Baš sam čuč´o kad ti uđe i merak mi pokvari. A, konto sam u životu neke bitne stvari. Bez najave prekide me da suštinu shvatim. Šta sam onda drugo mog´o već s kontanjem stati.