Radiokument

Radiokument

Radiokument: “Kada je počeo rat imao sam sedamnaest godina i osam mjeseci. Ovaj, prije toga išao sam u školu gdje se nije gledalo kako se ko zove. Družili smo se sve do tog aprila kada su dobrovoljci ušli u moj grad…”