Izložba BH Tate – Upoznajte 15 najboljih!

Kako bi istražili ulogu muškaraca, a posebno očeva, u borbi za rodnu ravnopravnost, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa organizacijama CARE International Balkan i INFOHOUSE, te Švedskim institutom organizuje otvaranje izložbe fotografija #BHtate u ponedjeljak, 27.11.2017. u 18:30 sati u Mikser House-u, adresa Kolodvorska 12 u Sarajevu.
Izložbu će otvoriti NJ.E. Anders Hagelberg, Ambasador Švedske u BiH.

Inicijativa #BHtate pokrenuta je kao Facebook kampanja koja je imala za cilj da pozove sve očeve u BiH da pošalju jednu ili više svojih fotografija koje prikazuju kako oni provode vrijeme sa svojom djecom. Uz fotografiju je bilo potrebno priložiti kratak opis njihovog iskustva brige o djeci i na koji način je ta briga promijenila njihov odnos. Na Facebook Page BHtate stiglo je više od 90 fotografija od očeva iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a petnaest najboljih bit će dio izložbe. Prve tri najbolje fotografije bit će nagrađene!

U Bosni i Hercegovini je mali broj očeva koju su u proteklom periodu koristili porodiljsko odsustvo. Prema podacima Javnog fonda za dječiju zaštitu RS prošle godine je u ovom entitetu porodiljsko odsustvo koristilo 18 očeva. U Federaciji BiH nema podataka ali procjenjuje se da je broj sličan. Upravo zato, izložba može poslužiti kao poticaj BiH institucijama, civilnom društvu i građanima da preuzmu proaktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi podržali
muškarce da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu, te da se potraže odgovori na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom dopustu, kako poslodavci mogu da se angažuju, te ko su potencijalni akteri u postavljanju društvenih normi koje su vezane za produženje trajanja porodiljskog, odnosno roditeljskog dopusta za očeve.

Nastala je kao spin off izložbe fotografija autora Johana Bävmana pod nazivom “Očevi u Švedskoj” koja prikazuje očeve koji su odlučili ostati kod kuće da se brinu o svojim bebama.

Više informacija o inicijativi kao i fotografije očeva iz cijele Bosne i Hercegovine možete
pogledati na Facebook page-u kampanje: https://www.facebook.com/BHtate-114486019146083/

Kampanju #BHtate provode Ambasada Švedske u BiH, CARE International Balkan, INFOHOUSE i
Švedski institut.

Panel diskusija “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust

Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH:

Povećanje roditeljskog dopusta za očeve i aktivna uloga očeva u odgoju djece

 Kako bi istražili ulogu muškaraca, a posebno očeva, u borbi za rodnu ravnopravnost, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa CARE International Balkan i Švedskim institutom organizuje panel diskusiju “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH“ u srijedu, 07.06.2017. godine u 11 časova u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo. Panel diskusija će biti propraćena izložbom fotografija koja će biti postavljena, takođe, u Historijskom muzeju u periodu od 07. – 20.06.2017.

Panel diskusija će pokušat potaknuti BiH institucije, civilno društvo i građane da preuzmu proaktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi podržali muškarce da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu. Panel će tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom dopustu, kako poslodavci mogu da se angažuju, te ko su potencijalni saveznici u postavljanju društvenih normi koje su vezane za produženje trajanja porodiljskog, odnosno roditeljskog dopusta za očeve.

Danas u Bosni i Hercegovini, što zbog nedostatka informacija i podrške, tradicionalnih društvenih normi i poslovnih praksi manje od 0,5% očeva odlučuje da koristi roditeljski dopust i da podijeli odgovornost brige o djeci sa supružnicom. Ovo ugrožava položaj žena na tržištu rada i takođe sputava porodični život s obzirom da su žene bitan dio radne snage, dok u isto vrijeme moraju brinuti o djeci i kućnim poslovima. Ambasada Švedske u BiH i CARE pozvali su paneliste iz BiH i Švedske da razgovaraju  o ovim temama i da daju preporuke kako bi se pokrenula stvarna debata u BiH o korištenju roditeljskog dopusta za očeve.

Švedska je bila prva država na svijetu koja je zamijenila porodiljsko odsustvo sa roditeljskim odsustvom. Nakon više od 40 godina očevi koriste otprilike 25% ili 120 dana od ukupnog broja dana koji su dostupni parovima. Ipak još mnogo toga treba biti urađeno kako bi se ovaj broj dana izjednačio.

Izložba „Očevi u Švedskoj“ švedskog fotografa Johan-a Bävmanlooksa pokazuje razloge zbog kojih su pojedini očevi odlučili da ostanu kući sa djecom mnogo duže nego što to čini većina drugih očeva u svijetu. Šta je to značilo njima, kako je uticalo na njihov odnos sa partnericom i djetetom/djecom?

NJ.E. Anders Hagelberg, Ambasador Švedske u BiH i g-đa Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE će otvoriti panel dok će panelisti biti predstavnici institucije Bosne i Hercegovine, lideri civilnog društva koji su uključeni u promociju rodno ravnopravnog roditeljstva, lideri u privatnom sektoru i bosanskohercegovački i švedski aktivisti/očevi koji su koristili roditeljski dopust.

Organizatori takođe planiraju u toku panela da najave detalje kampanje “BiH očevi” i fotografskog natječaja koji će biti pokrenut na tu temu.

 

 

 

 

Translate »