„Praćenje prava na slobodu okupljanja u BiH za 2017. i 2018. godinu“

Kao dio trogodišnjih aktivnosti praćenja, kancelarija Civil Rights Defenders u BiH prati zakonske promjene, ostvarivanje prava na okupljanje i policijsko osiguravanje okupljanja, medije, društvene medije te kažnjavanje, odnosno kriminalizaciju učesnika protesta. Od 2013. godine CRD aktivno prati sva veća okupljanja u BiH, odnosno sva ona okupljanja na kojima je rizik od kršenja ljudskih prava najveći. U tom smislu, uočili smo nekoliko promjena u ostvarivanju okupljanja u tom periodu. Općenito, poštivanje ljudskih prava varira i ovisi o veličini okupljanja, političkom pritisku kojem je skup izložen i, kao što longitudinalna analiza ukazuje, o mjestu okupljanja.

Kad je riječ o pravu na mirno okupljanje u praksi, 2018. godinu obilježili su protesti u Banjoj Luci i nasilni odgovor policije na ove proteste. Do 2018. godine okupljanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine bila su ograničena na okupljanja manje grupe aktivista, sindikata, bivših boraca, kao i redovna, najavljena okupljanja u spomen na ratne zločine. Prve dvije vrste okupljanja bile su više bile izložene pritiscima lokalnih vlasti u odnosu na potonje, koji se ogledao kroz finansijske i političke pritiske usmjerene protiv branitelja/ica ljudskih prava koji su ih organizirali. Početkom 2018. godine, otac brutalno ubijenog mladića, pokrenuo je svakodnevne proteste na javnom trgu u Banjoj Luci, zahtijevajući od policije da pronađe odgovorne za ubistvo njegova sina. Od marta, kada se desilo ubistvo, mobilizirao je najbrojnije okupljanje u jednom gradu ikada zabilježena u zemlji. Ono što je počelo kao protest kojim se pozivalo na odgovornost za spomenuto ubistvo preraslo je u opće pozivanje na odgovornost javnih vlasti i jasan zahtjev za političkom promjenom u tom entitetu. Članovi te grupe prijavljivali su političke pritiske kojima su bili izloženi tokom cijele godine, a koji su kulminirali policijskom brutalnošću i hapšenjima, a od 25. decembra 2018. i krivičnim prijavama protiv mirnih demonstranata koje su se nastavile i u januaru 2019, kada je ovaj izvještaj finaliziran.

Imajući sve ovo na umu, Civil Rights Defenders u saradnji lokalnim organizacijama koje djeluju u ovom dijelu BiH (Oštra Nula, Helsinški parlament građana, Centar za mlade Kvart, Transparency International u BiH, Klub novinara Banja Luka BH novinara), vas poziva na predstavljanje izvještaja, izazova, kao i zahtjeva za puno ostvarivanje prava na javno okupljanje u Bosni i Hercegovini.

Od odbrane rijeka do odbrane prava – Diskusija i projekcija filma ”Slobodni tok”

Voda je javno dobro i kao takvo pripada svima. Da li građani i građanke Zapadnog Balkana, ”plavog srca Evrope”, zaista imaju pravo na pristup informacijama i pravo na učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini/okolišu? Na koji način ostvaruju pristup pravdi, garantovanim međunarodnim konvencijama? Na koji način se građani i građanke bore za svoje pravo na učešću u procesima odlučivanja po pitanju zaštite svoje okoline, te koje su prepreke i posljedice sa kojima se suočavaju?

U ime Civil Rights Defenders-a, čast nam je da najavimo diskusiju i projekciju dokumentarnog filma Pro Rrymës – Slobodni tok (2018), koji je producirao BIRN Albanija. Projekcija će se održati u nedjelju, 12. avgusta, na terasi zgrade Dvor, sa početkom u 20.30h. Nakon projekcije filma uslijedit će diskusija sa režiserom filma Eltonom Baxhaku; Programskom savjetnicom Civil Rights Defenders u Albaniji, Vasilikom Laci i jednom braniteljkom rijeke Kruščice u BiH, TBC. Moderatorica će biti Ena Bavčić, Programska savjetnica Civil Rights Defenders u BiH.

O FILMU – “Slobodni tok” bilježi napore lokalnih zajednica, ekoloških organizacija i aktivista u Albaniji da zaustave uništavanje dragocjenih rijeka Valbona i Vjosa, zaštićenih područja koji su sada pod prijetnjom albanske vlade koja pokušava izgraditi brojne hidroelektrane. Ovo je glavni izazov za životnu sredinu Albanije u dvadeset prvom stoljeću, zemlju u kojoj već 526 destruktivnih hidroelektrana ima odobrenje vlasti. Ovaj dokumentarac prikazuje pokret otpora koji su vodili lokalni stanovnici i aktivisti za zaštitu životne sredine koji se protive rastućem trendu gradnje hidroelektrana u Albaniji tokom posljednje decenije.

O REŽISERU – Elton Baxhaku je priznati albanski režiser, najpoznatiji po svom dokumentarnom filmu “Skandal” iz 2014. godinu i dokumentarnom filmu “Selita” iz 2016. godine, koji je režirao sa Erion Cami. On je jedan od režisera nove generacije koji pravi dokumentarne filmove o pričama koje su važne.

Radni jezik diskusije će biti na engleski. Broj učesnika je ograničen, pa vas molimo da se prijavite za prisustvo putem e-maila na Sarajevo.Office@crd.org.

Sloboda govora – otvorenost za jednako i slobodno društvo

Kada se prostor za demokratsko djelovanje smanjuje sloboda govora i pristup informacijama su važniji nego ikad. Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Civil Rights Defenders sa zadovoljstvom najavljuje 250. godišnjicu Zakona o slobodi štampe u Kraljevini Švedskoj – prvog zakona u svijetu koji podržava slobodu informacija i slobodu štampe. U svrhu obilježavanja ove godišnjice Ambasada Švedske i Civil Rights Defenders organizovat će diskusiju i izložbu koje će se održati 1. decembra 2016 u Mediacentru u Sarajevu tokom kojih će švedski ambasador, g. Anders Hagelberg i programski direktor Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan g. Goran Miletić, uputiti riječi dobrodošlice. 

 «Informacije su veoma koristan alat za promjenu. Otvoreno društvo sa pristupom informacijama i slobodom govora ima potencijal za promjenu, ono građanima i građankama nudi priliku da pozivaju vlastodršce  na odgovornost – razvoj se može kretati prema društvu koje je više jednako i pravedno», rekao je ambasador Anders Hagelberg.

 Okrugli stol će ugostiti novinara i eksperta za slobodu informacija g. Staffan Dahllöf iz Kraljevine Švedske, te ugledne članove medija u Bosni i Hercegovini kako bi razgovarali o slobodi izražavanja i prava na pristup javnim dokumentima. Među govornicima i govornicama iz Bosne i Hercegovine će biti ekspert za slobodu informacija g. Mehmed Halilović, istraživačka novinarka gđa Selma Učanbarlić iz Centra za Istraživačko Novinarstvo, novinarka gđa Vildana Selimbegović iz Oslobođenja, te Koordinator za reformu javne uprave, g. Dragan Ćuzulan.

 Civil Rights Defenders i partnerske organizacije bilježe negativne trendove u okviru medijskih sloboda u regiji. Tokom 2016. godine u Bosni i Hercegovini je povećan broj prijetnji i napada na novinare.

 «Sloboda izražavanja nije važna sama zbog sebe niti zbog razvoja demokratije, ona pospješuje i sva ostala ljudska prava», rekao je Goran Miletić, direktor Civil Rights Defenders.

Diskusija će se fokusirati na slobodu štampe i slobodan pristup informacijama, naglašavajući šta ove slobode predstavljaju za Švedsku danas i kako se slične prakse mogu primjeniti u Bosni i Hercegovini. Analizirajući švedsku praksu govornici će pronalaziti  rješenja za specifične izazove sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava po pitanju slobode informacija. Pri tom će se obratiti pažnja na prošlost, sadašnjost i budućnost države. Izložba u Mediacentru će prikazati nastajanje Zakona o slobodi štampe, kao i inovacije, događaje te ljude koji su oblikovali slobodu izražavanja u Švedskoj od kasnog petnaestog stoljeća do danas.

 

Translate »