Program socijalizacije sa pravom i prevencija maloljetničke delikvencije

 

PH International,  američka nevladina organizacija osnovana 1985. godine koja teži ka svijetu u kojem pojedinci i zajednice sarađuju i preko granica u rješavanju izazova i pronalaženju rješenja utemeljenih na razumijevanju kultura, inspirisani osjećajem zajedničke odgovornosti, ojačane pojedincima, osnaženim kroz praktična iskustva i znanja, koji održavaju otvorenu komunikaciju, razmjenu i prijateljstvo, dobio je grant sredstva od Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL )  za podršku Programu socijalizacije sa pravom i prevenciji maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ovaj grant će omogućiti realizaciju dvogodišnjeg pilot programa, u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Pilot program je osmišljen, kako bi  pomogao akterima u Federaciji BIH u jačanju vladavine prava i smanjenju maloljetničke delikvencije u BiH.

Projekat će biti implementiran u periodu od januara 2017. do novembra 2018. godine u Zeničko-dobojskom i Hercegovačko- neretvanskom kantonu uz punu saradnju relevantinh vladinih zvaničnika, škola i policije.

U povodu početka programskih aktivnosti, PH International, 05. juna 2017.godine, organizuje Prvu Konferenciju na kojoj će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta, kao i partneri koji će raditi na realizaciji programa.

Konferencija će se održati 05.06.2017.godine u Sarajevu ( Hotel Malak Regency, Ilidža) sa početkom u 10h.

Konferenciji će prisustvovati nadležni ministri i predstavnici ministarstva obrazovanja, unutrašnjih poslova, pravde, pedagoški zavodi, direktori osnovnih i srednjih škola, kao  i predstavnici nevladinih organizacija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »