“Neka energetska efikasnost bude na prvom mjestu“

“Neka energetska efikasnost bude na prvom mjestu“, zaključak je učesnika konferencije o obligacionim šemama za energetsku efikasnost koja je održana danas u Sarajevu. Ovaj ekonomski model razvijen za Bosnu i Hercegovinu putem USAID projekta Investiranje u sektor energije, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač rasta BDP-a kao i instrument zaštite okoliša. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice i Nacionalnom asocijacijom regulatornih komisija SAD, a uz učešće i drugih predstavnika institucija vlasti, međunarodne zajednice i ostalih aktera energetskog sektora.

Obligacione šeme kao centralna tema današnje konferencije razvijene su kroz saradnju USAID-a u BiH i vladinih institucija. Kreirane su tako da značajno unaprijede način finansiranja efikasne proizvodnje energije. Šeme će također otvoriti hiljade novih radnih mjesta, ali i priliku za sve kompanije iz energetskog sektora. Nadamo se da će potrebna zakonska regulativa za implementaciju šema biti usvojena kako bi BiH u skorijoj budućnosti mogla krenuti ka boljem modelu energetske efikasnosti”, kazao je direktor USAID misije u BiH, Peter Duffy.

Trenutno, Bosna i Hercegovina je jedna od energetski najneefikasnijih zemalja u jugoistočnoj Evropi. Budući da ni državni budžeti ni bankovni krediti ne mogu samostalno podnijeti velike potrebe za finansiranje mjera energetske efikasnosti, obligacione šeme kao mehanizam su jedina opcija koja u vidu subvencija može pokrenuti čitav sistem. Prema istraživanju koje je provedeno u okviru projekta, većina ispitanika u oba entiteta podržavali su ideju da se energetska efikasnost finansira iz sredstava prikupljenih putem posebnog poreza koja bi se slijevala u jedan poseban fond, ali su njihovi stavovi podijeljeni kada je u pitanju buduće namjensko trošenje ovih sredstava.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Admir Softić, istakao je da BiH uvrstila obligacione šeme u Okvirnu energetsku strategiju te da je u julu prošle godine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio set preporuka za reformu energetskog sektora. “Kako bismo ubrzali put BiH prema Evropskoj uniji kroz ispunjavanje zadataka iz oblasti energije, potrebno je da svi učesnici u sektoru rade zajedno kako bi došli do zajedničkih i svima prihvatljivih rješenja“, naveo je Softić te iskoristio priliku da se svesrdno zahvali USAID projektu Investiranje u sektor energije na dosadašnjoj asistenciji i spremnosti da pruže podršku Bosni i Hercegovini u njenim kritičnim koracima prema reformi energetskog sektora i boljoj ekonomskoj budućnosti.

U četverogodišnjem procesu kreiranja ovog modela finansiranja energetske efikasnosti, USAID projekat Investiranje u sektor energije zajedno sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama vlasti, procijenio je da investicioni potencijal energetske efikasnosti u BiH iznosi blizu 5 milijardi KM. Analizom je utvrđeno da bi se ulaganjem 100 miliona KM godišnje u mjere energetske efikasnosti, BDP Bosne i Hercegovine povećao za blizu 1% godišnje što bi rezultiralo otvaranjem približno 4900 novih radnih mjesta godišnje. Također, primjenom ovog modela i ulaganjem 100 miliona KM, uštedila bi se energija jednaka potrošnji 17 hiljada prosječnih domaćinstava kao i smanjenje emisije CO2 jednake godišnjoj emisiji koju proizvede 19 hiljada vozila.

Pored prijedloga modela na konferenciji su predstavljene i Smjernice politike obligacionih šema za energetsku efikasnost koje su pripremili Sekretarijat Energetske zajednice i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i primjeri Programa obligacionih šema iz Sjedinjenih Američkih Država.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »