Dugina mreža

Dugina mreža: Informator u pet epizoda raspravlja ljudska prava LGBT osoba.