„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”, nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, predstavljena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Publikacija je nastala kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH.

”Siguran sam kako publikacija koju danas predstavljamo i promovišemo ima potencijal za unaprijeđenje prava djeteta i zaštitu njegovog integriteta. Osim toga, ona predstavlja praktičan i primjenjiv alat za profesionalce u medijima, vladin i nevladin sektor koji su obavezni štititi prava djece.  Vjerujem kako će svoje mjesto naći i u okviru nastavnih predmeta koji izučavaju prava djece. Ono što je možda i nabitnije jeste činjenica da publikacija nije nastala sa ciljem da se bilo kome drže lekcije o moralu, već da se kroz pozitivne primjere utvrdi minimum kriterija koje bi kao društvo u cjelini trebali poštovati kada je riječ o zaštiti prava djeteta, odnosno najboljem interesu djeteta”, rekao je zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović tokom predstavljanja publikacije.

Publikacija obuhvata tri poglavlja koji pružaju uvid u zakonodavni okvir koji se odnosi na prava djeteta, učešće djece u medijima i situacije koje povezuju medije i djecu. Osim tima autora i autorki, njih dvadeset i jedno, u procesu priprema i konsultacija, koautorskih recenzija, u proces je bilo uključeno još desetak saradnika koji su dali uvid u svoja znanja i iskustva kako bi publikacija odgovarala stvarnom stanju i potrebama svih kojima će ova publikacija biti o koristi.

Zbirka koju danas predstavljamo namijenjena je ne samo medijskim profesionalcima nego i svima koji imaju pristup medijima kao izvorima informacija i znanja za djecu i o djeci, uključujući roditelje, porodicu i uopšte, zajednicu koja ih okružuje. Ovim predstvljanjem mi ne zaključujemo proces, nego proces na mnogo načina tek počinjemo. Tokom narednih nekoliko mjeseci podržaćemo realizaciju predstavljanja publikacije na više lokacija u zemlji i pozvaćemo medijske profesionalce, akademsku zajednicu, aktiviste, roditelje i djecu da daju svoj doprinos, dajući uvid u svoja znanja i iskustva. S ciljem da osnažimo “glas djeteta” u medijma Bosne i Hercegovine, UNICEF je opredijeljen da nastavi da sarađuje sa svim relevantnim akterima kako bi najbolji interes djeteta postavljen kao prioritet za sve” naglasila je predstavnica misije UNICEF-a u BiH Geeta Narayan.

 

Publikacija će uskoro biti dostupna za preuzimanje na online platformama a avoje autorske tekstove pripremili su: Milena Jurić, Berina Ceribašić, doc. dr. Nada Grahovac, Ljiljana Zurovac, prof. dr. Ivana Zečević, Nela Kačmarčik- Maduna, Nineta Popović, Zoran Ćatić, Vanja Ibrahimbegović – Tihak, Maja Nikolić, prof. dr. Lejla Turčilo, Dženat Dreković, Željko Bajić, Ana Kotur, prof. dr. Elmedin Muratbegović, Milkica Milojević, Vanja Stevanović, Alema Kazazić, Almir Panjeta, Ognjen Tešić i prof. dr. Nermina Mujagić.

Urednice publikacije su prof. dr. Nermina Mujagić i Nela Kačmarčik-Maduna. Recenzije publikacije pripremili su prof. dr. Asim Mujkić i porf. dr. Zlata Popov-Momčinović.

Moto publikacije „Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta” dio je autorskog teksta Zorana Ćatića.

 

Translate »