“Sumero” otvara centar za podršku osobama s invaliditetom

Močila

Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje osoba s intelektualnim teškoćama u institucijama azilnog tipa. To predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen, te tranformacija klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava. U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova, što je utvrdilo i istraživanje ureda Ombudsmana za ljudska prava iz 2009. godine, korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad. Osobe koje imaju sreću da ostanu u lokalnoj zajednici obično nakon školovanja ostaju u kući, isključeni iz društvene zajednice, zbog nedostatka servisa koji bi im omogućili aktivniju uključenost i socijalizaciju u društvenu zajednicu.

Savez SUMERO ima za cilj stvarati pretpostavke za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama i drugim obilicma invaliditeta. Kroz dugogodišnji rad sa ovom populacijom te provedena istraživanja, možemo reći da najveće poteškoće populacije osoba s invaliditetom predstavljaju nedostatak servisa podrške u lokalnoj zajednici koji bi doprinijeli socijalnom uključivanju ove populacije.

Uz podršku prijatelja naše organizacije, društveno odgovornih kompanija i pojedinaca uspjeli smo ne samo obezbijediti adekvatne infrastrukturne uslove za rad, nego i unaprijediti naše servise podrške koji su razvojno orijentirani, a sve sa ciljem unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

Čast nam je i zadovoljstvo najaviti  svečanu ceremoniju otvorenja Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom. Otvorenje ovog centra značit će uvođenje jednog sasvim novog principa podrške koji omogućava osobama s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta život u lokalnoj zajednici, uz poštivanje ljudskih prava i modele podrške koji će im omogućiti bolju kvalitetu života.

 Ceremonija otvorenja održat će se u utorak, 24.05.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati, na adresi Rašida Bešlije do 182, Donji Hotonj, Vogošća

mapa

Ne postoji tačan broj osoba koje su okarakterisane kao osobe sa intelektualnim poteškoćama. Samo u FBIH po nezvaničnim statistikama živi više od 2000 ovih članova društva.

Ombudsmani za ljudska prava BiH su 2009. godine proveli istraživanje u kojem je između ostalog utvrđeno da zavodi za brigu o ovim osobama su neuslovni. Sam princip smještanja i brige o ovim osobama je umnogome u suprotnosti sa onim što nalaže između ostalog i Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Iako postoji model “Života u zajednici” koji omogućava da uz postojeća izdvajanja iz budžeta osobe, koje su to u mogućnosti, vode samostalan život u velikom broju Kantona u FBiH kao i RS to je onemogućeno. Kao razlog najčešće se navodi finansijska nemogućnost.

 

 

Translate »