Panel diskusija “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust

Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH:

Povećanje roditeljskog dopusta za očeve i aktivna uloga očeva u odgoju djece

 Kako bi istražili ulogu muškaraca, a posebno očeva, u borbi za rodnu ravnopravnost, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa CARE International Balkan i Švedskim institutom organizuje panel diskusiju “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH“ u srijedu, 07.06.2017. godine u 11 časova u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo. Panel diskusija će biti propraćena izložbom fotografija koja će biti postavljena, takođe, u Historijskom muzeju u periodu od 07. – 20.06.2017.

Panel diskusija će pokušat potaknuti BiH institucije, civilno društvo i građane da preuzmu proaktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi podržali muškarce da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu. Panel će tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom dopustu, kako poslodavci mogu da se angažuju, te ko su potencijalni saveznici u postavljanju društvenih normi koje su vezane za produženje trajanja porodiljskog, odnosno roditeljskog dopusta za očeve.

Danas u Bosni i Hercegovini, što zbog nedostatka informacija i podrške, tradicionalnih društvenih normi i poslovnih praksi manje od 0,5% očeva odlučuje da koristi roditeljski dopust i da podijeli odgovornost brige o djeci sa supružnicom. Ovo ugrožava položaj žena na tržištu rada i takođe sputava porodični život s obzirom da su žene bitan dio radne snage, dok u isto vrijeme moraju brinuti o djeci i kućnim poslovima. Ambasada Švedske u BiH i CARE pozvali su paneliste iz BiH i Švedske da razgovaraju  o ovim temama i da daju preporuke kako bi se pokrenula stvarna debata u BiH o korištenju roditeljskog dopusta za očeve.

Švedska je bila prva država na svijetu koja je zamijenila porodiljsko odsustvo sa roditeljskim odsustvom. Nakon više od 40 godina očevi koriste otprilike 25% ili 120 dana od ukupnog broja dana koji su dostupni parovima. Ipak još mnogo toga treba biti urađeno kako bi se ovaj broj dana izjednačio.

Izložba „Očevi u Švedskoj“ švedskog fotografa Johan-a Bävmanlooksa pokazuje razloge zbog kojih su pojedini očevi odlučili da ostanu kući sa djecom mnogo duže nego što to čini većina drugih očeva u svijetu. Šta je to značilo njima, kako je uticalo na njihov odnos sa partnericom i djetetom/djecom?

NJ.E. Anders Hagelberg, Ambasador Švedske u BiH i g-đa Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE će otvoriti panel dok će panelisti biti predstavnici institucije Bosne i Hercegovine, lideri civilnog društva koji su uključeni u promociju rodno ravnopravnog roditeljstva, lideri u privatnom sektoru i bosanskohercegovački i švedski aktivisti/očevi koji su koristili roditeljski dopust.

Organizatori takođe planiraju u toku panela da najave detalje kampanje “BiH očevi” i fotografskog natječaja koji će biti pokrenut na tu temu.

 

 

 

 

Translate »