Foto takmičenje “Kojeg je roda mir?”

Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva vas da dostavite fotografije na foto takmičenje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir?”.

Prijedlozi za teme koje možete obrađivati su:

  • ravnopravnost polova,
  • nenasilje,
  • nasilje u porodici
  • žene i mir,
  • ženska radna prava,
  • marginalizovane grupe (porodilje, samohrane majke, osobe sa invaliditetom).

Ovo su samo neke od teme koje bi trebao da obuhvati ovog takmičenja, koje naravno možete proširiti i nekim drugim temama koje imaju vezu sa Međunarodnim danom žena i pitanjima žena i izgradnje mira.

Konkurs je otvoren za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, koji dostave jednu do maksimalno tri fotografije, najkasnije do 25.02.2017.

Najbolje tri fotografije u obje kategorije će biti nagrađene:

  • prva nagrada u iznosu 300 KM,
  • druga nagrada u iznosu od 200 KM, i
  • treća nagrada u iznosu od 100 KM.

Više informacija: Foto_takmicenje-Dan-zena-2017 Prijava_foto-takmicenje 2017

Translate »