Kratka video priča – “Kako početi rješavati probleme populacije Roma u BiH!?”

Javna debata, u okviru projekta “Podrška Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BIH!”, održana je u Kući ljudskih prava.

CARE International i partneri organiziraju ovu konferenciju da bi informirao javnost o statusu Roma u BiH i konkretnoj podršci koju pruža i planira pružiti romskoj populaciji.
Program Podrške Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BiH uključuje akcije zagovaranja za ostvarenje minimuma dostojanstvenog života: pravo na stan, zdravstveno osiguranje, školu i posao.

Datum objave videa: 24.11.2013. godine

Translate »