Najava Javne debate u Kulturnom centru u Bihaću

Javna debata Domovi kulture – a gdje je nestala publika? Retrospektiva perspektive“ održat će se 26. janura 2018. godine u Kulturnom centru u Bihaću (nekadašnji Dom kulture), u 18 sati. Javna debata dešava se u sklopu projekta “Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije?”, koji realizira UG Akcija Sarajevo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Fondacije Heinrich Böll.

Učesnici izlagači profesori su Univerziteta u Bihaću: dr.sc. Elvira Islamović, dr.sc. Šeherzada Džafić i dr.sc. Irfan Hošić. Prisutnima će se u ime Udruženja Akcija obratiti Nebojša Jovanović, a učešće u debati uzet će i publika.

Istraživanje na temu Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije (do)vodi do niza zaključaka, međutim ključnim se čini problem publike. U razgovorima s bivšim direktorima domova kulture, ali sadašnjim direktorima kulturnih centara može se zaključiti da je publika (bila) jedan od ključnih faktora, kako u praćenju tako i u kreiranju samih sadržaja. Postavlja se pitanje gdje je publika danas? Zašto su sale domova kulture i drugih institucija kulture na Unsko-sanskom kantonu gotovo prazne? Zašto se potencijalna publika treba “moliti” da bi određeni sadržaj koliko-toliko uspio?

Učesnici javne debate akcenat će staviti na glavne probleme, moguće uzročnike, ali i pokušati pronaći rješenja.

Šeherzada Džafić izložit će prisjećanje na publiku koja je pratila domove kulture od njihovoga osnivanja. Fokus izlaganja bit će na praksama i politikama prema publici te kako su promjene tih praksi (bilo da se te prakse odnose na sadržaje i programe, ili na sami pristup publici) utjecale na pojavu “praznih domova”. U svome izlaganju napravit će uvertiru povratkom u prošlost kada se u domovima kultura tražilo “mjesto više”.

Elvira Islamović polazi od aktuelnih problema u kulturi, stavljajući akcenat na programske sadržaje, ali i publiku koja se odaziva isključivo na političke, religiozne ili sadržaje koji propagiraju nacionalne ideologije. U svome izlaganju postavlja pitanje da li je izgubljena prosvjetiteljska uloga kulture za publiku, a ujedno pokušava i dati odgovore kako publiku vratiti kulturnom habitusu i, na koncu, istinskim vrijednostima.

Irfan Hošić pokušat će uspostaviti granicu između kreatora i konzumenata ističući njihov kružni tok u kojemu jedni nadjačavaju druge. Kako uspostaviti balans i ko uzima odgovornost za neuspostavljanje?

U debati će, u obliku dijaloga, učešće uzeti direktori nekadašnjih domova kulture, kao i sadašnji aktivni učesnici u kreiranju kulturnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona.

Svi materijali prikupljeni istraživanjem u sklopu ovog projekta bit će dostupni na web platformi domovikulture.ba, koja je u fazi izgradnje.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »