Počela kampanja za “Solarnu Pecku”

Centar za životnu sredinu, zajedno sa organizacijom Zelene staze koja vodi Centar za posjetioce Pecka, pokrenuo je jedinstvenu crowdfunding kampanju, prvu inicijativu Bosni i Hercegovini koja ima za cilj da dovede solarnu energiju u ruralno područje. Sve detalje o našoj kampanji možete naći na linku:

https://www.indiegogo.com/projects/solarna-pecka#/

Nadamo se da će Vaš medij podržati našu pionirsku inicijativu!

Šta je Solarna Pecka?

“Solarna Pecka” je inicijativa koju su pokrenuli Centar za životnu sredinu i Centar za posjetioce Pecka. Naš cilj je dovesti čistu i održivu solarnu energiju u selo Pecka kroz model građanskog učešća i zajedničkog ulaganja.

Ovo je naša priča….

Postoji jedan čist izvor energije, održiv i dostupan svima, koji ne utiče na klimatske promjene, ne zagađuje zrak ili vodu, i koji nema negativni uticaj na naše zdravlje i našu životnu sredinu. To je solarna energija.

Postoji održiv način proizvodnje topline i električne energije iz obnovljivih izvora energije, otvoren, participativan, lokalan i pristupačan svima. To je građanska energija.

Postoji selo između planina gdje izvire rijeka Sana, obdareno suncem i prirodnim čudesima, koje je dom dobrih i vrijednih ljudi. To je Pecka.

Postoji jedan projekat koji želi da dovede ljude, dobrobit, održivost i razvoj u Pecku, čineći selo ekološki prihvatljivijim i pristupačnijim, kako bi u njemu mogli svi da uživaju; projekat koji promoviše i podučava o vrijednosti prirode i ruralne zajednice. To je Centar za posjetioce Pecka.

Postoji jedna nevladina organizacija koja već 20 godina radi u oblasti zaštite prirode i životne sredine u Bosni i Hercegovini, odlučna da podstiče dekarbonizaciju i energetsku tranziciju bh. društva i usmjeri ga prema efikasnijoj, održivoj i decentraliziranoj proizvodnji i potrošnji energije, zasnovanoj na potencijalima održivih izvora energije BiH, kao što su sunce i vjetar. To je Centar za životnu sredinu (CZZS).

Postoji i način da se sve ovo spoji, a to je solarna energija u Pecki u okviru projekta ruralnog održivog turizma, zajedno sa lokalnom zajednicom, poštujući njihovu životnu sredinu, promovišući zaštitu prirode i biodiverziteta, te doprinoseći održivom razvoju i globalnim izazovima klimatskih promjena. To je inicijativa koju smo nazvali “Solarna Pecka”.

Centar za posjetioce Pecka i CZZS udružili su snage sa građanima iz cijele BiH, Evrope i svijeta, građanima kao što ste vi, ljudima kojima je stalo do zdravih životnih uslova i života bez zagađenja zraka ili vode.

Želimo da sa vama, koji želite da se angažujete i imate svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, ostvarimo ovu ideju.

Zato pokrećemo ovu kampanju zajedničkog ulaganja preko koje vam pružamo priliku da učestvujete u ovom pilot projektu građanske solarne energije i održivog razvoja ruralne zajednice u BiH.

Naš cilj: 6000 $

Cilj kampanje je ugradnja sistema solarnih kolektora i panela za proizvodnju topline i električne energije na krovu Centra za posjetioce Pecka koji se nalazi u istoimenom selu nadomak Mrkonjić Grada.

Minimalni iznos koji ovom kampanjom želimo da skupimo je 3.000 $, što će nam omogućiti da instaliramo solarne kolektore za zagrijavanje 300 litara vode.

Naš ciljani iznos od 6000 $ omogućio bi nam instaliranje i dijela fotonaponskih panela koji proizvode struju.

Za instaliranje kompletnog sistema (5,4 kWp) na krov Centra za posjetioce i realizaciju naše ideje potrebno je ukupno 13.000 $, što je naš krajni cilj. Ukoliko ga ne postignemo ovom prvom kampanjom, realizovaćemo ga dodatnim akcijama i kampanjama.

Zašto biti dio kampanje?

Mnogi su razlozi zbog kojih je vrijedno biti dio ove kampanje i omogućiti solarnu energiju u Pecki, s obzirom na to da energetska samoproizvodnja i potrošnja iz održivih izvora energije znači i ekološku (manje utjecaja na životnu sredinu, povećanu održivost) i ekonomsku korist (smanjeni troškovi za energiju).

To se direktno prevodi u društvenu korist za lokalnu zajednicu, kako u smislu više finansijskih resursa za aktivnosti razvoja zajednice, tako i više globalne održivosti za Centar za posjetioce i njegove projekte u zajednici, uključujući poboljšanje energetske samostalnosti i sigurnosti centra i samog sela (čineći ih otpornijim na klimatske promjene).

Vjerujemo da je ovaj naš projekat vrlo važan za naše društvo jer predstavlja primjer dobre prakse:

– Lokalni biznis održivog ruralnog razvoja, koji promoviše inovativne, alternativne i održive djelatnosti, te nove poslovne modele u ruralnim zajednicama,

– Prosuming (samoproizvodnja i potrošnja energije iz održivih izvora), koji potiče razvoj održive proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, u rukama građana, u BiH,

– Crowdfunding (zajedničko ulaganje), koji promoviše uključivanje i direktno učešće građana u rješenjima socijalnih pitanja zajedno s organizacijama civilnog društva, putem alternativnih modela finansiranja.

Možete i vi biti dio ove inicijative, uključiti se i doprinesite ovoj kampanji! Pridružite nam se i donesimo zajedno sunce u Pecku!

Podrži Solarnu Pecku!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »