Imači kada

Imači kada – osobe koje imaju kad. Imati kad – posjedovati vrijeme za obavljanje određene aktivnosti. Ove nasumične priče nastale su uz put. Ne usput, već uz put. Odnosno mnoge puteve pređene. 

Translate »