Pred početak drugog polugodišta djeca s poteškoćama u razvoju ponovo na čekanju

S obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo, a nakon prezentacije Elaborata Savjeta roditelja EDUS-a na njihovoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 15.11.2017. godine, donijela zaključke kojima se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo da, zaključno sa 15.12.2017. godine, formira interresornu radnu grupu, obezbijedi potrebni budžet, te kadrovske i prostorne kapacitete potrebne za rad po EDUS obrazovnom sistemu sa djecom s poteškoćama u razvoju za 2017/2018. školsku godinu kao kratkoročno rješenje, te je naložila da spomenuta interresorna grupa iznađe dugoročno sistemsko rješenje za našu djecu u roku od tri mjeseca nakon osnivanja, obavještavamo javnost i medije o sljedećem:

Od svega navedenog,  do danas je jedino formirana interresorna radna grupa koja se još niti jenom nije sastala, a svi ostali zakonski obavezujući zaključci Skupštine KS spram Vlade KS su ostali neriješeni ili na čekanju.

Na našu veliku žalost tromost sistema sa izgovorom u administrativnim preprekama dovodi do toga da se na pragu drugog polugodišta nalazimo u istoj agoniji koju smo već proživjeli 4. septembra 2017. godine kad su naša djeca ostala u kućama mimo njihovih vršnjaka, te smo više od mjesec dana čekali da i oni krenu u svoj vrtić.

Sama dodjela prostora OŠ Isa Beg Ishaković Centru Vladimir Nazor, kako je ranije dogovoreno između MONKSa, načelnika općine Novo Sarajevo, te Centra Vladimir Nazor, trebala bi biti tek 28. januara 2018. godine na dnevnom redu redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Pretpostavljamo da, ako odluka Vijeća bude pozitivna i prostorije se dodijele na korištenje JU Centar Vladimir Nazor, treba napraviti i potpisati ugovor, potom se sama škola treba pripremiti za ulazak djece, okrečiti, postaviti namještaj, didaktika, radni materijal itd, a za što je potrebno dodatno vrijeme.

Do danas, 13. januara 2018. godine nismo dobili niti slova od Vlade KS o upošljavanju potrebnih edukatora za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po spomenutom sistemu, kao što ne znamo šta konkretno znači stavka u budžetu od 600.000 KM „za strategiju u inkluziji“, kada i koliko će biti odvojeno za rad sa djecom.

Napominjemo, našoj djeci su zaključno sa 31. decembrom 2017. godine istekli ugovori sklopljeni sa JU Zavod Mjedenica, što je formalno pravno trebalo biti samo prelazno rješenje, i od tada su na „raspustu“ pa iako je školski raspust u toku, za djecu sa poremećajima u razvoju svaki diskontinuitet čini štetu, jer gube dragocjeno vrijeme za rad! Oni su zapravo već do sada izgubili puno jer su u „prelaznom rješenju“ već predugo, pa su bili smješteni u dvije smjene, po skraćenoj nastavi od po 3 sata, na trećem spratu škole, sa jednim toaletom, ni jednom čistačicom i bez obroka! Tvrdimo da je ovo presedan u obrazovanju za većinu zemalja svijeta. Mi smo makar geografski Evropljani i ne pristajemo na ovakav tretman spram naše djece!

Savjet roditelja EDUS-a

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »