Promocija knjige “Narodna glazba Bosne i Hercegovine”

U srijedu, 15.02.2023. godine u 12,00 sati u sali “Cvjetko Rihtman” (Muzička akademija, Josipa Stadlera 1/II) održat će se promocija knjige “Narodna glazba Bosne i Hercegovine” koju su uredili acc. prof. dr. Jasmina Talam i fra Ante Marić. Pored urednika, na promociji će se obratiti prof. dr. Tamara Karača Beljak (prorektorica za umjetnost Univerziteta u Sarajevu), fra Jozo Grbeš (provincijal Hercegovačke franjevačke provincije) i prof. mr. Ališer Sijarić (dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu). Promotori su prof. dr. Fatima Hadžić, prof. dr. Lana Šehović i dr. fra Robert Jolić.

Knjiga je objavljena u okviru suradnje Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM Mostar. Kao rezultat višegodišnje suradnje, održan je Naučni skup u čast obilježavanja 120 godina rođenja i 80 godina od stjecanja naučnog zvanja doktora filozofskih nauka (oblast etnomuzikologija) fra dr. Branka Marića, a potom objavljen Zbornik radova.

Knjiga “Narodna glazba Bosne i Hercegovine” je prevod doktorske disertacije fra Branka Marića odbranjene na Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst u Beču 1936. godine pod mentorstvom dr. Roberta Lacha. U knjizi se nalaze preštampani naučni i publicistički radovi fra Branka Marića, te sačuvana arhivska građa i fotografije.


Više informacija na web stranici Muzičke akademije: www.mas.unsa.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »