„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”, nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, predstavljena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Publikacija je nastala kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH.

”Siguran sam kako publikacija koju danas predstavljamo i promovišemo ima potencijal za unaprijeđenje prava djeteta i zaštitu njegovog integriteta. Osim toga, ona predstavlja praktičan i primjenjiv alat za profesionalce u medijima, vladin i nevladin sektor koji su obavezni štititi prava djece.  Vjerujem kako će svoje mjesto naći i u okviru nastavnih predmeta koji izučavaju prava djece. Ono što je možda i nabitnije jeste činjenica da publikacija nije nastala sa ciljem da se bilo kome drže lekcije o moralu, već da se kroz pozitivne primjere utvrdi minimum kriterija koje bi kao društvo u cjelini trebali poštovati kada je riječ o zaštiti prava djeteta, odnosno najboljem interesu djeteta”, rekao je zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović tokom predstavljanja publikacije.

Publikacija obuhvata tri poglavlja koji pružaju uvid u zakonodavni okvir koji se odnosi na prava djeteta, učešće djece u medijima i situacije koje povezuju medije i djecu. Osim tima autora i autorki, njih dvadeset i jedno, u procesu priprema i konsultacija, koautorskih recenzija, u proces je bilo uključeno još desetak saradnika koji su dali uvid u svoja znanja i iskustva kako bi publikacija odgovarala stvarnom stanju i potrebama svih kojima će ova publikacija biti o koristi.

Zbirka koju danas predstavljamo namijenjena je ne samo medijskim profesionalcima nego i svima koji imaju pristup medijima kao izvorima informacija i znanja za djecu i o djeci, uključujući roditelje, porodicu i uopšte, zajednicu koja ih okružuje. Ovim predstvljanjem mi ne zaključujemo proces, nego proces na mnogo načina tek počinjemo. Tokom narednih nekoliko mjeseci podržaćemo realizaciju predstavljanja publikacije na više lokacija u zemlji i pozvaćemo medijske profesionalce, akademsku zajednicu, aktiviste, roditelje i djecu da daju svoj doprinos, dajući uvid u svoja znanja i iskustva. S ciljem da osnažimo “glas djeteta” u medijma Bosne i Hercegovine, UNICEF je opredijeljen da nastavi da sarađuje sa svim relevantnim akterima kako bi najbolji interes djeteta postavljen kao prioritet za sve” naglasila je predstavnica misije UNICEF-a u BiH Geeta Narayan.

 

Publikacija će uskoro biti dostupna za preuzimanje na online platformama a avoje autorske tekstove pripremili su: Milena Jurić, Berina Ceribašić, doc. dr. Nada Grahovac, Ljiljana Zurovac, prof. dr. Ivana Zečević, Nela Kačmarčik- Maduna, Nineta Popović, Zoran Ćatić, Vanja Ibrahimbegović – Tihak, Maja Nikolić, prof. dr. Lejla Turčilo, Dženat Dreković, Željko Bajić, Ana Kotur, prof. dr. Elmedin Muratbegović, Milkica Milojević, Vanja Stevanović, Alema Kazazić, Almir Panjeta, Ognjen Tešić i prof. dr. Nermina Mujagić.

Urednice publikacije su prof. dr. Nermina Mujagić i Nela Kačmarčik-Maduna. Recenzije publikacije pripremili su prof. dr. Asim Mujkić i porf. dr. Zlata Popov-Momčinović.

Moto publikacije „Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta” dio je autorskog teksta Zorana Ćatića.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »