Konferencija Save the Children-a

Nikada ne znamo kada će nas zadesiti neka prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim djelovanjem. Zato je izgradnja lokalnih zajednica i škola otpornih na katastrofe jedan od prioriteta Save the Children-a.

Prije poplava iz maja 2014. godine, u Bosni i Hercegovini se vrlo malo pažnje posvećivalo pripremljenosti za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Situacija se danas postepeno mijenja nabolje.

U protekle tri godine, Save the Children je radio na programima smanjenja rizika od prirodnih nesreća na lokalnom nivou u opštinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i u Distriktu Brčko. Aktivnostima jačanja kapaciteta za postupanje u vanrednim situacijama obuhvaćene su navedene opštinske administracije te osam škola i dva vrtića, a u radionicama i praktičnim vježbama učestvovalo je blizu 4500 djece. Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i relevantnim institucijama na svim nivoima u BiH.

O ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja govoriće se na konferenciji pod nazivom „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“ koja će se održati u:

utorak, 21. novembra 2017. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Plava sala (4. sprat)

 

09:30 – 10:00 Dolazak i registracija učesnika/ca
10:00 – 10:15 Pozdrav i obraćanje od strane Ministra sigurnosti BiH

Gdin. Dragan Mektić, ministar

10:15 – 10:30

 

 

Uvodna riječ – pozdrav i obraćanje od strane Direktorice Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan

Gđa. Andrea Žeravčić, direktorica

10:30 – 10:45 Kratki film (Vježba evakuacije, JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac)

„Ulazni kviz test“  

Predstavnici djece

Facilitatorka – Gđa. Dženana Šabić Hamidović

10:45 – 11:15 Pauza za kafu – izjave za medije
  Blok 1. – Facilitator Gdin. Samir Huseinbašić
11:15 – 11:30

 

Kratki film napravljen od strane djece koja su učestvala u projektu (Osnovna škola Bijela)
11:30 – 11:45 Uloga i značaj države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja te njihova saradnja sa fokusom na djecu

Gdin. Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti BiH

11:45 – 12:00 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti – rad na izradi Procjene rizika općine Šamac

Gdin. Boro Bogdanović, Civilna zaštita općine/opštine Šamac

12:00 – 12:15 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti u Osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac

Gđa. Ervada Sinanović, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac

12:15 – 12:30 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Naša djeca“ Brčko Distrikt BiH

Gđa. Jasna Jovičić, Vrtić „Naša djeca“ Brčko distrikt BiH

12:30 – 12:45 Diskusija
12:45 – 13:45 Pauza za ručak

 

  Blok 2. – Facilitator Gdin. Ahmed Pjano
  Kratki film napravljen od strane djece koja su učestvovala u projektu – Požar (JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac) i poplava (JU Osma osnovna škola Brka, Brčko Distrikt BiH)
13:45 – 14:00 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“

Gđa. Danica Vasilj, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) 

14:00 – 14:15 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta Integrisanje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti”

Gdin. Dragan Ličanin, Save the Children

14:15 – 14:30 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta “Minimalni sigurnosni standardi za školske ustanove otporne na katastrofe“

Gdin. Samir Huseinbašić, Ministarstvo sigurnosti BiH

14:30 – 14:45 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta “Metodologija za izradu Procjena rizika i Planova postupanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa”

Gdin. Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti BiH

14:45 – 15:00 Diskusija

 

  Kratki film napravljen od strane djece – Klizišta (JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac) i Zemljotres (JU Deseta osnovna škola Brka, Brčko Distrikt BiH)
15:00 – 15:30 Prezentacija iskustava, potreba i preporuka iz ugla djece kao krajnjih korisnika

Predstavnici djece

Facilitatorka – Gđa. Dženana Šabić Hamidović

15:30 – … Zatvaranje konferencije i dodjela zahvalnica

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »