Otvoren prvi kutak za roditelje u BiH

Prvi kutak za roditelje, od planiranih 28, otvoren je  u Zenici u osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Ovi kutci predstavljaju jedan od modela unapređivanja saradnje škole i porodice i mjesto gdje će roditelji dobijati sve potrebne informacije vezane za rad škole, stručnu literaturu i podršku u jačanju roditeljskih vještina.

„Kutak za roditelje je jedan novi model unapređivanja saradnje škole i porodica, prvenstveno porodica djece iz osjetljivih grupa, kao i svih ostalih. Nadamo se da ćemo na ovaj način privući veći broj roditelja u školu i smanjiti napuštanje školovanja,“ izjavila je ovom prilikom Amila Herceg Hodzić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Zeničko-Dobojskog Kantona

Organizacija Save the Children za kutke je, u sklopu svoj programa jačanja porodica, obezbijedila namještaj i stručnu literaturu za roditelje, a škole zajedno sa roditeljima su slobodne unaprijediti i urediti prostor u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama. Kutci se otvaraju u sklopu realizacije projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ koji se već treću godinu provodi u BiH i u Srbiji. Projekat se fokusira na pitanja isključivanja, diskriminacije i otežanog pristupa osnovnim servisima kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita za romsku djecu i njihove porodice.

„Očekujemo da će otvaranje kutka uticati na smanjen broj izostanaka djece iz škole, na veću uključenost roditelja u život i rad škole, a samim tim i na izgradnju socijalne kohezije između škole i zajednice. Pored toga, otvaranje kutaka za roditelje je direktno usmjereno i na podizanje svijesti roditelja o negativnim posljedicama isključivanja romske djece i porodica, kao i značaju jednakog pristupa kvalitetnom školovanju za svako dijete bez izuzetka, naročito za djevojčice,“ istakla je tok9om otvaranja kutka direktorica organizacije Save the Children, Andrea Žeravčić.

Program jačanja porodica u cilju sprečavanja ranog napuštanja obrazovanja organizacija Save the Children provodi od 2017. godine, kao dio šireg projekta sprečavanja napuštanja školovanja, u pet kantona u BiH – Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Tuzlanskom, Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i u tri područja u Srbiji, a do sada je programom obuhvaćeno 3372 roditelja.

Projektom Save the Children-a je do sada pružena direktna podrška djeci iz osjetljivih grupa kroz užine, prevoz i školski pribor i do sada je obuhvaćeno 1657 djece u 60 škola u obje zemlje.

Osim direktne materijalne podrške projekat podržava djecu i kroz uključivanje njihovih roditelja i porodica putem edukacije specijalno osmišljene da unaprijede roditeljske kompetencije. Ova edukacija treba da pomognu roditeljima da pruže odgovarajuću podršku svojoj djeci tokom školovanja.

Translate »