Raspored promocija

       SARAJEVSKI SAJAM KNJIGA

 CENTAR SKENDERIJA

18.-23. 4. 2018.

BOSANSKA KUĆA

DVORANA MIRZA DELIBAŠIĆ

 SRIJEDA, 18. 04. 2018. 

 

VRIJEME IZDAVAČ AUTOR I DJELO

Datum izdanja

PROMOTORI
11:00-

11:30

Fondacija „Baština duhovnosti“

 

Musić Elvir: UNIVERZUM HAFIZA ŠIRAZIJA,

2018.

Dr. Amina Šiljak-Jesenković,

Dr. Sead Šemsović,

Dr. Elvir Musić,

Mr. Amar Imamović

11:45-

12:15

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Planjax komerc doo Tešanj

 

Suhail Publishing HB

 

 

Denis Dželić, Danska: SVIJET KAO PREDSTAVA,

2018.

 

 

 

Dr. Sana S. Hećo: ORIENT EXPRESSED :  A Raw Food Journey to the Levant and Beyond

–  knjiga o prirodnoj, biljnoj hrani kao najboljem lijeku izražena kroz Raw Food izdanje kuhinje Bliskog Istoka i Balkana, 2017.

 

Denis Dželić

 

 

 

 

Dr. Sana S.Hećo

12:30-

13:00

 

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

BIBLIOTEKA  PARADIGMA

-Mirko Jeleč: PREŽIVJELE RIJEČI – Stvaralaštvo Dobojlija i dobojske dijaspore,

Sead Mahmutefendić: UNATRAG OKRENUTA SKEPSA,

– Sead Mahmutefendić: BISERINO BISERJE

 

Mirko Jeleč,

Sead Mahmutefendić,
Šimo Ešić,

Bisera Suljić-Boškailo

13:15-

13:45

 

Planjax komerc doo Tešanj

 

 

Bibliografski leksikon: KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI 2018-22,

drugo redigovano izdanje,

2018.

Akademik, prof. dr. Mirko Pejanović,

Prof.dr. Enes Kujundžić,

Dr.sc. Bajruzin Hajro Planjac

14:00-

14:30

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

IK “Bosanska riječ” Tuzla

Planjax komerc doo Tešanj

Ismet Bekrić, Slovenija:

-ČAROBNO ZRNO,  pjesme

– JUTRO TATE MRGUDA, pjesme, jubilarno izdanje

 

-BOŠNJAK – list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije, Ljubljana

-ŠEHER BANJALUKA,  magazin Saveza Banjalučana Švedske

-BANJALUČKI ŽUBORI, novija izdanja

 

 

 

Ismet Bekrić,

Šimo Ešić

 

14:45-

15:15

 

IK „Bosanska riječ“  Tuzla

Biblioteke «MALA VILA» i «KRUG RADOSTI»

Šimo Ešić: ISPOD CIRKUSKE ŠATRE,

Šimo Ešić: TAKO SMO RASLI,

Suada Bernhardt: MALIŠANI VELIKOG SRCA,

Samuel R. Harris • Cheryl Gorder: SEMI –DIJETE KOJE JE

PREŽIVJELO HOLOKAUST

– Nura Suljkanović: DJECA KOJA LETE

Zejćir Hasić,

Šimo Ešić,

Nura Suljkanović

 

15:30-

16:00

 

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BIH

 

Emira Švraka i saradnici Naim Šarkić, Arzija Pašalić i Berka Klinić: INKLUZIVNA PRAKSA I dio – RE/HABILITACIJA U INKLUZIJI

2018.

Prof.dr. Lidija Pehar,

Prof.dr. Elvira Dilberović, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

Nadija Bandić, pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

Nihada Čolić, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva

16:15-

16:45

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

 

Emina Cabaravdic-Kamber,

Njemačka:

 

-ENGEL,  2017.

-FLUCHTPUNKT HAMBURG,, 2017.

-SLIČICE IZ BAD WILDUNGENA, 2018.  (prevod)

-IDENTITÄT VERPFLICHTET, 2018. (dvojezično)

-IZBJEGLIČKA TAČKA HAMBURG, 2018. (dvojezično)

 

 

Emina Čabaravdić-Kamber

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

 

Lijepa riječ, Tuzla

 

Verlag Expeditionen, Hamburg

Fluchtpunkt Hamburg

 

Bosanska riječ – Das bosnische Wort» Tuzla Wuppertal

 

Šimo Ešić, Njemačka:

 

-ALS DIE TAGE KEINE NAMEN HATTEN,

-TEXTE IM EGZIL – ANTOLOGIJA,

2018.

 

 

Šimo Ešić

 

17:00-

17:30

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

HKD Rijeka

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

 

Safeta Osmičić, Holandija:

PROLJETNA KIŠA – roman,

2018.

 

 

 

Vezuv Bašić, Danska:

NE PRESATAJE BOLJETI

2018.

 

 

 

Safeta Osmičić

 

 

 

 

 

Vezuv Bašić,

Šimo Ešić

18:00

 

                                                               SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA SAJMA

 

 

    ČETVRTAK, 19.04. 2018. 

 

VRIJEME IZDAVAČ AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI
10:15-

10:45

IK „Bosanska riječ“  Tuzla BIBLIOTEKA PARADIGMA:

Emina Hodžić: KONCEPT LJUBAV U FRAZEMIMA U NJEMAČKOM

I BOSANSKOM JEZIKU,

Valerija Skrinjar-Tvrz: ROLANOV KRUG,

Gordana Bojanović Sivčević: KAD BI ČEKANJA BISERI BILI

 

 

Emina Hodžić,

Šimo Ešić,

Valerija Skrinjar-Tvrz

11:00-

11:30

TKD Šahinpašić

 

 

Damir Banović i Bojan Spaić:

SAVREMENI PROBLEMI PRAVNE I POLITIČKE FILOZOFIJE,

2016.

 

 Damir Banović,

Amila Ždralović

 

11:45-

12:15

IK „Bosanska riječ“ Tuzla NOVE KNJIGE POEZIJE i PROZE:

Drago Čingel: IZABRANE PJESME

–  Barbara Pellenz: UNTER DEN REGENBOGEN

Fajko Kadrić: PROTOKOL POSRNULIH

 

Drago Čingel,

Šimo Ešić,

Fajko Kadrić

12:30-

13:00

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

 

Esad Zgodić: NAUČNICI I RAT,

 2017.

 

 

Prof.dr. Izet Beridan,

Prof. dr. Nerzuk Ćurak,

Dr. Ismet Ovčina,

Prof.dr. Esad Zgodić

 

13:15-

13:45

Planjax komerc  doo Tešanj  Adisa Tufo: VRUĆ KROMPIR,

2017.

 

 Ilma Softić,

Adisa Tufo

 

14:00-

14:30

TKD Šahinpašić Selmo Cikotić: LIDERSTVO, TEORIJA I PRAKSA akademik, prof. dr. emeritus, Mirko Pejanović,

prof. dr. Izet Beridan

 

14:45-

15:15

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Bošnjački kulturni savez Slovenije, Ljubljana /Bošnjaška kulturna zveza Slovenije

 

U ZAGRLJAJU DVIJU DOMOVINA:

 

-BOŠNJAK,  časopis,

 

-Mak Dizdar: KAMENI SPAVAČ,  dvojezički, povodom 100-godišnjice rođenja istaknutog bosanskohercegovačkog pjesnika, uvodni esej: Josip Osti, Ljubljana, 2017.

 

-Izdanja Društva bh-slovenačkog prijateljstva „Ljiljan“ i kulturnih društava.

 

Kerim Dizdar, predsjednik BKSS,

Ismet Bekrić,

saradnici

 

 

 

 

 

 

15:30-

16:00

ART RABIC Sarajevo Prof.dr. Mile Lasić: MOSTARSKO-EUROPSKE PRIČE (2015.g.-2017.g.)

2018.

Duška Jurišić,

Šaćir Filanda,

Bogić Bogićević

 

16:15-

16:45

Planjax komerc doo Tešanj Ismet Bekrić: JUTRO TATE MRGUDA, pjesme

2018.

Ismet Bekrić,

Dr.sc. Bajruzin Hajro Planjac

17:00-

17:30

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Temsy Of Sweden AB, Stockholm

 

Dr. Izet Muratspahić, Švedska:

 

Udžbenici za našu djecu u Švedskoj koja uče maternji jezik:

-PLANINE, RIJEKE I JEZERA U BIH, 2017.

-DOMOVINA SE VOLI SRCEM – GRADOVI U BIH, 2016.

– POČETNICA, 2015.

 

Izet Muratspahić
17:45-

18:15

IK „Bosanska riječ“ Tuzla Biblioteka POSEBNA IZDANJA:

Junuz Čabaravdić:VJEČITE, NEPROLAZNE SEVDALINKE,

NARODNE  I STAROGRADSKE PJESME,

Nurija Agić: BOSNA U EVROPSKIM ENCIKLOPEDIJAMA,

Mehmed Đedović: MALO ČUDO

Junuz Čabaravdić,

Nurija Agić,

Šimo Ešić,

Mehmed Đedović

 

 

18:30-

19:00

IK „Bosanska riječ“ Tuzla ROMANI:

Predrag Mitrović: LUCI FERO,

Adnan Sijarić: GDJE NI PTICE NE ZALAZE,

Nedim Rifatbegović: BEČKA VEZA

 

 

Predrag Mitrović,

Adnan Sijarić,

Šimo Ešić

 

 

 

                                                                                       PETAK, 20.04. 2018.

 

VRIJEME IZDAVAČ AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI
10:15-

10:45

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Factum, Beograd

 

 

Jasna Šamić: CARSTVO SJENKI,

2018.

 

Jasna Šamić

11:00-

11:30

IK „Bosanska riječ“ Tuzla Biblioteka MALI PRINC – dječije knjige:

Muhidin Šarić: BAJKA O GAVRANU GAKU,

Liliana Bardievska: KUĆA OSAM TAJNI,

Stevan Raičković: NA KRAJU GRADA,

Vlasta Cenić: MOJ OTAC HRANI PTICE – CVETNIK PESNIŠTVA

O  OCU

 

 

 

Muhidin Šarić,

Vlasta Cenić,

Šimo Ešić

 

 

11:45-

12:15

 

Planjax komerc doo Tešanj

 

Destan Kolašinac:

 

IZVIJESNOST I NEIZVIJESNOST,

– MUHADŽER  

 

 

Destan Kolašinac

 

12:30-

13:00

 

ART RABIC Sarajevo

 

Hari Slipičević: KLJUČ BESMRTNOSTI,

2018.

 

Goran Karanović,

Goran Mikulić,

Dragan Marjanović,

Hari Slipičević,

 

 

13:10-

13:50

 

 

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

 

 

 

Serijske publikacije:

 

-ČASOPIS BOSNIACA 22,

 

 

 

-72 GODINE POSTOJANJA I RADA NUB BIH,

2018.

Adisa Žero, 

Prof.dr. Lejla Kodrić Zaimović,

Dr. Ismet Ovčina

 

 

Prof.dr. Adnan Busuladžić,

Adisa Žero

 

 

 

14:00-

14:30

 

Planjax komerc doo Tešanj

 

ČAROBNI SNOVI

najljepše priče sa konkursa PLANJAXOVO PERO,

2018.

 

Mehmed Đedović,

Dr.sc. Bajruzin Hajro Planjac

 

14:45-

15:15

 

TKD Šahinpašić

 

Mirsad Pašović: ŠEST PUTA GORIO, SEDAM PUTA VOLIO

 

 

 

Mirsad Pašović,

predstavnik TKD Šahinpašić

 

15:30-

16:00

 

Connectum doo

 

 

 

 

Grupa autora: WINTER FOR SPRING BLOSSOMS

(ANTOLOGIJA SAVREMENIH BOSANSKIH KRATKIH PRIČA),

Prevela: MashaBelyavski-Frank,

2017.

 

Masha Belyavski-Frank,

priređivačica

 

 

16:15-

16:45

 

Buybook

 

Mustafa Mastur: SVINJSKA KOST U LEPROZNOJ RUCI,

2018.

 

 

Muamer Kodrić,

Dr. Naser Šečerović

17:00-

17:30

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Grupa (56) autora:

MONOGRAFIJA  IRFAN HANDUKIĆ /

OPUS Slikarstva 1972-1997- OPUS Grafike 1982-2017,

2018.

    

 

Prof.dr.Fehim Hadžimuhamedović

17:45-

18:15

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Arka Press

 

Udruženje za kulturu Nova Svijetlost

 

Safija Bevandić,Australija:

KLJUČ UNIVERZUMA, 2017.

 

 

 

 

Asima Smajić Čošabić, Francuska: HRONIKA AVENIJE PROUDHON,

2015.

 

 

 

Safija Bevandić

 

 

 

 

 

Asima Smajić Čošabić

18:30-

19:00

IK „Bosanska riječ“ Tuzla KNJIGE POEZIJE:

Alija H. Dubočanin: DIVLJI JEZIK,

Šimo Ešić: SLIČICE IZ BAD WILDUNGENA,

Jusuf Trbić: BREHTOVA OPOMENA

 

Jusuf Trbić,

Šimo Ešić

 

 

 

 

 

SUBOTA, 21.04. 2018.

 

VRIJEME IZDAVAČ AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI
10:15-

10:45

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Olimpijski komitet BIH

 

S.O.R. Mentor, Sarajevo

 

Branko Tomić, Švedska: OLIMPIJSKI SPOMENAR,

2017.

 

 

 

 

Smail Jonuz, Švedska: ŠVEDSKE PRIČE,

2018.

 

 

Branko Tomić

 

 

 

 

 

Smail Jonuz

 

 

11:00-

11:30

 

Fondacija „Mulla Sadra“

 

Dževadi Amoli:  KLJUČEVI ŽIVOTA 1,

2018.

 

 

Dr. Ghobad Soleimani

 

 

11:40-

12:10

Fondacija „Mulla Sadra“

 

Ahmad Vaezi:    ČOVJEK U ISLAMU,    

2018.

 

Hafz. Ensar Karaman

 

12:15

13:00

TKD Šahinpašić IZAZOVI RATNOG PISMA – OD NEPOSREDNOG SVJEDOČANSTVA DO LITERARNE PREOBRAZBE  u knjigama

Jasmina Agića: POVUČEN ŽIVOT,  Snježane Mulić-Softić: STO DANA TAVANA  i Edina Krehića: NISAM TE SE NAGLEDAO

.

Moderator

Aida Krehić

13:10

14:20

 

Dobra knjiga doo Sarajevo

 

13 nagrađenih djela od Fondacije za izdavaštvo u 2017.godini:

 

Nedžad Maksumić: TREĆE LICE JEDNINE,

Mladenko Marjanović:IMATĆEŠ KAD ŽALIT,

Goran Samardžić: ZUBI U DRVETU,

Jasna Šamić:SVJETLO MRAKA

Zlatko Dukić: SIN ZA UDAJU

Munib Delalić: U SVIJETU RUKOPISA,

Faiz Softić: LJUDI BEZ ADRESE,

Adnan Žetica: AUTENTIČNA POVJEST KUĆNOG BROJA.

Mehmed Đedović: OBIĆNA VODA,

Sead Husić: STVARI,

Jagoda Iličić: ČOVJEK KOJI JE IMAO LOŠ DAN,

Izet Perviz: CRNOVJESNICI,

Nada Đerek: IMENDAN SVETE KATARINE

2017.

 

 

 

 

Izedin Šikalo,

autori,

predstavnici Fondacije za izdavaštvo

14:30

15:00

 

 

The Bosnia Times Nedžad Latić: ORWELOVO SARAJEVO,

 

Nedžad Latić,

Suad Beganović

Moderator: Šejla Hukara

15:10-

15:40

Planjax komerc doo Tešanj

 

 

VIKEND SA PLANJAXOM

Šahdo Bošnjak; KAD BI DJECA IMALA PLANETU,

Elvira Krupić Šamlija: U SJENI USPOMENA,

Kadifa Tahirović: NEVJESTA IZ POLJA LAVANDE,

 2018.

 

 

Šahdo Bošnjak,

Elvira Krupić Šamlija,

Kadifa Murajčić Tahirović

 

15:45-

16:15

Bogumilski centar

Zagreb

 

 

BOGUMILI OD DREVNOSTI DO DANAS,

2018.

Vladislav Valićek,

Aleksander Martimianov

16:20-

16:50

Planjax komerc doo Tešanj

 

 

Jusuf Džafić:

-EŠ-ŠURUNBULALI, HANEFIJSKI FIKH,

I ALLAHOV POSLANIK I NJEGOVA PORODICA (EHLI-BEJT), uvod, prijevod i komentar

2017. i 2018.

 

 

Jusuf Džafić

17:00-

17:30

Fondacija „Mulla Sadra“

 

 

 

Sayyed Ahmad Rahnamayi:  OKCIDENTALIZAM,

2018.

 

Mr Emina Šahinović
17:45-

18:15

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

Bisera Suljić-Boškailo, Njemačka: GOTI U BOSNI Drugo, prošireno izdanje, 2018.

 

Emsura   Hamzić,  Srbija:

-U ĐUL BAŠTI, (sevdalinka kao nematerijalno kulturno nasleđe), 2017.

-ZEMLJA DEMBELIJA, dječije pjesme i priče, 2015.

 

Milena Letić – Joveš, Srbija: KO ZNA ŠIFRU, roman, 2017.

 

 

Bisera Suljić-Boškailo

 

 

 

Emsura Hamzić

 

 

Milena Letić-Joveš,

Šimo Ešić

18:30-

19:00

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Redak Split

 

Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske „Preporod“

 

 

Zlatko Lukić, Norveška: VIŠE OD LJUBAVI,

zbirka pripovijedaka

 

 

Dževad Karahasan: NEDOUMICE, 2017.

Ajka Tiro Srebreniković: SUSRETANJA, 2017.

Remzija Hadžiefendić Parić: LINGVISTIČKI I LINGVOSTILISTIČKI ZAPISI, 2016

Časopisi: „Behar“, „Journal“ i „Jasmin“

 

 

 

 

 

 

Zlatko Lukić

 

 

 


Ervin Jahić

 

        NEDJELJA, 22.04. 2018.

 

 

VRIJEME IZDAVAČ AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI
10:00-

10:30

 

Fondacija „Novi vidici“, Sarajevo

 

Ermin Klepo, priredio i sa arapskog preveo:

MILOST MILOSNOG, broj 1

2017.

 

 

Ermin Klepo,

Sabahudin Muranović

 

11:15-

11:45

 

 

Dobra knjiga doo Sarajevo

 

Amira Hamza: LJUBAV ZAUVJEK

 

.

 

Hadžem Hajdarević,

Izedin Šikalo

11:50-

12:20

 

 

 

KULT B

 

Sulejman Kupusović: GOSPODO BOSANCI I OSTALI, DEBELO SMO ZAOSTALI,

2018.

 

 

Mustafa Kapidžić,

Dževdet Tuzlić,

Unkas Kupusović,

Mediha Musliović

 

 

12:30-

13:00

 

University Press – Izdanja Magistrat, Sarajevo

 

 

 

Benjamina Londrc: PRAVNI POLOŽAJ JEVREJSKE ZAJEDNICE U BIH OD 1918. DO 1945.GODINE.

2017.

 

Dr. Eli Tauber,

Prof. dr. Omer Hamzić,

Prof. dr Zijad Šehić.

Moderatorica: Zara Malićbegović

 

 

13:10-

13:40

 

Planjax komerc doo Tešanj

 

 

 

VIKEND SA PLANJAXOM

Jasmina Kriještarac: TAJNE USPJEŠNOG BROKERA.,

Ljiljana Pirolić: REKONSTRUKCIJA,

2017.

 

 

Jasmina Kriještarac,

Ljiljana Pirolić

13:50-

14:20

Planjax komerc doo Tešanj

 

 

 

 

Husejin Salkić:

-BUJRUM DRUŽE STARI (SATIRA) i

-JA RAGIB BAKSUZIĆ MINISTAR OVDAŠNJI (SATIRA)

2018.

 

Husejin Salkić
14:30-

15:20

 

IK „Bosanska riječ“ Tuzla

 

GODIŠNJA NAGRADA IK «Bosanska riječ» / Obilježavanje 25 godina postojanja i rada IK „Bosanska riječ“

 

Dobitnici nagrada:
– Nijaz Alispahić
 – nagrada Autor godine,

– Adisa Bečiragić, nagrada za roman prvjenac

predstavnik Njemčko-bosanskog udruženja SEVDAH, Frankfurt –

godišnja nagrada za podršku i afirmaciju bosanskohercegovačke literature i

kulture u Evropi i svijetu,

– Ismet Bekrić, priznanje za izuzetan doprinos očuvanju vrijednosti dječije

biblioteke «Mali princ»

 

 

 

Šimo Ešić,

Nijaz Alispahić,

Adisa Bečiragić,

Predstavnik udruženja SEVDAH, Frankfurt,

 Ismet Bekrić

 

15:30-

16:00

 

IK „Bosanska riječ“Tuzla

 

ROMANI:

Nijaz Alispahić: PUTOPIS S ONOG SVIJETA,

Adisa Bečiragić: KAD TE KLETVE STIGNU,

Vahida Djedović: TERAPEUT LJUBAVI

 

 

Nijaz Alispahić,

Adisa Bečiragić,

Vahida Djedović,

Šimo Ešić

 

 

16:15-

16:45

 

„Hedef“ Zenica

 

Šefik Kurdić: DA’WA – TEMELJI ISLAMSKOG MISIONARSTVA

2017.

 

 

Prof. dr. Zuhdija Adilović,                                                                       Prof. dr. Šefik Kurdić,                             

Moderator: Saudin Dahija,

 

 

17:00-

17:30

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

IK „Bosanska riječ“Tuzla

Husein Ismailović, Njemačka;

– DJEC BAJRO I BAJRAMSKE RADOSTI  – slikovnica sa DVD,  2018.

 

– DJED BAJRO I RAMAZANSKE RADOSTI  – slikovnica sa DVD, 2018.

 

– DJED BAJRO I KURBAN-BAJRAMSKE RADOSTI – slikovnica sa DVD, 2018.

 

-REVO BOSANSKI ROBIN HOOD  -tajnovite priče  sa dobor kule za djecu i omladinu a i ostale koji se osjećaju mladim, 2018.

 

 

Husein Ismailović,

Šimo Ešić

17:45-

18:15

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Daorson, grad Skovde, Švedska

 

Grafoton HS, Sarajevo

 

 

 

Midhat Medić, Švedska:

 

-ČEKRK , Zavičajna romansirana panorama legendi,zapisa i sjećanja, 2018.

 

-VOJSKOVOĐA TIMOŠENKO U PRIJEDORSKOM MEKTEBU, 2013.

 

 

 

 

 

Midhat Medić

18:30-

19:00

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

pokrovitelj promocije autora i izdavača iz dijaspore

 

Štamparija Fojnica doo. Fojnica

 

Muradif Ćato, Njemačka:

 

-ČOVJEČANSTVO IZMEĐU III  SVJETSKOG RATA I III  SVJETSKOG MIRA,  2017.

 

-IZREKE, 2017.

 

 

Muradif Ćato

                      

 

 

         PONEDJELJAK, 23.04. 2018. 

 

 

 

 

11:00     –              DODJELA GODIŠNJIH NAGRADA FONDACIJE/ZAKLADE  „KEMAL BAKARŠIĆ“

 

 

12:00    –              SVEČANA DODJELA SAJAMSKIH NAGRADA

                                                              

                                                                                                                                                                         

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »