Institucionalna diskriminacija ljudi u pokretu pojačana s COVID – 19!

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje uvođenje diskriminatornih mjera prema ljudima u pokretu i volonterima_kama koji_e su im pružali pomoć

Ministarstvo sigurnosti BiH je 16. marta 2020. godine izdalo saopštenje za javnost “Hitno skloniti migrante sa ulica” koje je dostupno na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva, a u kojem “potencira važnost da se što prije ilegalni ekonomski migranti sklone sa ulica, onemogući njihovo nekontrolirano kretanje i da se, po mogućnosti, smjeste u neki od bivših vojnih objekata ili formiranjem novih šatorskih naselja.” Istog dana Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona donio je Naredbu kojom se naleže „potpuno ograničenje kretanja migranata van privremenih centara u kojima borave“ na području ovog kantona, kao i „hitno izmještanje migranata koji se nalaze van privremenih centara (na ulici, u napuštenim objektima i dr .mjestima).“Također, zabranjuje se „prevoz migranata svim prevoznim sredstvima“ prema ovom kaontonu, kao i  „ulazak migranata koji idu pješice, na područje Unsko-sanskog kantona.” Gradski štab civilne zaštite Tuzla je na sjednici održanoj 17. marta 2020. godine donio Naredbu u kojoj je “…zatraženo je od organa kontrole, sanitarnih inspektora, da odrede samoizolaciju za građane koji su bili u kontaktu sa migrantima (pojedinci,volonteri, udruženja građana, fondacije i drugi koji dolaze u kontakt)…”[1]

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH u Članu 2. diskriminaciju definiše kao: “svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti… nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom… društvenog položaja… kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.”

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje uvođenje prethodno pomenutih diskriminatornih mjera koje targetiraju samo osobe u pokretu/migrante, te osobe koje su im u prethodnom periodu pomagale i osiguravale humanije uslove njihovog boravka u Bosni i Hercegovini. Nadležni organi samo na osnovu pretpostavki smatraju da ljudi u pokretu predstavljaju opasnost sami po sebi, stoga postoje naredbe za ograničenjem slobode njihovog kretanja, stigmatiziranje, namjerno lažno predstavljanje ljudi u pokretu kao masovne prijetnje za zdravlje stanovništva i samim tim za institucionalno kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava. Uz to, svjedočili smo kako ove izjave mogu ohrabriti i druge vrste diskriminacije, kao što su zabrane ulazaka u pojedine supermarkete koje su se dešavale proteklih dana u Unsko-sanskom kantonu. Ovakvo postupanje nadležnih organa i privatnih lica predstavlja iskorištavanje trenutne epidemiološke situacije i proglašenog vanrednog stanja u BiH, te diskriminaciju ljudi u pokretu, što se jasno može zaključiti na osnovu odredbi Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, kao i kršenje prava na slobodu kretanja ljudi u pokretu.

Pored ljudi u pokretu u Tuzlanskom kantonu naređena je samoizolacija osoba koje su u prethodnom periodu pomagale i bile u direktnom kontaktu sa ljudima u pokretu, bez ikakvog dokaza da su osobe u pokretu zaražene ovim virusom. Imajući u vidu činjenicu da vlada ovog kantona nije pokazala volju da obezbjedi humane i higijenske uslove za ljude u pokretu, kao i pritiske koje su volonteri i volonterke prijavljivali i prije proglašenja vanredne situacije u ovom kantonu, jasno je da ova Naredba nije izdata u svrhu očuvanja javnog zdravlja, nego u svrhu diskriminacije i svojevrsnog “kažnjavanja” pojedinaca i organizacija koje su pokazale posvećenost humanosti, čovječnosti i borbi za ljudska prava osoba u pokretu u Tuzlanskom kantonu.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje napominje da je zloupotreba proglašenog vanrednog stanja da bi se vršila diskriminacija i kršenje ljudskih prava ljudi u pokretu i volontera_ki koji_e su im pomagali nedopustiva. Koalicija poziva nadležne institucije da odmah ukinu uvedene diskriminatorne mjere i da obezbjede prostore za siguran smještaj i boravak ljudi u pokretu koji se nalaze u BiH.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Asocijacija za demokratske inicijative

Centar za mlade KVART

Civil Rights Defenders

Fondacija CURE

Fondacija Mediacentar Sarajevo

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Mreža za izgradnju mira

Otaharin

Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)

Sarajevski otvoreni centar

Udruženje BH novinari

Vijeće za štampu BiH

Tuzlanski otvoreni centar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »