Imači kada – osobe koje imaju kad. Imati kad – posjedovati vrijeme za obavljanje određene aktivnosti.

Nasumične priče nastale uz put. Ne usput, već uz put. Odnosno mnoge puteve pređene. 

Otvorite sve epizode klikom na UP NEXT ∧