Javna dobra

Javna dobra

Javna dobra su ona dobra koja nam savremena i moderna država stavlja na raspolaganje putem mehanizma javnog sektora..