Radionica i izložba ručnih radova djece sa intelektualnim teškoćama

“Sajam stvaralaštva“ Saveza organizacija za pomoć osobama za intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, održan je danas u Bosanskom kulturnom u okviru programa Dječije nedjelje Kantona Sarajevo. Ovom prilikom održane su edukativne i dramske radionice te izložba ručnih radova djece sa intelektualnim teškoćama, a sve aktivnosti imale su za cilj promociju inkluzije i ljudskih prava te informisanje djece i roditelja o osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima.

Danas su djeca sa intelektualnim teškoćama, djeca iz cijelog kantona, roditelji i svi drugi prijatelji koji su posjetili Dječiju nedjelju i Sajam stvaralaštva uživali u druženju i stvaranju novih kreativnih ideja ali prije svega stvaranju novih socijalnih vrijednosti. Sumero će u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo pokušati da ovu pozitivnu energiju iskoriste u narednim procesima promjena sistema kako ova djeca i omladina ne bi postali “zatvorenici sistema“ koji ih diskriminira i isključuje, već da omogućimo socijalnu inkluziju u Kantonu Sarajevo u punom smislu te riječi“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić.

sumero-sajam-stvaralastva-5Naglašavajući da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo nevladine organizacije koje okupljaju djecu i osobe sa invaliditetom smatra ravnopravnim partnerima i uključuje ih u procese odlučivanja, ministrica Amela Dautbegović navela je da je i ova aktivnost primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja. “Saradnjom sa Savezom SUMERO smatramo da je napravljen najznačajniji iskorak po pitanju mijenjanja zastarjelog oblika zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u Ustanove socijalne zaštite,  a započeli smo i procese na razvijanju novih humanijih oblika u zbrinjavanja ovih osoba kroz stanovanje u lokalnim zajednicama na području Kantona Sarajevo“, rekla je Dautbegovićeva te dodala da se ovom, ali i ostalim aktivnostima radi na tome kako bi osobe sa intelektualnim teškoćama dobile zaštitu koju im garantuju brojni međunarodni i domaći dokumenti vezani za poštivanje ljudskih prava.

Jedni od učesnika dramske radionice bili su i učenici i učenice iz SOS Dječijih sela BiH, a njihova učiteljica, Hiba Topčić, rekla je da su ovakvi i slični projekti jako bitni kako bi se djeca i javnost senzibilizirali i edukovali o osobama sa intelektualnim teškoćama. “Veoma je bitno da se sva djeca spoje i da se zajedno igraju i uče jer oni imaju istu energiju. U svojoj porodici imam nekoliko osoba sa intelektualnim teškoćama i znam koliko je bitno da se oni uključe u svakodnevnicu našeg društva“, navela je Topčićeva.

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Iako je inkluzija uveliko zakoračila u mnoge škole i organizacije, djeca i odrasli sa invaliditetom još uvijek se susreću sa neprihvatanjem društva i zbog toga su često socijalno isključeni i izolirani. Trenutno se u Bosni i Hercegovini ne pružaju kvalitetne usluge koje bi za cilj imale povećanje sposobnosti djece i osoba s invaliditetom kada je u pitanju kultura ili njihov povećan angažman za rad i afirmaciju.

sumero-sajam-stvaralastva-3U Dječijoj nedjelji KS koju organizuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, učestvovat će 30 udruženja osoba s invaliditetom, ustanova  iz oblasti socijalne i dječije zaštite, predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija i nevladinih organizacija. Ukupno će se realizirati 123 edukativne, inkluzivno – zabavne, kulturno – umjetničke i sportske aktivnosti kroz koje koje će sva djeca na kreativan način iskazati svoje vještine i sposobnosti.

 Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, promoviše ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama sa ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

Translate »