U BiH postoje strukturalne barijere učešću žena u politici

Žene se suočavaju sa raznolikim rodnim stereotipima koji sprečavaju njihovo jednako učešće u biračkom procesu, ali i političkom životu, zaključci su Polazne studije o barijerama političkom učešću žena koja je danas predstavljena u UN zgradi u Sarajevu. Studija je izrađena u sklopu projekta „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Švedska, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i UN Women BiH, u partnerstvu sa  Centralnom izbornom komisijom BiH, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom Vlade FBiH, Gender centrom Vlade RS-a i Parlamentarnom skupštinom BiH.

Studija analizira trenutne barijere učešću i zastupljenosti žena u politici u BiH. Jedan od nalaza studije je da preko 75% ispitanika/ca smatra da tradicionalni stavovi, nedostatak podrške od strane žena i muškaraca, kao i nedostatak podrške biračkog tijela, predstavljaju prepreke koje sprečavaju žene da postanu ravnopravnim dijelom političkog života u BiH. Primjerice, snažna rodna pristrasnost postoji na lokalnom nivou, gdje pod utjecajem biračkog tijela postotak mandata raste do 32% u korist muškaraca.

Jedna od autorica studije i projektna menadžerica u UNDP-u Lejla Ramić-Mesihović, istakla je da postoji velika povezanost rodnih stereotipa i biračkog procesa, pri čemu žene nailaze na poteškoće uprkos propisanoj kvoti od 40%. „Pogotovo je potrebno skrenuti pažnju na ulogu političkih stranaka, koje, bez obzira na deklarativno podržavanje rodne ravnopravnosti, u praksi ne implementiraju ove principe“, rekla je Ramić-Mesihović, dodajući da niz aktera u političkom procesu podliježe različitim stereotipnim praksama, uključujući i medije.

Ambasadorica Švedske u BiH, Johanna Strömquist, potcrtala je važnost ove studije, kao i spremnost Švedske da podrži učešće žena u političkom životu BiH. „Žene su premalo zastupljene u političkim strukturama BiH. To ne bi smio biti slučaj. Potrebno je raditi na strukturalnim promjenama, ali i na mentoriranju i suradnji, kao i na kreiranju društva u kojem će svi/e moći ravnopravno učestvovati.“

Predstavnik UN Women u BiH, David Saunders, kazao je da ženama moraju biti pružene jednake mogućnosti političkog uključivanja. “Zajedno sa našim partnerima, UN Women zagovara zakonske promjene kako bismo osigurali/e jednak pristup ženama u političkoj sferi – kao glasačicama, kandidatkinjama, izabranim predstavnicama i državnim službenicama.”

Ova studija definira prepreke, ali ističe i prilike koje se mogu iskoristiti kako bi položaj žena u političkom procesu bio unaprijeđen. Jedan od koraka u tom smjeru je da se ženama na raspolaganje stavi više resursa i mogućnosti kako bi one mogle imati jednake šanse kao i njihove kolege u svim političkim procesima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »