Radionica i izložba ručnih radova djece sa intelektualnim teškoćama

“Sajam stvaralaštva“ Saveza organizacija za pomoć osobama za intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, održan je danas u Bosanskom kulturnom u okviru programa Dječije nedjelje Kantona Sarajevo. Ovom prilikom održane su edukativne i dramske radionice te izložba ručnih radova djece sa intelektualnim teškoćama, a sve aktivnosti imale su za cilj promociju inkluzije i ljudskih prava te informisanje djece i roditelja o osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima.

Danas su djeca sa intelektualnim teškoćama, djeca iz cijelog kantona, roditelji i svi drugi prijatelji koji su posjetili Dječiju nedjelju i Sajam stvaralaštva uživali u druženju i stvaranju novih kreativnih ideja ali prije svega stvaranju novih socijalnih vrijednosti. Sumero će u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo pokušati da ovu pozitivnu energiju iskoriste u narednim procesima promjena sistema kako ova djeca i omladina ne bi postali “zatvorenici sistema“ koji ih diskriminira i isključuje, već da omogućimo socijalnu inkluziju u Kantonu Sarajevo u punom smislu te riječi“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić.

sumero-sajam-stvaralastva-5Naglašavajući da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo nevladine organizacije koje okupljaju djecu i osobe sa invaliditetom smatra ravnopravnim partnerima i uključuje ih u procese odlučivanja, ministrica Amela Dautbegović navela je da je i ova aktivnost primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja. “Saradnjom sa Savezom SUMERO smatramo da je napravljen najznačajniji iskorak po pitanju mijenjanja zastarjelog oblika zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u Ustanove socijalne zaštite,  a započeli smo i procese na razvijanju novih humanijih oblika u zbrinjavanja ovih osoba kroz stanovanje u lokalnim zajednicama na području Kantona Sarajevo“, rekla je Dautbegovićeva te dodala da se ovom, ali i ostalim aktivnostima radi na tome kako bi osobe sa intelektualnim teškoćama dobile zaštitu koju im garantuju brojni međunarodni i domaći dokumenti vezani za poštivanje ljudskih prava.

Jedni od učesnika dramske radionice bili su i učenici i učenice iz SOS Dječijih sela BiH, a njihova učiteljica, Hiba Topčić, rekla je da su ovakvi i slični projekti jako bitni kako bi se djeca i javnost senzibilizirali i edukovali o osobama sa intelektualnim teškoćama. “Veoma je bitno da se sva djeca spoje i da se zajedno igraju i uče jer oni imaju istu energiju. U svojoj porodici imam nekoliko osoba sa intelektualnim teškoćama i znam koliko je bitno da se oni uključe u svakodnevnicu našeg društva“, navela je Topčićeva.

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Iako je inkluzija uveliko zakoračila u mnoge škole i organizacije, djeca i odrasli sa invaliditetom još uvijek se susreću sa neprihvatanjem društva i zbog toga su često socijalno isključeni i izolirani. Trenutno se u Bosni i Hercegovini ne pružaju kvalitetne usluge koje bi za cilj imale povećanje sposobnosti djece i osoba s invaliditetom kada je u pitanju kultura ili njihov povećan angažman za rad i afirmaciju.

sumero-sajam-stvaralastva-3U Dječijoj nedjelji KS koju organizuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, učestvovat će 30 udruženja osoba s invaliditetom, ustanova  iz oblasti socijalne i dječije zaštite, predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija i nevladinih organizacija. Ukupno će se realizirati 123 edukativne, inkluzivno – zabavne, kulturno – umjetničke i sportske aktivnosti kroz koje koje će sva djeca na kreativan način iskazati svoje vještine i sposobnosti.

 Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, promoviše ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama sa ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

“SAJAM STVARALAŠTVA“ PODIŽE SVIJEST O INKLUZIJI I SPOSOBNOSTIMA OSOBA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Savez organizacija za pomoć osobama za intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, u srijedu 05. oktobra u Bosanskom kulturnom centru od 13 do 18 sati, u okviru programa Dječije nedjelje organizovat će “Sajam stvaralaštva“ koji će sadržavati edukativne i dramske radionice te izložbu ručnih radova djece sa intelektualnim teškoćama. Sve aktivnosti imaju za cilj promociju inkluzije i ljudskih prava te informisanje djece i roditelja o osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima, te se stoga i oni posebno pozivaju da uzme učešće u Sajmu.

Savez SUMERO je uz podršku Ministartva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS kreirao aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti djece i mladih, prevashodno učenika i učenica osnovnih i srednjih škola o položaju i pravima osoba sa invaliditetom. Želimo da se ovih mladi ljudi, kao stub bh. društva, edukuju  oblasti invaliditeta i da svojim vršnjacima i okolini šire pozitivne stavove o osobama sa invaliditetom i na taj način smanje predrasude prema ovoj populaciji“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te dodao da se ovim aktivnostima želi uticati i na same roditelje.

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Iako je inkluzija uveliko zakoračila u mnoge škole i organizacije, djeca i odrasli sa invaliditetom još uvijek se susreću sa neprihvatanjem društva i zbog toga su često socijalno isključeni i izolirani. Trenutno se u Bosni i Hercegovini ne pružaju kvalitetne usluge koje bi za cilj imale povećanje sposobnosti djece i osoba s invaliditetom kada je u pitanju kultura ili njihov povećan angažman za rad i afirmaciju.

U Dječijoj nedjelji KS koju organizuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, učestvovat će 30 udruženja osoba s invaliditetom, ustanova  iz oblasti socijalne i dječije zaštite, predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija i nevladinih organizacija. Ukupno će se realizirati 123 edukativne, inkluzivno – zabavne, kulturno – umjetničke i sportske aktivnosti kroz koje koje će sva djeca na kreativan način iskazati svoje vještine i sposobnosti.

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, promoviše ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama sa ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

“Sumero” otvara centar za podršku osobama s invaliditetom

Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje osoba s intelektualnim teškoćama u institucijama azilnog tipa. To predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen, te tranformacija klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava. U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova, što je utvrdilo i istraživanje ureda Ombudsmana za ljudska prava iz 2009. godine, korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad. Osobe koje imaju sreću da ostanu u lokalnoj zajednici obično nakon školovanja ostaju u kući, isključeni iz društvene zajednice, zbog nedostatka servisa koji bi im omogućili aktivniju uključenost i socijalizaciju u društvenu zajednicu.

Savez SUMERO ima za cilj stvarati pretpostavke za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama i drugim obilicma invaliditeta. Kroz dugogodišnji rad sa ovom populacijom te provedena istraživanja, možemo reći da najveće poteškoće populacije osoba s invaliditetom predstavljaju nedostatak servisa podrške u lokalnoj zajednici koji bi doprinijeli socijalnom uključivanju ove populacije.

Uz podršku prijatelja naše organizacije, društveno odgovornih kompanija i pojedinaca uspjeli smo ne samo obezbijediti adekvatne infrastrukturne uslove za rad, nego i unaprijediti naše servise podrške koji su razvojno orijentirani, a sve sa ciljem unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

Čast nam je i zadovoljstvo najaviti  svečanu ceremoniju otvorenja Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom. Otvorenje ovog centra značit će uvođenje jednog sasvim novog principa podrške koji omogućava osobama s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta život u lokalnoj zajednici, uz poštivanje ljudskih prava i modele podrške koji će im omogućiti bolju kvalitetu života.

 Ceremonija otvorenja održat će se u utorak, 24.05.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati, na adresi Rašida Bešlije do 182, Donji Hotonj, Vogošća

mapa

Ne postoji tačan broj osoba koje su okarakterisane kao osobe sa intelektualnim poteškoćama. Samo u FBIH po nezvaničnim statistikama živi više od 2000 ovih članova društva.

Ombudsmani za ljudska prava BiH su 2009. godine proveli istraživanje u kojem je između ostalog utvrđeno da zavodi za brigu o ovim osobama su neuslovni. Sam princip smještanja i brige o ovim osobama je umnogome u suprotnosti sa onim što nalaže između ostalog i Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Iako postoji model “Života u zajednici” koji omogućava da uz postojeća izdvajanja iz budžeta osobe, koje su to u mogućnosti, vode samostalan život u velikom broju Kantona u FBiH kao i RS to je onemogućeno. Kao razlog najčešće se navodi finansijska nemogućnost.

 

 

Translate »