Završna sesija Simpozija MUZIKA U DRUŠTVU posvećena Ziji Kučukaliću

12. Simpozij „Muzika u društvu“ odvija se već treći dan, uz aktivno učešće 60 izlagača te, publiku koja ga prati putem Zoom webinara, te live streama pute Facebook stranice Muzikološkog društva (@mdfbih) i YouTube kanala Muzikološkog društva (@mdfbih_sarajevo).

Radne sesije trećeg radnog dana Simpozija  započinju u subotu, 12. decembra 2020 u 10 sati. Prva sesija posvećena je interdisciplinarnim pristupima muzici, druga sesija naslovljena je „Muzika i politika“, treća, nazvana “Muzika kroz prostor i vrijeme“, nudi eklektični pregled muzikoloških problema geografskih i istorijskih konteksta, a završna radna sjednica naslovljena je „Iskustvo muzike u eri COVID-19“, te referira na aktuelne probleme muzičke prakse proistekle iz pandemijskih uslovia izolacije.

Finale Simpozija čini tematska sjednica posvećena nedavno preminulom prof. ddr. Ziji Kučukaliću. Učesnici sjednice, odreda njegove kolege ili bivši studenti, će propitivati značaj i ulogu ddr. Kučukalića u savremenoj svjetskoj, jugoslavenskoj i, nadasve, bosanskohercegovačkoj muzikologiji. Njegov značaj, gledajući iz sadašnje perspektive njegovih učenika i klega, je nemjerljiv, zbog najmanje tri razloga: osnovao je muzikologiju kao zvaničnu instituciju istraživanja muzičke prošlosti i sadašnjosti kao prvi voditelj nastave muzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, svojim istraživačkim radom u osnovama je pokazao puteve istraživačke muzikologije u bosanskohercegovačkim okvirima, odgojio je mlade muzikologe istraživače, koji, iako nisu nastavili njegov rad u institucijama BiH, djeluju u okvirima svjetske nauke o muzici. Ova sjednica nastoji upoznati savremenike sa značajem prof. ddr. Zije Kučukalića i razmotriti puteve daljeg razvoja opšte nauke o muzici, onakve kakvom ju je zamišljao njen osnivač. Na ovoj sjednici, koja počinje u 16.30, će govoriti muzikolog i profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu Ivan Čavlović, etnomuzikologinja i urednica muzičkog programa BH Radio 1 Maja Baralić Materne, kompozitorica i profesorica na City University of New York Svjetlana Bukvich, kompozitor i professor na Loyola Marymount University Miladen Milićević, etnomuzikologinja i socijalna antropologinja Ankica Petrović, muzikologinja i profesorica u Gimnaziji fra Grge Martića u Mostaru Ubavka Prusina-Prašo, te psihoanalitičarka i profesorica na The New School u New Yorku Alexandra Wagner. U okviru ove sesije bit će predstavljen Zbornik sjećanja i radova Ddr Zija Kučukalić (1929-2020) u produkciji Muzikološkog društva.

Zaključna sesija 12. Međunarodnog simpozija bit će formulirana kao diskusija učesnika, najavljeni panelisti su Amila Ramović, Maja Baralić Materne, Vladimir Đurišić, Merima Čaušević, Damir Imamović i Lana Šehović Paćuka.

12. Međunarodni simpozij MUZIKA U DRUŠTVU

Program 3. radnog dana, 12.12.2020.

SJEDNICA 10: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI

10.00-11.20

Jezik: B/H/S

Moderator: Vladimir Đurišić

Sarina Bakić:
Muzička kritika u Bosni i Hercegovini

Ivana Seletković:
Uvod u fenomenologiju opere

Ana Perunović Ražnatović:
Beethoven, društvo i izolacija – nekad i sad

Alma Ferović Fazlić i Sanja Nuhanović:

Režijski aspekti koncertne izvedbe

SJEDNICA 11: MUZIKA I POLITIKA

11.30-12.50

Jezik: B/H/S, engleski

Moderatorica: Vesna Andree Zaimović

Timur Sijaric:
F*ck the                       Government. Tragom socio-političke kritike u muzici SOUTH PARK-a 

Vladimir Đurišić:
Gluhi dron: Restauracija nacije iz duha poslije postmoderne

Amila Ramović:
Ajzlerijanski preokret: pokret unaprijed u muzici Heinera Goebbelsa

Azra Imširović:
Stvaranje države kroz muziku: palestinski zvuci otpora

SJEDNICA 12: MUZIKA KROZ PROSTOR I VRIJEME

14.00-15.00

Jezik: engleski

Moderator: Rijad Kaniža

Patrick Huang:

Harmonija sfera diljem Evroazije: Komparativna studija odabranih tekstova iz Stare Grčke i rane Kine

Olena Ushchapivska:
Muzička evokacija poezije Brodskog (na primjeru Petričenkovog vokalnog ciklusa Monolozi)

Matthew Sergeant:
KOPANJE ILI PODACI? Kritička usporedba praksi kuriranja online music streaminga i nezavisnih muzičkih distributera

SJEDNICA 13: ISKUSTVO MUZIKE U ERI COVID-19

15.15-16.15

Jezik: engleski

Moderatorica: Amila Ramović

Damir Imamović:
Fizičko prisustvo Glasa

Stefania deKenessey:

Kad muzika zašuti

Lucas Wink:
Otpor i virtuelna izvedba: zvuk, kreativnost i održivost u portugalskim bombosima u vrijeme pandemije Resilience and

TEMATSKA SJEDNICA 2

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

IN MEMORIAM: DDR. ZIJA KUČUKALIĆ (1929–2020)

Moderator:

Ivan Čavlović, Sarajevo
muzikolog, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Maja Baralić Materne, Sarajevo
etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

Svjetlana Bukvich, New York City
kompozitorica, profesorica, City University of New York

Mladen Milićević, Los Angeles / Zagreb

kompozitor, profesor, Loyola Marymount University

Ankica Petrović, Split
etnomuzikologinja i socijalna antropologinja

Ubavka Prusina-Prašo

muzikologinja, Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Aleksandra Wagner, New York City
profesorica, Odsjek društvenih nauka, sociologija, The New School; psihoanalitičarka u privatnoj praksi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »