Radijska prevencija maloljetničkog prijestupništva priređena je u okviru projekta Stariji brat, starija sestra, koji realizuju Udruženje Narko NE, Javna ustavnova Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo, Javna ustanovka Dom za djecu bez roditeljskog straranja Kantona Sarajevo, SOS društveni centar Hermann Gmeiner i Humanitarno-karitativna organizacija Kruh sv. Ante.

Otvorite sve epizode klikom na UP NEXT ∧