CENTAR ZA KULTURNU I MEDIJSKU DEKONTAMINACIJU (CKMD)
adresa: Avde Hume 9, Sarajevo 71000, BiH
Email: ckmd@efm.ba
Telefon: +387 22 84 30 55

EDUKATIVNI RADIO (EFM)
adresa: Avde Hume 9, Sarajevo 71000, BiH
Email: urednik@efm.ba
marketing@efm.ba / redakcija@efm.ba
Telefon: +387 22 84 30 55

EDUKATIVNA TELEVIZIJA (ETV)
adresa: Avde Hume 9, Sarajevo 71000, BiH
Email: etv@efm.ba
Telefon: +387 22 84 30 55
Web: etv.efm.ba