Besplatni udžbenik osnovcima za nastavni predmet Zdravi životni stilovi

Asocijacija XY obavještava roditelje osnovaca čija djeca pohađaju nastavni predmet Zdravi životni stilovi da vodiče/udžbenike za ovaj predmet mogu dobiti besplatno u prostorijama ove organizacije.

„Roditelji koji žele da njihova djeca stiču edukaciju iz nastavnog predmeta Zdravi životni stilovi“, uglavnom ne znaju gdje mogu nabaviti udžbenik za ovaj predmet koji se ne može naći u slobodnoj prodaji jer je besplatan. Odlučili smo da ovim putem informišemo javnost, kako bismo roditeljima uštedili dragocjeno vrijeme“, kazao je lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović.

Udžbenik se može preuzeti na adresi Danijala Ozme broj 12, a sve dodatne informacije dobiti na broj telefona: +33 220 371.

O predmetu Zdravi životni stilovi

Od školske 2013/2014 u Kantonu Sarajevo je za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole uveden novi predmet pod nazivom „Zdravi životni stilovi“. Uvođenjem novog predmeta, Asocijacija XY i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a su napravili korak naprijed u implementaciji Strategije Zdravlje i mladi, a u kojoj su definirana prioritetna zdravstvena pitanja važna za promociju i očuvanje zdravlja adolescenata u FBiH.

Predmet “Zdravi životni stilovi” se sastoji iz šest cjelina. U pitanju su oblasti: Zdrava ishrana – osnova za pravila fizički i duhovni razvoj djece, Fizičke aktivnosti – razvoj humanosti i sposobnosti, znanja i vještina, Zdravim životnim stilovima protiv upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja – razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti, Razvoj životnih vještina – put ka nenasilnoj komunikaciji, te Inkluzija – uvažavanje različitosti.

Teme koje obuhvata ovaj predmet obrađene su i predstavljene tako da učenicima od 5. do 9. razreda osnovnih škola, kroz brojne primjere i jednostavne zadatke omogućavaju da o važnim životnim stvarima uče na kreativan način.

Svjetski dan bez duhanskog dima

Povodom Svjetskog dana bez duhanskog dima, koji se svake godine obilježava 31. maja širom svijeta, ove godine Svjetska zdravstvena organizacija poziva sve članice na intenziviranje intersektorskih mjera kontrole duhana. Kroz  slogan “Duhan-prijetnja razvoju” i poruke „Duhan je prijetnja svima nama“, „Recimo NE pušenju“ i „Zaštitimo zdravlje, smanjimo siromaštvo i promovirajmo razvoj“ želi se skrenuti pažnja javnosti na postojeći problem a cilj je mobilizirati sve relevantne sektore, ustanove, organizacije i pojedince u jedinstveni front zaštite zdravlja stanovništva i razvoja zajednice od posljedica konzumacije duhanskih proizvoda.

Asocijacija XY već dugi niz godina radi na prevenciji duhanske ovisnosti među mladom populacijom, a kruna angažmana u ovoj oblasti odnosi se na sistemsko rješenje u obrazovnom sektoru Bosne i Hercegovine.  U saradnji sa Kantonalnim ministarstvom obrazovanja, Asocijacija XY u 2013. godini u osnovne škole na području Kantona Sarajevo uvodi nastavni predmet Zdravi životni stilovi. Kroz ovaj prvi životni predmet koji se izučava u školama, osnovci  stiču edukaciju o štetnim posljedicama po zdravlje, duhana i duhanskog dima. Kroz prijateljski pristup i nastavni program koji je prilagođen osnovcima, djeca stiču potrebna znanja o štetnosti i posljedicama konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda. Predmet Zdravi životni stilovi postaje sve popularniji među nastavnicima, roditeljima i djecom a namjera je uvesti ga u nastavni plan i program i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini.

Asocijacija XY kroz svoj društveni angažman ukazuje i na novi trend među mladima, koji je podjednako štetan kao i cigarete a to je sve popularnija nargila. Prema riječima programskog lidera Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića, posljednjih godina, brojne međunarodne institucije ukazuju na štetne efekte koje upotreba nargile ostavlja na zdravlje, no mnoge zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu o tome šute i tome ne pridaju zasluženi značaj.

“Posebno zabrinjava činjenica da su korisnici nargila često mladi ljudi, učenici osnovnih i srednjih škola. Mladim ljudima, nargila je postala način zabave, trend koji mnogi vole i lako mu se predaju, no sigurni smo da većina ako ne i svi, ne znaju šta je to nargila i kakve opasnosti tj. rizike nosi sa sobom” kaže Mehmedović i pojašnjava koje su to štetne posljedice:

“Upotrebom nargile unosite nikotin, supstancu koja podstiče razvoj ovisnosti stoga potreba za nargilom nakon svake upotrebe je refleksija ovisnosti koju njena upotreba razvija, duhanski dim koji osoba udiše, u sebi sadrži sve štetne i kancerogene materije koje se također unose upotrebom cigareta, osobe koje koriste nargile u povećanom su riziku za razvoj karcinoma pluća, grla, razvoj hroničnih oboljenja disajnih puteva, srca i krvnih sudova, sagorijevanjem uglja koji zagrijava duhan u nargili nastaju visoke koncentracije karbon monoksida, metala i kancerogenih materija što pored štetnih supstanci iz duhana, dodatno povećava rizik i štetu po zdravlja, aromatizirani duhan i arome koje se koriste prilikom pušenja nargile, otpuštaju dodatne kancerogene i otrovne materije koje povećavaju rizik za pojavu karcinoma usta i  bez obzira da li je osoba aktivni pušač ili slučajni prolaznik, boravak u zadimljenoj prostoriji ugrožava zdravlje i izlaže organizam otrovnim i kancerogenim supstancama” zaključuje Mehmedović.

U Bosni i Hercegovini ne postoji ozbiljna analiza ili istraživanje koje govori o upotrebi nargila među mladima, opsegu problema, zastupljenosti među mladima i sl. Još je manje informacija koje govore o vrstama duhana koji se koriste, sadržaju smjesa koje se distribuiraju i dostupne su u nargila barovima, standardima čišćenja i održavanja i sl. Mnogi posmatraju upotrebu nargile kao manje štetnu u odnosu na cigarete, no to je zabluda. Prema studiji Prevencija hroničnih bolesti, a koju je Američki CDC objavio 2012. godine, većina ispitanih korisnika nargile izjavili su da vjeruju da je upotreba nargile manje štetna i rizična nego upotreba cigareta. Duhan u cigaretama sadrži iste štetne materije i supstance koje se nalaze i u duhanu u nargilama, i u oba slučaja, osoba u organizam unosi supstance koje se povezuju sa pojavom karcinoma pluća, grla, pojavi srčanih oboljenja, oboljenja disajnih puteva, oboljenja krvnih sudova i sl. Dakle, sasvim je jasno da je zbog zabluda i nedostatka informacija, upotreba nargila i šiša u našem društvu percipirana kao svojevrstan i bezopasan trend koji ne zaslužuje pažnju stručne i drugih javnosti.

Asocijacija XY obilježila 8. mart okupljanjem najaktivnijih boraca za prava žena

U saradnji sa CARE International, Balkans, Perpetuum Mobile i Snagom Mladih, a uz podršku Švicarske vlade, OAK Fondacije i CARE Njemacka-Luxembrug, Asocijacija XY je organizirala dvodnevnu konferenciju koja je održana 7. i 8. marta u Sarajevu a bila je namijenjena  najaktivnijim mladim  ljudima koji se svakodnevno bore i zalažu za rodno ravnopravno društvo, oslobođeno svih vidova stigmatizacije, diskirminacije i nasilja.

Konferencija čiji naziv je Budi Muško – mijenjaj pravila okupila je mladiće i djevojke iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, a sa ciljem da otvoreno govori o tome šta ih motivira da budu agenti društvenih promjena, da se suprotstave ustaljenim i štetnim stereotipima i da vlastitim primjerom, potaknu šire društvene promjene od kojih će korist imati svi građani Bosne i Hercegovine.

„Konferencija Budi muško je organizovana povodom obilježavanja Dana žena, jer smatram da je to odlična prilika da skrenemo pažnju na položaj žena kako u BiH tako i u Svijetu. Osim toga Članovi Budi muško klubova Sarajevo, Mostara  i Banja Luke su predstavili svoje aktivnosti iz lokalne zajednice i razmijenili iskustva “ kazao je koordinator Budi Muško Kluba Amer Džekman.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića  borba za rodnu ravnopravnost ne treba biti rezervirana za jedan ili dva dana u godini.

„Često, o nastojanjima pojedinaca i pojedinki da učine ovo društvo boljim i ravnopravnijim, čujemo/čitamo u periodu kada se obilježavaju važni međunarodni datumi kao što su 8. mart, 16 dana aktivizma i sl., no činjenica je da ova borba traje svakodnevno i da postoje osobe koje svakodnevno doprinose razvoju društva koje poštuje i  prakticira principe rodne ravnopravnosti“ kazao je Mehmedović i dodao:

„Posebno je važno naglasiti da su okupljeni mladi ljudi volonteri i aktivisti koji svoje slobodno vrijeme koriste za dobrobit svih. Pri tome, niko od njih nije plaćen za ono što radi, već se radi o isključivo volonterskom doprinosu. To su mladi ljudi koji se suprostavljaju negativnim društvenim trendovima (upotreba alkohola, duhana, droga I nasilja) te motiviraju svoje vršnjake da žive zdrav I kvalitetan život. To su mladi ljudi koji 3 od 7 dana u sedmici, posvećuju društvenim pitanjima i razvoju boljeg društva“, zaključuje Mehmedović.

Koordinatorica Budi muško kluba Adna Kalajdžisalihović kaže da su događaji poput ove konferencije bitan korak u povratku na ljubav kao osnovnu emociju koja preovladava u čovjeku.

„Budi muško konferencija je svojevrsna posveta svim snažnim ženama i jednako snažnim muškarcima koji iz dana u dan skidaju okove koji ograničavaju njihovu individualnost, kreativnost i otvorenost, ali i omogućava beskrajne mogućnosti upoznavanja, saživljavanja i pripadanja“ kazala je Kalajdžisalihović.

Konferenciju je  organizovana u okviru projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladim u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa-Inicijativa mladića“, koji Asocijacija XY implementira  u saradnji sa partnerima iz Banja Luke i Mostara, ali i drugih gradova širom BiH i regije.

Budi Muško Klub Sarajevo umjesto cvijeta, ženama i djevojkama u BiH poklanja pjesmu kojom afirmišu mladiće i muškarce da se usprotive rigidnim društvenim normama koje su predispozitor neravnopravnosti.

Translate »