetljeća.

U cilju realizacije preporuka koje se odnose na izričitu zabranu tjelesnog kažnjavanja djece, a koje su upućene Bosni i Hercegovini od strane UN Komiteta za prava djeteta, kao i od Vladinog komiteta za socijalna pitanja Vijeća Evrope, Vijeće za djecu BiH Vas poziva na okrugli sto na temu „Zabrana tjelesnog kažnjavanja djece“.

Okrugli sto će biti održan u ponedjeljak u hotelu „Hollywood” Ilidža, 22. maja 2017. godine sa početkom u 12:00 sati.

Ovaj okrugli sto organizuje Vijeće za djecu BiH, u saradnji sa organizacijom Save the Children.

Cilj okruglog stola je da stručnjaci iz vladinog sektora zajedno sa stručnjacima iz akademske zajednice razmjene znanja i iskustva, te da svojim učešćem, diskusijom i preporukama dođu do konkretnih zaključaka o potrebi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva, a kako bi se u konačnici zakonski ekspliticno zabranilo tjelesno kažnjavanje djece u Bosni i Hercegovini.

EU i Save the Children udružuju napore na smanjenju stope ranog napuštanja obrazovanja

0

Danas je u Sarajevu zvanično počela realizacija projekta „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokraciju i ljudska prava u iznosu od 350.000 eura.

Osnovni cilj projekta je smanjiti stopu ranog napuštanja školovanja djece u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje uzroka i trenutnog stanja, te podršku lokalnim zajednicama u razvijanju mehanizama za sprječavanje ove pojave, posebno među ranjivom djecom, kao što su romska djeca, djeca sa poteškoćama i djeca iz ruralnih područja.

„Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo. Ono je takođe i osnovno sredstvo koje omogućava ekonomski i društveno marginaliziranoj djeci i odraslima da se izbave iz siromaštva i u potpunosti uključe u zajednice. Evropska unija je posvećena nastavku promocije obrazovanja i društvenog uključivanja,“ izjavio je Massimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH

Svako dijete, bez izuzetka, ima pravo na kvalitetno i dostupno obrazovanje. Međutim, fragmentiran i složen sistem u Bosni i Hercegovini jedan je od uzroka diskriminacije i pada kvalitete u obrazovanju.

„Neki od problema s kojima se obrazovanje u BiH suočava, a koji su bili uzeti u obzir za razvoj BRIGHT4All projekta biće tretirani kroz ovu intervenciju, kao što je pojava napuštanja školovanja, pogotovo kod ranjivih skupina djece, porast troškova za formalno i neformalno obrazovanje, nedostatak pouzdanih i posebnih podataka o napuštanju školovanja i slabi zagovarački kapaciteti organizacija civilnog društva da se uključe u promociju osnovnog prava na obrazovanje za svu djecu,“ istakla je ovom prilikom direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Neke od projektnih  aktivnosti uključuju akciono istraživanje kojim će se mapirati postojeće stanje u vezi sa ranim napuštanjem i/ili isključivanjem djece iz obrazovnog sistema, kao i pružanje usluga djeci iz ranjivih grupa, za prevenciju napuštanja obrazovanja.

Partneri u provedbi projekta su organizacije civilnog društva: Omladinski centar ‘Vermont’ Brčko i Udruženja ‘Žene sa Une’ Bihać.

PEDESET ODSTO DJECE NE BI PRIJAVILO UZNEMIRAVANJE NA INTERNETU

0

U povodu obilježavanja Dana sigurnog interneta, Save the Children upozorava da 90% djece uzrasta od 10 do 15 godina posjeduje mobitel, a većina je spremna ostaviti svoje lične podatke na internetu, uključujući adresu stanovanja

 

Rezultati istraživanja koje je Save the Children proveo tokom 2016. godine godine o ponašanju i navikama djece na internetu pokazali su da većina djece svakodnevno koristi informaciono-komunikacione-tehnologije (IKT) i pristupa internetu već od svoje devete godine života. Gotovo sva djeca posjeduju uređaj preko kojeg pristupaju internetu, a najčešće je to mobilni telefon, preko kojeg jedna trećina ispitane djece ima pristup mobilnom internetu.

Kako se u utorak, 7. februara obilježava Dan sigurnog interneta, Save the Children želi skrenuti pažnju na sigurnosne izazove koje predstavlja masovno korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija, a posebno u kontekstu sigurnosti djece kao najranjivije kategorije.

Informaciono-komunikacione tehnologije rapidno se razvijaju. Nove generacije djece odrastaju koristeći najnovije proizvode iz ove oblasti, dok znanje i iskustvo roditelja najčešće zaostaje. Prema rezultatima istraživanja, 90,5% djece uzrasta od 9 do 17 godina ima profil na jednoj ili više društvenih mreža – Twitter, Facebook, Youtube i Instagram. Svako četvrto dijete našlo se u situaciji da mu je objavljena slika bez dozvole, a 28% djece obuhvaćene istraživanjem doživjelo je prijetnje na internetu tri ili više puta. U slučaju problema, 50% odsto djece ne bi prijavilo slučaj uznemiravanja na internetu, a manje od trećine ispitane djece bi se obratilo školskom osoblju.

„S obzirom na to da se nastavni predmet vezan za informatiku i računarstvo najčešće počinje izučavati tek sa 11 godina, u šestom razredu osnovne škole, a djeca ostvaruju pristup internetu mnogo prije sticanja osnovnih znanja o informatici u okviru formalnog obrazovanja, evidentna je potreba za obrazovanjem i djece i njihovih roditelja o opasnostima koje vrebaju na internetu, te načinima na koje se dijete od njih može zaštiti. Neophodno je preventivno djelovati u svrhu stalnog učenja, imajući na umu pozitivne stvari koje informaciono-komunikacione tehnologije pružaju, ali i rizike i opasnosti, pogotovo kada su djeca u pitanju,“ ističe direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Veoma je bitan angažman cjelokupnog društva kako bi se kroz različite nivoe vlasti ali i putem formalnog i neformalnog obrazovanja kvalitetno djelovalo s ciljem sveobuhvatne zaštite djece na internetu.

Kompletno istraživanje dostupno je na ovom linku: https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Izvjestaj-ponasanje-djece-na-internetu.pdf; a na dostupna je i Analiza u oblasti borbe protiv seksualnog nasilja i drugih oblika zlostavljanja na internetu djece u Bosni i Hercegovini: https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Analiza-nasilje-na-internetu.pdf

Promocija knjige za djecu povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta ISTE SMO LJUBAVI TI I JA

0

Svako dijete zaslužuje dobar početak, jednak početak! Pa ipak, hiljade djece širom Bosne i Hercegovine nemaju pristup osnovnim servisima zbog toga ko su, gdje i kako žive.

Knjiga za djecu „Iste smo ljubavi ti i ja“ donosi šest priča o djeci koja su isključena iz normalnih društvenih tokova zbog svojih posebnosti – teškoća u razvoju, pripadnosti manjinskim grupama, porodične situacije, ali i ličnih osjećanja. Ove priče nam govore o važnosti prihvatanja drugih i drugačijih, o pozitivnim učincima kada prigrlimo razlike kao naše bogatstvo, a ne kao smetnje.

Save the Children je za potrebe izrade ove knjige sklopio partnerstvo sa tri bh. spisateljice: Ferida Duraković, Sonja Jurić i Tanja Stupar-Trifunović, koje su autorice priča.

Radeći na osiguravanju da svako dijete ima jednake šanse da preživi, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i drugim osnovnim servisima, bez obzira na to ko je i odakle dolazi, Save the Children je u proljeće 2016. godine pokrenuo globalnu trogodišnju kampanju „Svako dijete – bez izuzetka“.

U Bosni i Hercegovini, kampanja se fokusira na stvaranje mogućnosti da sva djeca imaju pristup predškolskom obrazovanju, kao osnov za dobar i jednak početak za svu djecu. U skladu sa ciljevima globalne kampanje, posebno ćemo usmjeriti naše napore ka osiguravanju da i djeca iz ugroženih grupa, poput djece sa poteškoćama u razvoju, djece iz ruralnih područja ili romske djece, imaju jednake mogućnosti kao i ostala djeca i da bude im omogućeno predškolsko obrazovanje. Slogan kampanje je – „Svako dijete #bezIZUZETKA“.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, pozivamo vas da nam se, zajedno sa vašom djecom, pridružite na promociji knjige „Iste smo ljubavi ti i ja“ u nedjelju, 20. novembra 2016. u 11:00 sati, u Međunarodnom centru za djecu i mlade Novo Sarajevo, Kemala Kapetanovića 17, Grbavica. Autorice Ferida Duraković, Sonja Jurić i Tanja Stupar-Trifunović čitaće svoje priče i razgovarati sa prisutnom djecom i roditeljima o njihovom sadržaju i porukama.