U Evropi su apatridiji posebno izloženi Romi

Život bez izvoda iz matičnih knjiga i državljanstva ima teške posljedice na hiljade Roma u Evropi, uključujući i djecu. Na sastanku u Evropskom parlamentu, Mješovita radna grupa članova Parlamenta apelovaće na države članice i Evropsku komisiju da usmjere pažnju na rizike u vezi s apatridijom Roma i da razmotre naredne aktivnosti ka rješavanju ovog problema u zemljama koje su u procesu proširenja, kao i unutar EU.

Novo istraživanje Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR), Evropske mreže za apatridiju i ostalih baca svjetlo na diskriminaciju kojoj su izložene manjine bez državljanstva. Istraživanje je pokazalo da hiljade ljudi u Evropi ne posjeduje izvod iz matične knjige rođenih što ih izlaže riziku od apatridije, jer nisu u mogućnosti da dokažu svoje državljanstvo.

Oni teškom mukom pokušavaju da dobiju lične dokumente, pristupe osnovnim uslugama poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, a kasnije tokom života i da pronađu posao, postanu vlasnici imovine, vjenčaju se i registruju rođenje svoje djece.

Soraya Post, članica Evropskog parlamenta i kopredsjedavajuća Mešovite grupe Evropskog parlamenta za pitanja borbe protiv rasizma I za različitost izjavila je da “Mnogi misle da je ovaj problem riješen, ali život bez državljanstva i prava predstavlja surovu realnost za hiljade Roma u EU. Romska djeca rođena u Italiji od roditelja koji su izbjegli tokom ratova na Balkanu suočavaju se s pošasti apatridije, čak i kad njihove porodice žive u toj zemlji već decenijama. Mi, kao članovi Evropskog parlamenta, moramo osigurati da to ostane prioritet na agendi EU dok svi Romi ne budu mogli da uživaju prava kao građani Evrope.

“Neprihvatljivo je da se djeca u Evropi i dalje rađaju bez državljanstva. Mješovita grupa za prava djece je u potpunosti opredijeljena – zajedno sa UNHCR i civilnim društvom – da eliminiše apatridiju među djecom. Dijete je pre svega dijete, bez obzira na njegov pravni status i mi smo dužni da ih zaštitimo bez dvostrukih standarda. Pozivamo zemlje članice da eliminišu pravni vakum koji nastavlja da utiče na mnogu romsku djecu širom Evrope a u skladu s važećim međunarodnim pravom, rekla je Anna Maria Corazza Bildt, članica Evropskog parlamenta i kopredsjedavajuća Mješovite grupe za prava djece.

Chris Nash, direktor Evropske mreže za apatridiju (ENS), naglasio je: “Istraživanje koje smo sproveli na Zapadnom Balkanu pokazalo je da složeni postupci upisa ometaju pristup osnovnim dokumentima i predstavljaju glavni razlog apatridije među Romima. Zahtijevamo da reforma ovih postupaka i iskorjenjivanje apatridije Roma budu prioritet Evropske komisije i Evropskog parlamenta tokom pregovora o proširenju Evropske Unije.”

Inge Sturkenboom, referent za pravnu zaštitu u Agenciji UN-a za izbjeglice (UNHCR) izjavila je:

“Više od 75 posto apatrida u svijetu pripada manjinama. U Evropi su apatridiji posebno izloženi Romi. Oni su uhvaćeni u zamku u kojoj odsustvo državljanstva i osnovnih dokumenata roditelja spriječava upis činjenice rođenja djece koja nemaju načina da dokažu svoje pravo na državljanstvo. Time naredna generacija nastavlja da raste u siromaštvu, bez pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti I drugim osnovnim uslugama.”

Kratka video priča – “Kako početi rješavati probleme populacije Roma u BiH!?”

Javna debata, u okviru projekta “Podrška Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BIH!”, održana je u Kući ljudskih prava.

CARE International i partneri organiziraju ovu konferenciju da bi informirao javnost o statusu Roma u BiH i konkretnoj podršci koju pruža i planira pružiti romskoj populaciji.
Program Podrške Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BiH uključuje akcije zagovaranja za ostvarenje minimuma dostojanstvenog života: pravo na stan, zdravstveno osiguranje, školu i posao.

Datum objave videa: 24.11.2013. godine

Kratka video priča – “Ljudska prava vani!”

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra na dan kada je 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kojom se priznaje pravo svakog na život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika.

Povodom obilježavanja ovog dana grupa aktivistkinja i aktivista, građanki i građana organizuje protestni marš – Ljudska prava vani! Smatrajući da je od ključnog značaja da sve marginalizovane grupe izađu, svoje probleme učine vidljivim i da zajedno protestuju za ljudska prava svih, bitno je da jedni za druge pokažemo razumijevanje i da se ujedinimo u zajedničkoj borbi za ljudska prava svih. Na ovaj dan protestujemo za prava svih onih koji su diskriminisani i marginalizirani: žene, mladi, Romi/kinje, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe, žrtve rata, izbjeglice, povratnike i sve druge.

Okupljanje je planirano za 10. decembar (utorak) u 9.30 ispred Akademije likovnih umjetnosti (Obala Maka Dizdara 2), te početak marša u 10h. Ruta marša je: Akademija likovnih umjetnosti — Gradska uprava (Federalni parlament) — Ajfelov most — Zgrada Kantona Sarajevo/Općina Centar — ulica Maršala Tita — Parlamentarna skupština BiH — Filozofski fakultet.

Ispred zgrada zakonodavnih tijela (Federalni parlament, potom Kanton Sarajevo, te na kraju Parlamentarne skupštine bismo se kratko zadržali i pročitali naše zahtjeve.

Poseban fokus zahtjeva odnosi se na osiguranje uživanja i promociju prava na rad, prava na obrazovanje i prava na sigurno okruženje, jer je upravo ovo preduslov za postojanje svake osobe i uopšte život i ljudsko dostojanstvo.

Translate »