Probijen još jedan rok za početak rada sa više od stotinu djece s poteškoćama

Nakon višemjesečne borbe Savjeta roditelja EDUS-a da nadležne institucije obezbijede nastavak programa koji se pokazao izuzetno efektivnim u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju i trenutno bez alternative, danas je probijen još jedan rok u kojem su Vlada i Ministarstvo obrazovanja KS obećali rješenje problema.

Prvo polugodište borili smo se da ovaj problem uopšte bude ozbiljno razmotren i zahvaljujući ogromnoj upornosti uspjeli smo biti saslušani od strane Skupštine Kantona gdje smo iznijeli i svoj prijedlog u vidu Elaborata za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji koji bi trebao ovaj problem dugoročno riješiti. Iako je Skupština KS podržala našu inicijativu te naložila Vladi KS da uradi sve što je potrebno da se djeci obezbijedi obrazovanje, naša djeca i dalje nemaju potreban program, a većina njih je trenutno primorana da bude kod kuće i bespovratno gubi dragocjeno vrijeme za razvoj.

Prvo se čekalo da Vlada budžetira potrebe za 2018. godinu i da Centar Vladimir Nazor, koji je predložen za nastavak implementacije EDUS programa nakon što je Zavod Mjedenica odbio, prikupi potrebnu dokumentaciju te od Općine Novo Sarajevo preuzme objekat koji je nominiran za ovu svrhu, tako da djeca nisu mogla krenuti ni početkom drugog polugodišta. Tada je obećano da će se sve procedure oko dokumentacije i angažmana dovoljnog broja stručnog kadra te fizička priprema objekta biti završeni najkasnije do 1. marta.

Nažalost, i taj rok je, evo, prošao i evidentno je da je još mnogo potrebno da bi djeca krenula sa programom u tom objektu i da je upitno hoće li to moći i u aprilu mjesecu. Zasad je tu zgrada koju je na korištenje dobio Centar Vladimir Nazor i koja je u toku mjeseca, uz pomoć djece iz Centra i Građevinske tehničke škole iznutra okrečena “u prvu ruku” tako da, što se fizičkog dijela tiče, ostaje da se prilagodi mokri čvor djeci manjeg uzrasta te izvrši hitna nabavka potrebnog dodatnog namještaja i opreme, što bi se i moglo završiti tokom mjeseca, ali je i dalje upitno da li će se uspjeti riješiti radni status, odabir i osnovna priprema za rad stručnog kadra u ovim prostorijama sa djecom koja već mjesecima čekaju i koja su time dovedena u stanje regresije.

Sporosti cijelog procesa uveliko je doprinijela “hajka” koju su organizirali pojedini uposlenici specijalnih ustanova, neke od nevladinih organizacija i roditelji čija djeca pohađaju ove ustanove i navodno su zadovoljni s njihovim radom te insistiraju na tome da se cijeli proces obustavi pod izgovorom traženja rješenja “za svu djecu s poteškoćama”. Osim što smo sablažnjeni njihovom nesolidarnošću, to nas neće spriječiti da i dalje tražimo ispunjenje osnovnih prava naše djece.

Odlučili smo biti konstruktivni i nastaviti pomagati i Centru Vladimir Nazor i Ministarstvu da što prije završi sa svim pripremama kako bi djeca krenula makar u aprilu. EDUS će također početi sa pripremama osoblja kroz rad sa manjom grupom djece unutar objekta Vladislav Skarić, čim se ustanovi lista odabranog kadra. Ukoliko se sa radom ne počne ni u aprilu, Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2. aprila obilježavamo protestnom šutnjom, nakon koje svakom roditelju preostaje da djeluje samostalno i po vlastitom nahođenju.

Pozivamo sve zainteresovane medije da odgovore na pitanja zašto djeca sa poteškoćama još nisu krenula u školu traže od onih koji su odgovorni za ovu situaciju: premijer Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS, Elvir Kazazović, stručna saradnica ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, Nihada Čolić, predsjednica Skupštine KS, Ana Babić i direktor Centra “Vladimir Nazor“, Mersudin Kadrić.

Pred početak drugog polugodišta djeca s poteškoćama u razvoju ponovo na čekanju

S obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo, a nakon prezentacije Elaborata Savjeta roditelja EDUS-a na njihovoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 15.11.2017. godine, donijela zaključke kojima se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo da, zaključno sa 15.12.2017. godine, formira interresornu radnu grupu, obezbijedi potrebni budžet, te kadrovske i prostorne kapacitete potrebne za rad po EDUS obrazovnom sistemu sa djecom s poteškoćama u razvoju za 2017/2018. školsku godinu kao kratkoročno rješenje, te je naložila da spomenuta interresorna grupa iznađe dugoročno sistemsko rješenje za našu djecu u roku od tri mjeseca nakon osnivanja, obavještavamo javnost i medije o sljedećem:

Od svega navedenog,  do danas je jedino formirana interresorna radna grupa koja se još niti jenom nije sastala, a svi ostali zakonski obavezujući zaključci Skupštine KS spram Vlade KS su ostali neriješeni ili na čekanju.

Na našu veliku žalost tromost sistema sa izgovorom u administrativnim preprekama dovodi do toga da se na pragu drugog polugodišta nalazimo u istoj agoniji koju smo već proživjeli 4. septembra 2017. godine kad su naša djeca ostala u kućama mimo njihovih vršnjaka, te smo više od mjesec dana čekali da i oni krenu u svoj vrtić.

Sama dodjela prostora OŠ Isa Beg Ishaković Centru Vladimir Nazor, kako je ranije dogovoreno između MONKSa, načelnika općine Novo Sarajevo, te Centra Vladimir Nazor, trebala bi biti tek 28. januara 2018. godine na dnevnom redu redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Pretpostavljamo da, ako odluka Vijeća bude pozitivna i prostorije se dodijele na korištenje JU Centar Vladimir Nazor, treba napraviti i potpisati ugovor, potom se sama škola treba pripremiti za ulazak djece, okrečiti, postaviti namještaj, didaktika, radni materijal itd, a za što je potrebno dodatno vrijeme.

Do danas, 13. januara 2018. godine nismo dobili niti slova od Vlade KS o upošljavanju potrebnih edukatora za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po spomenutom sistemu, kao što ne znamo šta konkretno znači stavka u budžetu od 600.000 KM „za strategiju u inkluziji“, kada i koliko će biti odvojeno za rad sa djecom.

Napominjemo, našoj djeci su zaključno sa 31. decembrom 2017. godine istekli ugovori sklopljeni sa JU Zavod Mjedenica, što je formalno pravno trebalo biti samo prelazno rješenje, i od tada su na „raspustu“ pa iako je školski raspust u toku, za djecu sa poremećajima u razvoju svaki diskontinuitet čini štetu, jer gube dragocjeno vrijeme za rad! Oni su zapravo već do sada izgubili puno jer su u „prelaznom rješenju“ već predugo, pa su bili smješteni u dvije smjene, po skraćenoj nastavi od po 3 sata, na trećem spratu škole, sa jednim toaletom, ni jednom čistačicom i bez obroka! Tvrdimo da je ovo presedan u obrazovanju za većinu zemalja svijeta. Mi smo makar geografski Evropljani i ne pristajemo na ovakav tretman spram naše djece!

Savjet roditelja EDUS-a

Usvojena inicijativa za osnivanje javne ustanove “Naučni centar za podršku inkluziji”

Nakon mjeseci neizvjesnosti i strepnje za dalje obrazovanje njihove djece, pokretači kampanje “Gdje je moja škola?” – Savjet roditelja EDUS-a, najzad imaju razlog za optimizam. Na posljednjoj sjednici Skupštine KS, održanoj u srijedu 15. novembra, roditeljima je omogućeno da prezentiraju svoju inicijativu o osnivanju nove javne ustanove “Naučni centar za podršku inkluziji”, koja je ujedno bila i tačka na dnevnom redu zasjedanja i koja je, jednoglasnom odlukom Skupštine, prihvaćena sa sljedećim zaključkom:

  1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi osnivanju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa elaboratom kao radnim materijalom. Rok za izradu zaključaka interresorne grupe je tri mjeseca od njenog osnivanja.
  2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju, do kraja školske godine 2017/18.
  3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

U mnogim zemljama svijeta, roditelji su glavni pokretači promjena u oblasti obrazovanja i prava djece s poteškoćama. Ovim aktom su im se pridružili i naši roditelji. Zadivljeni smo njihovom snagom i poletom koje su pokazali kada su, pored svojih porodičnih i radnih obaveza, našli vremena i volje da organizuju kampanju, naprave elaborat i ostvare mogućnost prezentovanja i učešća na mjestu gdje se odluke o obrazovanju njihove djece donose- u Skupštini KS. Zaista veliki korak za djecu, ali i za roditeljski aktivizam u našoj zemlji“, istakla je predsjednica Skupštine EDUS-a, Sanela Lindsay.

Jednoglasna odluka Skupštine KS je nama najdraža čestitka za Međunarodni dan djeteta. Hvala svim zastupnicima, te Predsjedavajućoj Ani Babić koji su glasali za i prepoznali ideju pokrenutu još na prethodnim sjednicama kroz inicijative zastupnica Neire Dizdarević, Segmedine Srne-Bajramović i Sabine Ćudić! Radili smo dugo i naporno i prešli mnoge prepreke da dođemo na sjednicu i prezentujemo našu ideju o osnivanju Naučnog centra za podršku inkluziji i na kraju uspjeli! Kao što smo već ranije rekli, uvjereni smo da bi ovaj centar bio jedinstven u regionu i šire, na neki način dinamo za hvatanje u korak sa svjetskim inkluzivnim praksama. Smatramo da u EDUS-u imamo najvažniji resurs – znanje, da taj resurs pod hitno treba usmjeriti na cjelokupni sistem i tako riješiti preopterećenost ovog programa kao i mnoge druge probleme u inkluzivnom obrazovanju. Odlukom Skupštine učinjen je prvi odlučan korak prema našem krajnjem cilju – sistemskom unaprjeđenju obrazovanja djece s poteškoćama. Iako se mnogo radujemo, istovremeno i strepimo za uspješno i blagovremeno sprovođenje odluke. Ipak, barem na današnji dan, želimo biti optimistični!“, naglasila je predsjednica Savjeta roditelja EDUS-a, Senada Bajrović.

Translate »