Pred početak drugog polugodišta djeca s poteškoćama u razvoju ponovo na čekanju

0

S obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo, a nakon prezentacije Elaborata Savjeta roditelja EDUS-a na njihovoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 15.11.2017. godine, donijela zaključke kojima se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo da, zaključno sa 15.12.2017. godine, formira interresornu radnu grupu, obezbijedi potrebni budžet, te kadrovske i prostorne kapacitete potrebne za rad po EDUS obrazovnom sistemu sa djecom s poteškoćama u razvoju za 2017/2018. školsku godinu kao kratkoročno rješenje, te je naložila da spomenuta interresorna grupa iznađe dugoročno sistemsko rješenje za našu djecu u roku od tri mjeseca nakon osnivanja, obavještavamo javnost i medije o sljedećem:

Od svega navedenog,  do danas je jedino formirana interresorna radna grupa koja se još niti jenom nije sastala, a svi ostali zakonski obavezujući zaključci Skupštine KS spram Vlade KS su ostali neriješeni ili na čekanju.

Na našu veliku žalost tromost sistema sa izgovorom u administrativnim preprekama dovodi do toga da se na pragu drugog polugodišta nalazimo u istoj agoniji koju smo već proživjeli 4. septembra 2017. godine kad su naša djeca ostala u kućama mimo njihovih vršnjaka, te smo više od mjesec dana čekali da i oni krenu u svoj vrtić.

Sama dodjela prostora OŠ Isa Beg Ishaković Centru Vladimir Nazor, kako je ranije dogovoreno između MONKSa, načelnika općine Novo Sarajevo, te Centra Vladimir Nazor, trebala bi biti tek 28. januara 2018. godine na dnevnom redu redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Pretpostavljamo da, ako odluka Vijeća bude pozitivna i prostorije se dodijele na korištenje JU Centar Vladimir Nazor, treba napraviti i potpisati ugovor, potom se sama škola treba pripremiti za ulazak djece, okrečiti, postaviti namještaj, didaktika, radni materijal itd, a za što je potrebno dodatno vrijeme.

Do danas, 13. januara 2018. godine nismo dobili niti slova od Vlade KS o upošljavanju potrebnih edukatora za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po spomenutom sistemu, kao što ne znamo šta konkretno znači stavka u budžetu od 600.000 KM „za strategiju u inkluziji“, kada i koliko će biti odvojeno za rad sa djecom.

Napominjemo, našoj djeci su zaključno sa 31. decembrom 2017. godine istekli ugovori sklopljeni sa JU Zavod Mjedenica, što je formalno pravno trebalo biti samo prelazno rješenje, i od tada su na „raspustu“ pa iako je školski raspust u toku, za djecu sa poremećajima u razvoju svaki diskontinuitet čini štetu, jer gube dragocjeno vrijeme za rad! Oni su zapravo već do sada izgubili puno jer su u „prelaznom rješenju“ već predugo, pa su bili smješteni u dvije smjene, po skraćenoj nastavi od po 3 sata, na trećem spratu škole, sa jednim toaletom, ni jednom čistačicom i bez obroka! Tvrdimo da je ovo presedan u obrazovanju za većinu zemalja svijeta. Mi smo makar geografski Evropljani i ne pristajemo na ovakav tretman spram naše djece!

Savjet roditelja EDUS-a

Usvojena inicijativa za osnivanje javne ustanove “Naučni centar za podršku inkluziji”

0

Nakon mjeseci neizvjesnosti i strepnje za dalje obrazovanje njihove djece, pokretači kampanje “Gdje je moja škola?” – Savjet roditelja EDUS-a, najzad imaju razlog za optimizam. Na posljednjoj sjednici Skupštine KS, održanoj u srijedu 15. novembra, roditeljima je omogućeno da prezentiraju svoju inicijativu o osnivanju nove javne ustanove “Naučni centar za podršku inkluziji”, koja je ujedno bila i tačka na dnevnom redu zasjedanja i koja je, jednoglasnom odlukom Skupštine, prihvaćena sa sljedećim zaključkom:

  1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi osnivanju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa elaboratom kao radnim materijalom. Rok za izradu zaključaka interresorne grupe je tri mjeseca od njenog osnivanja.
  2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju, do kraja školske godine 2017/18.
  3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

U mnogim zemljama svijeta, roditelji su glavni pokretači promjena u oblasti obrazovanja i prava djece s poteškoćama. Ovim aktom su im se pridružili i naši roditelji. Zadivljeni smo njihovom snagom i poletom koje su pokazali kada su, pored svojih porodičnih i radnih obaveza, našli vremena i volje da organizuju kampanju, naprave elaborat i ostvare mogućnost prezentovanja i učešća na mjestu gdje se odluke o obrazovanju njihove djece donose- u Skupštini KS. Zaista veliki korak za djecu, ali i za roditeljski aktivizam u našoj zemlji“, istakla je predsjednica Skupštine EDUS-a, Sanela Lindsay.

Jednoglasna odluka Skupštine KS je nama najdraža čestitka za Međunarodni dan djeteta. Hvala svim zastupnicima, te Predsjedavajućoj Ani Babić koji su glasali za i prepoznali ideju pokrenutu još na prethodnim sjednicama kroz inicijative zastupnica Neire Dizdarević, Segmedine Srne-Bajramović i Sabine Ćudić! Radili smo dugo i naporno i prešli mnoge prepreke da dođemo na sjednicu i prezentujemo našu ideju o osnivanju Naučnog centra za podršku inkluziji i na kraju uspjeli! Kao što smo već ranije rekli, uvjereni smo da bi ovaj centar bio jedinstven u regionu i šire, na neki način dinamo za hvatanje u korak sa svjetskim inkluzivnim praksama. Smatramo da u EDUS-u imamo najvažniji resurs – znanje, da taj resurs pod hitno treba usmjeriti na cjelokupni sistem i tako riješiti preopterećenost ovog programa kao i mnoge druge probleme u inkluzivnom obrazovanju. Odlukom Skupštine učinjen je prvi odlučan korak prema našem krajnjem cilju – sistemskom unaprjeđenju obrazovanja djece s poteškoćama. Iako se mnogo radujemo, istovremeno i strepimo za uspješno i blagovremeno sprovođenje odluke. Ipak, barem na današnji dan, želimo biti optimistični!“, naglasila je predsjednica Savjeta roditelja EDUS-a, Senada Bajrović.