Javna debata i nastup Damira Imamovića

Javna debata „Dom kulture Bosanski Petrovac – Dom antifašizma i feminizma“ održat će se 10. maja 2018. godine u Centru za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac (nekadašnji Dom kulture), u 18 sati. Javna debata događaj je u sklopu projekta “Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije?”, koji realizira Udruženje „Akcija“ Sarajevo  uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

Učesnici i izlagači su Slobodanka Kerkez, direktorica Centara za kulturu i obrazovanje, Milica Kecman, kustosica Spomen-muzeja „Jovan Bijelić“ te Ahmet Hidić, osnivač i prvi direktor Centra za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac. Javnu debatu moderirat će programski koordinator Udruženja „Akcija“ Nebojša Jovanović. Događaj će upotpunit izvedba interpretatora sevdalinki i kompozitora Damira Imamovića, koji će nastupiti po završetku razgovora među najavljenim učesnicima.

Organiziranjem događaja širom Bosne i Hercegovine u prostorima bivših domova kulture, Udruženje „Akcija“ podstiče jačanje informirane i konstruktivne debate o ovoj važnoj fizičkoj i simboličkoj infrakstrukturi za kulturu naše zemlje. Javnom debatom u bivšem Domu kulture u Bosanskom Petrovcu otvorit će se prostor za razgovor o značaju domova kulture u dijahronsijskom pogledu, o njihovoj vrijednosti za bh. kulturno naslijeđe, modusima njihovog funkcioniranja, upravljanja i opstanka na prijelazu dvaju socio-kulturnih i historijskih konteksta.

Dom kulture Bosanski Petrovac bio je jedan od najznačajnijih u Jugoslaviji budući da je upravo u njemu 6. i 7. decembra 1942. godine održana Prva zemaljska konferencija Antifašističkog fronta žena. Ovaj ženski pokret doprinio je borbi protiv fašizma te su ujedno učešćem u Narodnooslobodilačkoj borbi pripadnice ovog pokreta izvojevale i pobjedu za opću ravnopravnost žena. Upravo Dom kulture u Bosanskom Petrovcu predstavlja simbolički prostor u kome su osnažene dvije važne progresivne ideje – ideje antifašizma i feminizma. Koliko je značajno ovo mjesto danas za stanovnike Bosanskog Petrovca i cijele BiH, te kakva je njegova budućnost? Ovo su samo neka od pitanja o kojima će se diskutirati na debati u Domu kulture u Bosanskom Petrovcu.

 

Svi materijali prikupljeni istraživanjem u sklopu ovog projekta bit će dostupni na web platformi domovikulture.ba.

Panel EPK 2024 u Banjaluci-Izazov za nezavisni kulturni sektor

UG Akcija Sarajevo Vas ljubazno poziva na panel o programu Evropska prijestonica kulture pod nazivom “EPK 2024: Izazov za nezavisni kulturni sektor”, koja će se održati 23. 3. 2018., u Muzičkom paviljonu Staklenac u Banjaluci, s početkom u 18 sati (registracija i izjave za medije počinju u 17:45).

Evropska prijestonica kulture (EPK) je najpoznatiji i najprestižniji kulturni program Evropske unije, u kome od 2014. godine mogu učestvovati i gradovi iz BiH. Nezavisni kulturni sektor u brojnim evropskim gradovima uvijek je pokazivao posebno zanimanje za ovaj tip projekta. U velikom broju slučajeva, inicijativa za kandidaturu pojedinih gradova došla je upravo od nezavisnih kulturnjaka, koji su u njemu vidjeli priliku da poprave vlastiti status na svojim kulturnim scenama.

Kako stoje stvari sa nezavisnim kulturnim sektorom u Banjaluci i Mostaru, bh. gradovima koji su odlučili učestvovati u ovom takmičenju, računajući na titulu EPK 2024? Koliko su protagonisti nezavisne scene u ova dva grada upoznati s gradskim EPK inicijativama, i jesu li i na koje načine već uključeni u njih. Koja su njihova očekivanja od ovog projekta, a kako njihovo učešće i doprinos vide timovi EPK 2024? Koliko o odnosu nezavisnog kulturnog sektora i projekta kakav je EPK možemo naučiti iz ostalih kandidatura, poput one za EPK Novi Sad 2021?

Na događaju će govoriti:

 Branka Ćurčić, art kritičarka i ekspertica za kulturnu politiku, Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad;

  • Marko Bilbija, šef tima EPK Banjaluka 2024;
  • Dijana Grbić, članica tima EPK Banjaluka 2024;
  • Orhan Maslo, producent i menadžer Mostar Rock School, i član Foruma Mostar EPK 2024;
  • Adela Lerić, dramska pedagoginja, članica Foruma Mostar EPK 2024.

 Panel će moderirati projektni koordinator Udruženja Akcija Nebojša Jovanović.

S predstavnicima EPK timova i nezavisnih sektora Banjaluke, Mostara i Novog Sada razgovaraćemo o dosadašnjim koracima na uključivanju nezavisne scene u kandidaturu, kao i nastavku saradnje između administracije projekta i nezavisnih kulturnih protagonista.
Očekujemo Vas!

Najava Javne debate u Kulturnom centru u Bihaću

Javna debata Domovi kulture – a gdje je nestala publika? Retrospektiva perspektive“ održat će se 26. janura 2018. godine u Kulturnom centru u Bihaću (nekadašnji Dom kulture), u 18 sati. Javna debata dešava se u sklopu projekta “Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije?”, koji realizira UG Akcija Sarajevo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Fondacije Heinrich Böll.

Učesnici izlagači profesori su Univerziteta u Bihaću: dr.sc. Elvira Islamović, dr.sc. Šeherzada Džafić i dr.sc. Irfan Hošić. Prisutnima će se u ime Udruženja Akcija obratiti Nebojša Jovanović, a učešće u debati uzet će i publika.

Istraživanje na temu Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije (do)vodi do niza zaključaka, međutim ključnim se čini problem publike. U razgovorima s bivšim direktorima domova kulture, ali sadašnjim direktorima kulturnih centara može se zaključiti da je publika (bila) jedan od ključnih faktora, kako u praćenju tako i u kreiranju samih sadržaja. Postavlja se pitanje gdje je publika danas? Zašto su sale domova kulture i drugih institucija kulture na Unsko-sanskom kantonu gotovo prazne? Zašto se potencijalna publika treba “moliti” da bi određeni sadržaj koliko-toliko uspio?

Učesnici javne debate akcenat će staviti na glavne probleme, moguće uzročnike, ali i pokušati pronaći rješenja.

Šeherzada Džafić izložit će prisjećanje na publiku koja je pratila domove kulture od njihovoga osnivanja. Fokus izlaganja bit će na praksama i politikama prema publici te kako su promjene tih praksi (bilo da se te prakse odnose na sadržaje i programe, ili na sami pristup publici) utjecale na pojavu “praznih domova”. U svome izlaganju napravit će uvertiru povratkom u prošlost kada se u domovima kultura tražilo “mjesto više”.

Elvira Islamović polazi od aktuelnih problema u kulturi, stavljajući akcenat na programske sadržaje, ali i publiku koja se odaziva isključivo na političke, religiozne ili sadržaje koji propagiraju nacionalne ideologije. U svome izlaganju postavlja pitanje da li je izgubljena prosvjetiteljska uloga kulture za publiku, a ujedno pokušava i dati odgovore kako publiku vratiti kulturnom habitusu i, na koncu, istinskim vrijednostima.

Irfan Hošić pokušat će uspostaviti granicu između kreatora i konzumenata ističući njihov kružni tok u kojemu jedni nadjačavaju druge. Kako uspostaviti balans i ko uzima odgovornost za neuspostavljanje?

U debati će, u obliku dijaloga, učešće uzeti direktori nekadašnjih domova kulture, kao i sadašnji aktivni učesnici u kreiranju kulturnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona.

Svi materijali prikupljeni istraživanjem u sklopu ovog projekta bit će dostupni na web platformi domovikulture.ba, koja je u fazi izgradnje.

 

Translate »