UNICEF poziva škole u Bosni i Hercegovini da se uključe u najveću lekciju na svijetu

Ove godine, na Međunarodni dan djeteta, 20.11.2019. godine, u svijetu se obilježava 30. godina Konvencije o pravima djeteta – instrumenta za zaštitu dječijih prava kojeg je ratifikovao najveći broj država. Tim povodom, u sklopu obilježavanja ovog značajnog jubileja, i ove godine se realizuje Najveća lekcija na svijetu – inicijativa za upoznavanje djece iz više od 100 zemalja sa ciljevima održivog razvoja.

U okviru ovogodišnje Najveće lekcije na svijetu UNICEF je uputio poziv nadležnim ministarstvima i školama da omoguće djeci iz Bosne i Hercegovine da se pridruže globalnoj lekciji. Djeca će imati zadatak da zamisle, i u skladu sa svojim kreativnim sklonostima, prikažu svijet u budućnosti u kojem će sva prava djeteta biti ostvarena, a održiva budućnost zagarantovana. Oni bi kroz lekcije i aktivnosti mogli naučiti kakva je veza Ciljeva održivog razvoja sa pravima djeteta, a od njih će se tražiti da definišu mjere koje sami mogu preduzeti kako bi doprinijeli ostvarivanju i jednog i drugog u svom životu i svojoj zajednici. Najveća lekcija na svijetu kod sve djece stvara osjećaj da svoje ideje i kreativnost mogu primijeniti kako bi doprinijeli ostvarivanju održivih ciljeva razvoja kroz uvođenje promjena u svom životu, podršku radu lokalne zajednice i podsticanje drugih da preduzmu mjere za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Dodatno, UNICEF u Bosni i Hercegovini poziva škole da se prijave kao volonteri za prilagodbu Konvencije o pravima djeteta na jezik razumljiv djeci.

Kako učestvovati u Najvećoj lekciji na svijetu? (Smjernice za škole)

Školama su na raspolaganju besplatni, praktični planovi časova, video materijali, stripovi i projekti na različitim jezicima. Uvodna lekcija se može planirati kao samostalna aktivnost u školi, dok se ostale lekcije posvećene pojedinačnim ciljevima i drugi sadržaji mogu rasporediti tokom cijele školske godine.

Ovogodišnji materijali i aktivnosti za Najveću lekciju na svijetu omogućavaju školama da učenike upoznaju sa tri dimenzije održivosti: društvenom, ekološkom i ekonomskom. Ove tri dimenzije i aktivnosti se mogu uključiti u nastavu iz predmeta društvenih nauka i prirodnih nauka te digitalnih vještina / programiranja, a detaljnije su opisane u Informativnom listu.

Za učešće pratite sljedeće korake:

Korak 1: Definišite vremenski period koji odgovara vašoj školi (po mogućnosti između 23. septembra i 20. novembra 2019). Razmislite o povezivanju svog učešća u Najvećoj lekciji na svijetu sa drugim aktivnostima obilježavanja Međunarodnog dana djeteta ili 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta.

Korak 2: Podržite Najveću lekciju na svijetu uključujući ga u svoj plan i program ili preporučene materijale za nastavnike. Možete održati lekciju/čas koristeći materijale i ideje sa naše web stranice ili održati lekciju na određenu temu. Osmislite takmičenje za učeničke projekte o načinima ostvarivanja Cilejva održivog razvoja. Za sve dodatne informacije ili pomoć oko realizacije možete se obratiti predstavništvu UNICEF-a u Bosni i Hercegovini putem sarajevo@unicef.org ili +387 33 293 600.

Korak 3: Materijali za Najveću lekciju na svijetu su dostupni na 10 jezika. Ako vaš jezik nije jedan od tih deset, razmislite o mogućnosti prevođenja materijala, odnosno lokalizaciji materijala.

Korak 4: Obavijestite nas o svojim planovima i rezultatima kako bismo dali svoj doprinos vašem radu – podijelite fotografije na društvenim mrežama uz #SlušajDijete putem zvaničnih naloga vaše škole ili ličnih profila. Možete podijeliti svoje aktivnosti i putem naše digitalne karte.

 

Zahvaljujući zajedničkom zalaganju obrazovnih sistema i civilnog društva, milioni djece širom svijeta se već upoznaju sa Ciljevima održivog razvoja, kako kroz pojedinačne manifestacije, tako i kroz njihovo uključivanje u redovne nastavne planove i programe. Na pragu 2020. – pet godina od usvajanja Ciljeva održivog razvoja i 10 godina do isteka roka za njihovo ostvarivanje, želimo zajedničkim snagama učiniti da ova decenija bude decenija u kojoj će Ciljevi održivog razvoja biti ispunjeni.

Uključite se!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »