Collegium artisticum: Izložba fotografija “OBALA” 

Otvorenje izložbe umjetničkih fotografija iz ciklusa “OBALA” Miodraga Spasojevića Štrike, će biti upriličeno u četvrtak, 11. avgusta 2022. godine u 19:00 sati.

Povodom izložbe Obala”, prof.dr.sci Besim Spahić zapisao je:

“Mnogi su umjetnici (kao i fotografski laici) sa obale slikali ili fotografirali more, morske zalaske sunca, morska svitanja ili morske sumrake. Spasojević nam ovom Izložbom daje zrcalni altera pars. On sa suncem u pozadini, sa morske strane „hvata“ obalu obgrljenu pjenećim i živahnim valovima, što njegovim fotografijama, kao inače fiksnim slikama daje živost, a gledajući ih doživljavamo efekte filmskih pokretnih slika.

Daleko od komercijalnih turističkih fotografija, ovdje je riječ o istinski umjetničkim fotografijama, koje imaju vrhunsku denotativnu, konotativnu i simboličku živost, da nas osim duše, taknu i u tijelo, da ih titrajuće osjećamo i u bilu. Ovi biseri prirodne izvrsnosti, izvornosti i kreativnosti, provedeni kroz genij Umjetnika Miodraga Spasojevića-Štrike, nude nam vrhunski doživljaj samih sebe, kao dijela prirode, i nedokučivog svemira, gdje je sve vječno i gdje nas čeka hirovita ili pitoma, dostižna ili nedostižna, daleka obala, gdje se susreću voda, vatra, zemlja, zrak i eter, kao komponente svega živoga na plavoj Planeti Zemlji, koja je samo mali dio raskošnih ljepota Univerzuma.

Ove umjetničke fotografije imaju racionalnu (edukativnu), emocionalnu (introspekcijsku), te konativnu (voljnudjelatnu) dimenziju, sa dobrim bacgroundom ekoloških nazora i imperativa ljudskog roda. Ne možemo preskočiti i korelativnost sa svetoknjiškim postavkama i svrsishodnosti bivanja života na planeti Zemlji; od Bagavat Gite, preko Starog i Novog zavjeta, do Kur'ana, kao i novijih scientističkih teogonija i kozmogonija.

I što bi rekli pjesnici „čovječe ne idi malen ispod zvijezda“ jer „valja nama preko rijeke“, preko gora, preko mora, sve do naše obale kao konačnog spasa i utočišta. Svaka plovidba kroz vrijeme i prostor, završava obalom, vječnim utočištem – OBALOM.

Ukratko; Riječ je o briljantno izraženoj fascinaciji „živom obalom/obalom života i smrti, kroz vrhunske fotografije vrsnog umjetnika Miodraga Spasojevića Štrike. To je oda Mediteranu i Autorovoj fascinaciji Obalom.” (odlomak iz teksta MORE, OBALA, TRENUTAK, PROLAZNOST)

U tekstu “Ka stine potrošilo se vrime“ Andrej Đerković zapisao je da “izložba “Obala” predstavlja seriju fotografija južne obale poluotoka Pelješca gdje je autor, kroz svoj likovni izraz između apstraktnog i realnog, koristeći more kao kist, stvorio svojevrsnu “slikografiku” uhvaćenu u tom nepovratnom trenutku amalgama mora, valova, stijena i sunca. Ovom fotografskom serijom kontrapunktne perspektive mora prema obali, Štrika slijedi ideju životne prolaznosti i kromatski nas postavlja na naše vlastite ožiljke. Udarom vala, more ostavlja ožiljke na kopnu koji je metafora našeg tijela i svakim svojim valom troši to kopno, naše živote, oblikujući ga kao linearnu transformaciju naše vizualne percepcije ovozemaljskog života. Štrikinim fotografijama dolazimo do kaleidoskopske transpozicije događajnoga u pripovjedno, kojom međuprostorno vrijeme između dolaska i odlaska vala, on pripovjeda sa lakoćom i njegovom uvijek izražajnom neposrednosti. To međuprostorno vrijeme, taj slikovni interval ima sakramentalni zadatak „duhovnog pročišćenja“ kroz koji se nepovratno suočavamo sa procesom fizičke prolaznosti. Principom imaginarne geografije, fotografije su označene točnim koordinatama mjesta nastanka i vode nas na putovanje kroz Štrikino osobno i intimno istraživanje, kojom on iscrtava (vlastitu) vizualnu kartografiju Pelješkog poluotoka na njegovoj južnoj strani, onoj prema otvorenom moru – toj živoj vodi. Kao finalni rezultat, dobijamo atlas sinergije autora sa dijelom Mediterana kojem su ove fotografije, svojevrsna posveta.“

Miodrag Spasojević – Štrika rođen je 1961. godine u Mostaru.

Nakon Gimnazije u Ljubuškom završio je studij grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1990. godine, u klasi prof. Mladena Kolobarića.

Član je ULUPUBiH-a od 1996. godine i ima status istaknutog umjetnika.

Dizajnira u svim oblastima grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija, a ističe se dizajnom vizuelnih identiteta mnogih preduzeća, institucija i manifestacija.

Dizajnirao je između ostalog vizuelne identitete Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, GRAS-a Sarajevo, IAAF Athletic Meeting of Solidarity Sarajevo ‘96, Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Atletskog saveza Bosne i Hercegovine, Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, IHF XIX Svjetskog juniorskog rukometnog prvenstva Bosna i Hercegovina 2013. i druge. Njegovi radovi uvršteni su u mnoge publikacije u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, kao i tri nagrade Collegium Artisticum za grafički dizajn.

Živi i radi u Sarajevu.

Zelena ljetna škola 2022

KADA? 16. – 18. septembar/rujan 2022. godine

GDJE? Vlašić, Hotel Sunce

KAKO se prijaviti? Popuni ovaj upitnik.


Vrijeme višestrukih kriza okoliša i društva potiče nas na traženje alternativnih rješenja za našu društvenu, ekonomsku i institucionalnu organizaciju. Mnoge tranzicije su već u tijeku s tim da različiti akteri vrlo različito razumiju i pristupaju problematici. Tranzicija ne znači samo promjenu u tehnologiji: to su uglavnom promjene u društvu, ponašanju, kulturi i oblicima politike. Kao vodeći princip, tvrdimo da tranzicija u društvo s niskim udjelom ugljika mora biti pravedna, poštena, uključiva, participativna, solidarna i transdisciplinarna. Zelena tranzicija zahtijeva zajedničko djelovanje te prostor za promišljanje kako bi se izbjeglo stvaranje još dubljih izazova pogotovo u podijeljenim  društvima kakvo je bosanskohrcegovačko.

Cilj ljetne škole je stvoriti prostor za razmjenu znanja, raspravu i kritičko promišljanje o trenutnoj praksi, metodologijama i procesima za pravednu, uključivu i promišljenu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini i regionu. U središte programa stavljamo teme i pitanja demokratizacije u energetskom sektoru.

Zelena ljetna škola 2022 okupit će predavačice/če i učesnike/ce iz različitih oblasti društvenog angažovanja (aktivizam, civilno društvo, mediji, akademija). Poziv je i za praktičare i za teoretičare, a posebno ohrabrujemo mlade  koji žele da nauče nešto više o ovim temama da se prijave. Broj mjesta je ograničen.

Troškove puta, smještaja i hrane pokriva organizator ljetne škole. Zvanični jezik škole bit će B/H/S. Program će biti organiziran u skladu sa aktuelnim epidemiološkim mjerama, uključujući i smještaj u jednokrevetnim sobama.

Ukoliko želite da aplicirate molimo Vas da u potpunosti popunite ovaj upitnik.

______________

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, molimo vas da pišete na info@ba.boell.org.

Poziv za učešće otvoren je do 22.08.2022. godine u ponoć. Rezultati selekcije bit će objavljeni najkasnije do 30.08. 2022. godine.

Na Grani Zelenoj – Intervju Ajna Jusić – dio 2

U drugom dijelu intervjua sa Ajnom Jusić predsjednicom Udruženja “Zaboravljena djeca rata” govori se o situaciji u Republici Srpskoj po pitanju rada Udruženja i eventualnog usvajanja Zakona o civilnim žrtvama rata. Također, Ajna pojašnjava način na koji su radili da bi došli do usvajanja ovog Zakona u Brčko distriktu kao i o generalnom stanju civilnog društva u BiH. Nakon višegodišnje borbe za priznanjem njihovog postojanja, statusa, i prepoznavanjem posljedica s kojima se nose djeca rođena zbog ratnog silovanja, ova djeca su, po prvi put nakon rata, ostvarila zakonsko priznanje kao civilne žrtve rata. Skupština Brčko distrikta BiH napravila je prvi značajan korak u BiH tako što im je u okviru Zakona o civilnim žrtvama rata koji je usvojen jučer omogućila priznanje statusa.

Translate »