Zadruga iz Sanskog Mosta predvodi proizvodnju presadnica u regiji

0

Senad Hadžibajramović se vratio iz Švedske nakon rata u BiH, te je u Sanskom Mostu bio jedan od pokretača zemljoradničke zadruge ‘AgriSan’. Danas je ‘AgriSan’ predvodnik u proizvodnji presadnica u Unsko-sanskom kantonu, ali se na tome ne planiraju zaustaviti.

„Zemljoradnička zadruga ‘Agirsan’ je registrovana 2002. godine na inicijativu četiri farmera iz općine Sanski Most. Kroz par godina smo poredali stvari, zaposlili agronoma, te pokrenuli vlastitu poljoprivrednu apoteku.  Bila je to prva poljoprivredna apoteka koja je imala uposleno stručno lice koje je pored prodaje vršilo i savjetovanje te obilazak farmi kod zadrugara i kooperanata zadruge“, prisjeća se Hadžibajramović.

Ubrzo nakon toga zadruga započinje organizovani otkup povrća za poznatog kupca, a s vremenom i za lokalno tržište. Već 2008. godine kupuje vlastite parcele od osam dunuma, a u narednim godinama pokreće plasteničku proizvodnju povrća koja se danas odvija na oko 4000 kvadrata.

„Zadruga danas ima 52 člana i okuplja proizvođače povrća, voća, mlijeka, mesa, cvijeća i ukrasnog grmlja kao i one poljoprivrednike koji se bave kombinovanom proizvodnjom. Imamo osam  uposlenih radnika sa redovnim mjesečnim primanjima i za koje se redovno uplaćuju svi doprinosi. Imamo uposlena dva agronoma, a prilikom upošljavanja novih radnika vodilo se računa da se da šansa mladima i veliki akcent je stavljen na timski rad koji i jeste ključ uspjeha“, kaže Hadžibajramović.

Zadruga pažnju posvećuje kulturama paprike, paradajza, lubenice, dinje i krastavaca, a proizvode i patlidžan i celer. Hadžibajramović ističe i važnost proizvodnje presadnica, što je od velikog značaja za cijeli Unsko-sanski kanton.

„Uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta smo proveli aktivnosti unapređenje efikasnosti i učinkovitosti u proizvodnji presadnica kroz uvođenje novog sistema grijanja. Podržali su nas i u nabavci plastenika i bankova za presadnice. Danas smo jedan od lidera u proizvodnji u cijeloj regiji”, dodaje Hadžibajramović.

U narednom periodu žele izgraditi Centar za razvoj poljoprivrede, proširiti proizvodnju presadnica, te podržati razvoj lokalnog tržišta za poljoprivredne proizvođače.

„Poručujem našim poljoprivrednicima da je izuzetno važno da se držimo zajedno, te da imamo više povjerenja jedni u druge, jer zajedno možemo sve“, zaključuje Hadžibajramović.

Otvoren natječaj za Graditeljsku nagradu CEMEX

0

CEMEX i Odbor nagrade otvorili su natječaj za dodjelu Graditeljske nagrade CEMEX koja predstavlja priznanja za izuzetna građevinska i arhitektonska postignuća.

 Ovogodišnji natječaj za Graditeljsku nagradu CEMEX bit će otvoren do 22. aprila/travnja, nakon čega će Odbor nagrade u junu/lipnju dodijeliti priznanja najboljim prijavljenim radovima. Učestvovati mogu svi arhitekti i građevinari s projektima koji su završeni  tokom 2017. i 2018. godine. Pravo na učešće imaju projekti pri čijoj je izradi korišteno najmanje pedeset posto CEMEX-ovih proizvoda.

Značajke koje će se uzimati u obzir pri ocjenjivanju projekta su arhitektonsko rješenje, projekt konstrukcije, postupak radnje, cjelovita održivost te ostalo.

Nagrade se dodjeljuju u četiri glavne kategorije: Stambene građevine, Javne i poslovne građevine, Infrastrukturne građevine i Zajednički prostori. Osim toga dodjeljuju se i četiri posebna priznanja za Održivu gradnju, Inovacije u graditeljstvu, Univerzalnu pristupačnost i Društvenu vrijednost.

Članovi Odbora nagrade su uvaženi stručnjaci koji će svojim znanjem i iskustvom, a na temelju zadanih kriterija ocjenjivati prijavljene projekte. Odbor nagrade čine doc. dr. Gordana Broćeta, prodekanica za naučno istraživački rad s Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dr. sc. Ivo Čolak, redovni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te poznati arhitekta Hasan Ćemalović.

I ovogodišnju Graditeljsku nagradu CEMEX prati slogan “Ideje koje grade život”. Kompanija prepoznaje one radove koji počinju kao obične ideje, a završavaju kao građevinski projekti koji daju vrijednost krajnjim korisnicima. Takmičenje nastoji potaknuti kreativnost i razvoj bolje prakse gradnje, te ističe inovacije koje će postati novi standardi izgradnje u budućnosti.

Pobjednički projekti  predstavljat će uspjehe arhitekture i graditeljstva Bosne i Hercegovine na priznatom međunarodnom natječaju, globalnoj Graditeljskoj nagradi CEMEX (CEMEX Building Award) koja će se u novembru/studenom održati u Meksiku.

 Detaljnije podatke o natječaju za Graditeljsku nagradu CEMEX možete pogledati na linku: www.cemex.hr/graditeljska-nagrada-cemex.

21. mart – Svjetski dan šuma

0

Na šumske ekosisteme ne može se gledati samo kao na izvor drvne sirovine već ih moramo posmatrati kao resurs neophodan za život u najširem smislu te riječi, apeluju iz Centra za životnu sredinu povodom Svjetskog dana šuma koji se obilježava danas. Danas je šumama pokriveno tek oko 30 odsto ukupne površine Zemlje, jer su površine pod šumama usljed krčenja za potrebe drvne sirovine, dobijanja poljoprivrednih i građevinskih površina smanjene. Na planeti godišnje nestane 16 000 000 hektara šume.

„Bosna i Hercegovina je šumovita zemlja gdje se šume i šumska zemljišta prostiru na površini od oko 58 odsto površine. Bogatstva prirodnih šuma i prašuma u BiH su značajna sa aspekta ostvarivanja spektra ekosistemskih funkcija šuma i treba raditi na njihovoj zaštiti i očuvanju. Najveća prijetnja našim šumama pored klimatskih promjena je i očuvanje šuma pod pritiskom tržišne ekonomije i infrastrukturnih projekata. Takođe u BiH je prisutna opasnost od prekomjernog korištenja drvne sirovine za dobijanje energije i to primarno toplotne“, ističe Aleksandra Anja Dragomirović iz Centra za životnu sredinu.

Aktuelni globalni problem je pitanje korištenja biomase za potrebe dobijanja energije. Trenutno 46 odsto obnovljive energije u Evropskoj uniji dolazi od drvne biomase. Uprkos ideji o drvetu kao obnovljivom energentu korištenje drveta pokazuje i svoje manjkavosti. Korištenje drvne biomase nije neutralno sa aspekta emisije gasova staklene bašte jer ono oslobađa ugljen dioksid, a sječama za potrebe dobijanja energenta se redukuje količina ugljeničnih gasova koje bi šuma kao trajna kategorija skladištila iz atmosfere. Uzgoj šume za potrebe biomase (planteže) negativno utiče na biodiverzitet, kvalitet voda i zemljišta jer šumska plantaža nije prirodna šuma sa svim svojim ekosistemskim funkcijama.

Šume su najsloženiji kopneni ekosistemi koji pružaju čitav spektar koristi. Šuma apsorbuje ugljen dioksid, a ispušta kiseonik; vrši filtraciju vode; učestvuje u produkciji i očuvanju kvaliteta zemljišta, a u šumskim ekosistemima nalaze se mnogi otkriveni i neotkriveni organizmi, važni za ukupnu ravnotežu živog svijeta pa time i opstanak čovjeka. Pored svega navedenog važna je i sociološka uloga šume i nebrojeno puta su dokazni povoljni uticaji šuma na psihofizičko zdravlje ljudi.

Dok je prvi dan proljeća, 21. mart posvećen šumama, dan poslije, 22. mart obilježava se kao Svjetski dan voda. O zaštiti šumskih ekosistema i vodnih resursa  važno je govoriti i brinuti uvijek, a ne samo danas i sutra. Voda i šuma znače život i opstanak planete i čovječanstva. Potrudimo se da radimo na njihovom očuvanju i unapređenju!

Otvorene su prijave za novu sezonu Coca-Coline podrške mladima

0

Coca-Colina podrška mladima u BiH, program osnaživanja mladih koji realizira Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, i ove će godine pružiti priliku mladim ljudima od 18 do 30 godina da steknu kvalitetne i tržištu prilagođene kompetencije. Prijave za radionice u 2019. godini su otvorene, a planirano je da u program ove godine bude uključeno 1.300 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ove je godine program, zahvaljujući evaluaciji učesnika, prilagođen na dvodnevne radionice ličnih i poslovnih vještina, a planirano je da se u program uključe mladi iz najmanje 15 gradova Bosne i Hercegovine. Prijave za prve dvodnevne radionice su otvorene, a prijavni obrazac nalazi se na linku http://bit.ly/2TiGnDa ili na http://bit.ly/2uhPbyP.

Program je prvi put organiziran 2017. godine i tada je kroz program četverodnevnih radionica prošlo 200 mladih iz dva grada: Sarajeva i Banje Luke. Kako je zanimanje za lične i poslovne vještine raslo, program je nastavljen i u 2018. godini i obuhvatio je skoro 700 učesnika iz deset gradova širom Bosne i Hercegovine.

„Nedostatak praktičnih vještina i radnog iskustva neke su od najvećih prepreka mladima pri pronalasku posla. Vidjeli smo priliku da svojim iskustvom i resursima, ali i kroz uključenost Coca-Colinih zaposlenika ponudimo mladima praktične, tržištu prilagođene vještine i znanja. Posebno smo ponosni na program Coca-Coline podrške mladima i na sve mlade ljude koji su do sada bili dio njega. S nestrpljenjem očekujemo nove polaznike. Ovo je prilika da i mi učimo od njih, ali i da oni steknu samopouzdanje i konkretne vještine koje će im pomoći da lakše pronađu posao i što je još bitnije ‒ da pronađu posao u kojem će biti najbolji, u kojem će ostvariti svoj puni potencijal,“ rekla je povodom otvaranja prijava za treću sezonu Coca-Coline podrške mladima Ruža Tomić Fontana, generalna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Program je ove godine prilagođen tako da će biti organizirane dvije vrste radionica: dvodnevne radionice životnih i poslovnih vještinama i kratke radionice životnih ili poslovnih vještina prilagođene specifičnim ciljnim grupama.

Prve radionice održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • ‒02. april – Banja Luka
 • ­‒04. april – Bihać
 • ­‒17. april – Sarajevo
 • ‒24. april – Goražde
 • ‒30. april – Čapljina
 • ‒16. maj – Mostar
 • ‒22. maj – Doboj
 • ‒04. juni – Pale
 • ‒02. juni – Prijedor

Više informacija o projektu, datumima i lokacijama održavanja radionica nalazi se na web-stranici http://bit.ly/2FjIYZJ.

Otvorene prijave: ,,(Re)kreacija prostora za motiva(k)ciju’’

0

Centar za životnu sredinu organizovaće seriju predavanja ,,(Re)kreacija prostora za motiva(k)ciju’’ za društveno odgovorne mlade i one koji to žele da budu. Prednost učešća imaju mladi između 18 i 26 godina sa mjestom boravka u Obilićevu (Mejdanu), Srpskim Toplicama (Šeheru), Novoseliji ili Vrbanji.

Aktivnost će početi u subotu, 13. aprila, u prostorijama Centra za životnu sredinu, u ulici Miše Stupara 5,  sa početkom u 12 časova. Aktivnost će se nastaviti nizom od još tri predavanja na različitim lokacijama u Banjoj luci i naredne tri subote (20. april, 27. april i 4. maj), te zaključnom prezentacijom u Domu Omladine.

Takođe, učesnici/ce će imati priliku i da se upoznaju sa radom udruženja Eko Element iz Bugojna i ,,Hrabre žene Kruščice’’ kroz razgovor sa njihovim aktivistima/kinjama, a te aktivnosti će se odvijati u Srpskim Toplicama (na ,,Vrućici’’) i u Krupi na Vrbasu.

Učesnici/e će, uz različite predavače, imati priliku upoznati se sa građanskim aktivizmom, odnosno naučiti nešto o pojmu društvene odgovornosti i na koji način može uticati na poboljšanje društvene i prirodne sredine u kojoj živimo.

 

Prijave za radionice su otvorene do 7. aprila, a sve što trebate je kontaktirati nas i/ili poslati popunjenu prijavu na dragan.kabic@czzs.org.

„Biram Oporavak“

0

Udruženje „Proslavi oporavak“ postoji od 2008. godine a trenutno sprovodi trogodišnji regionalni projekat „Biram Oporavak“, koji će do kraja 2019.-te godine biti realizovan u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a u partnerstvu sa Svjetskom Federacijom Protiv Droge (WFAD).

Projekat se realizira sa ciljem da se unaprijede servisi za osobe u problemu ovisnosti, te smo, kako bi se pomoglo što većem broju porodica i pojedinaca pogođenih problemom ovisnosti o drogama, otvorili besplatno savjetovalište te besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 0800 28 000.

Također, puštena je u rad i web stranica  www.biramoporavak.com koja je informativnog karaktera.

U okviru aktivnosti veoma je važno da osobe u problemu i članovi porodica saznaju da su ovi servisi dostupni. Smatramo da bi promovisanjem videa/banera/radio džingla u medijskom prostoru uveliko povećali vidljivost besplatnog broja, te time uticali na osobe, a naročito iz ruralnih dijelova države, da potraže pomoć.

Ovim također želimo doprinijeti i razvoju cijelog društva, jer oporavkom ono biva pošteđeno negativnih posljedica ovisnosti pojedinca, kao što su vršenje krivičnih djela (krađe, otimanja i sl.) te širenja zaraznih bolesti.

Sat za planet Zemlju uz moto „Skini se s plastike, navuci se na prirodu!“

0

Uz moto „Skini se s plastike, navuci se na prirodu“, WWF-ova inicijativa Sat za planet Zemlju 30. ožujka ponovno će ujediniti milijune ljudi diljem svijeta koji će tako pokazati svoju predanost planetu. Zemlja je suočena s dvostrukim izazovom klimatskih promjena i propadanja biološke raznolikosti, te je najveći svjetski pokret za očuvanje planeta usmjeren na mobiliziranje pojedinaca, poduzeća i vlada da budu dio razgovora i pronalaska rješenja potrebnih za izgradnju održive budućnosti. WWF poziva sve pojedince, gradove i poduzeća da se uključe u akciju gašenjem svjetla ali i pozivom svjetskim vladama da uvedu globalni pravno obvezujući sporazum da se spriječi zagađenje mora plastikom!

„Jedan sat koji provodimo u mraku trebao bi poslužiti kao podsjetnik da moramo osigurati održivu budućnost našeg planeta. Priroda nam je od vitalne važnosti, ona podupire naš ekonomski napredak i razvoj, naše zdravlje, blagostanje i opstanak. Ali mi guramo planet do granica i priroda je ozbiljno ugrožena“, ističe Petra Boić Petrač, voditeljica inicijative u WWF Adriji. „Plastična kriza koju smo uzrokovali velika je prijetnja opstanku naših mora i zbog toga se moramo zajedno izboriti za bolju budućnost bez plastike. Ovaj Sat za planet Zemlju idealna je prilika za stvaranje nezaustavljivog pokreta za prirodu i za donošenje odluka koje će utjecati na bolje sutra.“

Započevši kao simbolični događaj gašenja svjetla u Sydneyu 2007. godine, Sat za planet Zemlju danas se obilježava u više od 180 zemalja i teritorija. Najpoznatije svjetske znamenitosti poput Eiffelovog tornja, rimskog Coloseuma ili londonskog Big Bena gašenjem javne i dekorativne rasvjete ponovno će utonuti u mrak. Bosna i Hercegovina se uključila 2011. godine, a lani je u mrak utonulo dvadesetak gradova.

Posjetite www.earthhour.org i saznajte što se događa na lokacijama širom svijeta te pročitajte priče pojedinaca o tome što rade za naš planet. Ovo je naše vrijeme da osiguramo zdravu, održivu i klimatski otpornu budućnost za sve.

O PROJEKTU „SAT ZA PLANETU ZEMLJU“

„Sat za planetu Zemlju“ (Earth Hour) je globalna ekološka inicijativa WWF-a. Pojedinci, poduzeća, vlade i zajednice su pozvani da isključe svjetla na jedan sat u subotu 30. ožujka 2019. u 20:30 i time pokažu svoju potporu za ekološki održivo djelovanje. „Sat za planet Zemlju“ počeo u jednom gradu – Sydneyu u 2007. i do 2018. uključio  je stotine milijuna ljudi u više od 180 zemalja diljem svijeta te ušao u povijest kao najveća globalna volonterska akcija ikad organizirana. www.earthhour.org

O WWF-u

WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, s gotovo pet milijuna pristaša i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi propadanje zemljina prirodnog okoliša te da izgradi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom, čuvajući svjetsku biološku raznolikost te osiguravajući da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, promovirajući smanjenje zagađenja i rasipne potrošnje. Za dodatne informacije: adria.panda.org

Promocija publikacije “Žene i procesi pomirenja u BiH”

0

Fondacija CURE u saradnji s Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) organizuje promociju publikacije Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religiju Sarajevo, 2018. Autorice: Doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Sarajevo – Galerija MAK (Sime Milutinovića Sarajlije br. 7) u ponedeljak, 18.03.2019. godine u 18h.
Pored autorice o publikaciji govore recezent/kinja: Prof. dr. Nerzuk Ćurak i Doc. dr. Amila Ždralović.

PROMOCIJA PUBLIKACIJE

18.Mart 2019. godina,

18h – 21h
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Sarajevo –
Galerija MAK (Sime Milutinovića Sarajlije br. 7)

18:00 – 18:30

Uvodno obraćanje i predstavljanje Inicijative “Žene Zapadnog Balkana za nove
politike”

18: 30 – 20:00

Promocija publikacije:
Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama,
usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religiju
Sarajevo, 2018.
Moderira: Jadranka Miličević, Fondacija CURE

GOVORE:
Autorica publikacije: Zlatiborka Popov Momčinović, Doc. dr. Filozofski fakultet Univerzitet u Istočnom Novom Sarajevu

Recenzent/kinja:

Prof. dr. Nerzuk Ćurak , Fakultet Političkih nauka u Sarajevu

„Zazivajući pozitivni a ne negativni mir autorica studije faktički pledira za rodnu ravnopravnost uprocesima pomirenja kako bi se izbjegao dominirajući muški esencijalizam i puko grebanje po površini nasilja, ali i kako bi se izbjeglo negativno reduciranje ženske mirovne uloge na samo i samo nepolitičko djelovanje.“

Doc. dr. Amila Ždralović, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu

„Ova publikacija znalački i kompetentno skicira i dijagnosticira trenutno stanje, ali i usmjerava naše dalje djelovanje uspješno spajajući akademski i aktivistički pristup svojstven ovoj autorici. Dosadašnja istraživanja procesa pomirenja primarno su teorijskog karaktera te je iscrpna empirijska analiza, ono što izdvaja ovu studiju u odnosu na druge slične rasprave…“

Posebna ljetna vožnja: Oldtimeri putevima revolucije

0

S ciljem jačanja mreže ljubitelja oldtimer-a i saradnje u saobraćaju, kao i promocije edukativnih putovanja ovog ljeta vas sanski klubovi Oldtimer klub 1912 i AMK70 pozivaju na posebnu vožnju i druženje.

3 dana, preko 10 gradova, 6 znamenitosti kulturne i prirodne baštine BiH, gotovo 600 kilometara

Startamo u Sanskom Mostu, a detaljnije informacije na temu agende izgledaju ovako:

 1. dan, petak, 02.08.2019.

Okupljanje u Sanskom Mostu, ispred zgrade općine Sanski Most 10:00 h –  vozi se duž rijeke Sane pravac Prijedor, gdje je planirana kratka pauza na adresi Caffe Intermezzo Prijedor, a onda nastavljamo prema Nacionalnom parku Kozara, gdje ćemo odmoriti u prirodi. Nova ruta slijedi ka Banja Luci, Mrkonjić Gradu i cilj prvog dana je dolazak u grad turizma, kulture i sporta – u Jajce i smještaj u auto kampu “Plivsko jezero”.

 1. dan, subota, 03.08.2019.

Drugi dan počinjemo obilazkom čuvenog “Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a”, kao i jedinstvenog Vodopada Jajce, a nakon toga krećemo pravac sjeverne Hercegovine, tačnije pravac Jablanica i prolazimo kroz Donji Vakuf, Bugojno i Prozor. U Jablanici slijedi obilazak Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi“, a ovaj drugi dan završavamo u auto kampu “Miris ljeta” na obali Jablaničkog jezera.

 1. dan, nedjelja, 04.08. 2019. Krećemo pravcem Titovog Drvara, a prolazimo kroz Prozor, Šuicu, i Livno, gdje se nadamo da ćemo imati sreće pozdraviti i bosanske divlje konje, pa slijedi Bosansko Grahovo te dolazak u Drvar i obilazak “Titove pećine”, a dalje putem Oštrelja planiramo obići i nacionalni spomenik BiH “Titov voz na Oštrelju”, koji se nalazi na području opštine Bosanski Petrovac.

Prvi dan ruta 174 km; Drugi dan 116 km; Treći dan 282 km; Ukupno: 572 km

Napomena: Učešće nije takmičarskog već rekreativnog karaktera. Kotizacija se ne plaća. Klubovi domaćini obezbjeđuju startne brojeve, prijavu učesnika i piće osvježenja. Svaki učesnik bi trebao sebi obezbijediti osnovnu kamp opremu i hranu. Organizatori ce nastojati da obezbijede minimalno jedan roštilj odnosno zajednički ručak. U kampovima svako sebi organizuje smještaj (bungalov, šator, auto…). Cijenovnici auto kampova će biti poznati početkom ljetne sezone. Kada budemo znali tačan broj učesnika prijaviti ćemo grupne obilaske navedenih muzeja, tako da i taj dio informacija ostaje za juli.

Prijaviti se možete do 30.07.2019. i to putem maila: oldtimerklub1912@gmail.com

Ili telefona: 061 370 448; 060 322 68 25

Smrt fašizmu.  Dobro nam došli.

Indiegogo crowdfunding campaign – Agarthi Comics your friendly Comic shop !

0

Agarthi Comics strip-knjižara (striparnica) je otvorena 10.06.2012. u Sarajevu. Strip-knjižara je smještena u Sarajevu, na Baščaršiji u objektu malog poslovnog centra „Nove Daire“. Nakon naše male striparnice, novi prostori nude puno više mogućnosti za naše izdavaštvo, ali i veću ponudu stripova. Između prodavnice stripova koja je smještena na nekih 50m2 i 50m2 magacinskog/kancelarijskog prostora tu se nalazi i prostor za prezentacije, promocije, projekcije strip crtanih i igranih filmova i čitaonica stripova. Ubrzo će u dodatnom prostoru u sklopu svih objekata Agarthi Comicsa biti otvorena i prodavnica specijaliziranih “filcanih” igračaka za najmlađe. U strip čitaonici svakodnevno će se vršiti projekcije stripovskih crtanih i igranih filmova.

U našoj specijaliziranoj prodavnici stripova možete pronaći stripove svih izdavača iz regiona, kako nova tako i stara (antikvitetna izdanja). Naravno, s obzirom da je Agarthi Comics izdavačka kuća koja prvi put se u našoj zemlji bavi primarnim izdavanjem stripova, naša izdanja će naći i svoje posebno mjesto u našoj prodavnici.

U prodavnici pored ljubaznog osoblja koje će Vam pomoći da pronađete nešto za sebe i vaše najdraže možete se okrijepiti uz čašu vode, čaj ili kafu.

Naša želja je da djecu u Bosni omogućimo da razviju navike čitanja preko stripova, da starijim omogućimo dostupnim svjetske stripova, a pored toga da bosansko izdavaštvo kroz istoriju, sačuvamo od zaborava i digitalizujemo za besplatno korištenje stripova i dječije magazine u zadnjih 70 godina. Bosanski stripovi koji su zaboravljeni, i štampani prije 50 godina bi opet ugledali svjetlo dana na policama biblioteka.

Podržite i dijelite dalje: http://bit.ly/AgarthiComics