“Invertarizacija ihtiofaune u rijeci Buni”

Omladinski klub Novi Val predstavio je projekat “Invertarizacija ihtiofaune u rijeci Buni” u Blagaju.

Ovim projektom želi se izvršiti invertarizacija odnosno istraživanje i  popis ribljih vrsta u rijeci Buni sa posebnim akcentom na vrstu mekousna pastrmka – Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Haeckel, 1852) koja se nalazi u Buni, a prema IUCN crvenoj listi označena je kao kritično ugrožena vrsta.

Projektne aktivnosti predstavio je predsjednik Omladinskog kluba Novi Val Adnan Đuliman, a metodologiju i način istraživanja ihtiofaune prezentirao je van.prof.dr Sanel Riđanović sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Oni će zajedno sa konzervacijskim biologom i ekologom i magistrom biologije Eminom Lulić izvršiti istraživanje ribljih populacija na 12 lokaliteta u rijeci Buni.

Osim istraživanja ribljih vrsta u rijeci Buni, u sklopu projekta predviđene su radionice sa predstavnicima lokalnih institucija, nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica, udruženja ribara, Fly fishing asocijacija, kao i ostalih organizacija civilnog društva, koje će imati za cilj osnivanje koordinacionog tijela s ciljem očuvanja rijeke Bune i same realizacije projekta. Predviđene su i radionice za osnovne škole na području grada Mostara, koje za cilj imaju upoznavanje djece o ekološkim temama i jačanje svijesti o zaštiti rijeka.

Projekat je dio višegodišnje kampanje za zaštitu rijeka Jugoistočne Europe. Kampanju je pokrenula organizacija The Nature Conservancy (TNC), jedna od najznačajnijih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, u suradnji s lokalnim partnerima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Zajedničkim radom žele se istaknuti i zaštititi jedinstvena riječna bogatstva naše regije, čija važnost nadilazi granice pojedinih država. Njihovom zaštitom stvaraju se nove razvojene prilike i osigurava se dugotrajna dobrobit za ljude i prirodu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »