Foto takmičenje “Kojeg je roda mir?”

Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva vas da dostavite fotografije na foto takmičenje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir?”.

Prijedlozi za teme koje možete obrađivati su:

  • ravnopravnost polova,
  • nenasilje,
  • nasilje u porodici
  • žene i mir,
  • ženska radna prava,
  • marginalizovane grupe (porodilje, samohrane majke, osobe sa invaliditetom).

Ovo su samo neke od teme koje bi trebao da obuhvati ovog takmičenja, koje naravno možete proširiti i nekim drugim temama koje imaju vezu sa Međunarodnim danom žena i pitanjima žena i izgradnje mira.

Konkurs je otvoren za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, koji dostave jednu do maksimalno tri fotografije, najkasnije do 25.02.2017.

Najbolje tri fotografije u obje kategorije će biti nagrađene:

  • prva nagrada u iznosu 300 KM,
  • druga nagrada u iznosu od 200 KM, i
  • treća nagrada u iznosu od 100 KM.

Više informacija: Foto_takmicenje-Dan-zena-2017 Prijava_foto-takmicenje 2017

“Krv nam je svima ista”

A da pošaljemo jednu drugačiju poruku?

Mladi širom Bosne i Hercegovine šalju poruku…ne samo poruku već ideju i humanu gestu

Mirovni aktivisti projekta PRO–Budućnost će, drugu godinu za redom, provoditi kampanju za dobrovoljno darivanje krvi “Krv nam je svima ista”, koja će biti istovremeno organizovana u nekoliko lokalnih zajednica u srijedu, u vremenu od 9 do 12h, 16.11.2016. godine, na Svjetski dan tolerancije, što je ujedno i simbolika cijele kampanje.

Zajednice u kojima će se akcija provesti su: Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Zenica, Travnik, Brčko i Šamac. U određenim lokalnim zajednicama, u kojima neće biti punktova za darivanje krvi, aktivisti će na terenu animirati stanovništvo da se kampanji priključi odlaskom do susjedne opštine, u kojoj će biti postavljen punkt.

Mladi aktivisti u potpunosti vode i promovišu navedenu kampanju, te animiraju lokalno stanovništvo da daruje krv i na takav, konkretan način podrži ovu aktivnost. Ovim putem Vas molimo da podržite aktiviste u njihovoj iskrenoj i humanoj namjeri i pružite im potrebnu pomoć u njenoj realizaciji. Lokalno stanovništvo će za to predviđenim plakatom biti informisano o tačnoj lokaciji i datumu provođenja kampanje.

Kampanja “Krv nam je svima ista” se provodi u okviru projekta PRO-Budućnost, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Translate »